Jeugdhulp vragen betekent niet zomaar jeugdhulp krijgen

5 mei 2021

We zien regelmatig dat ouders een aanvraag tot jeugdhulp doen, maar vervolgens niet mee willen werken aan het onderzoek. Zij …

Jeugd

Lees meer

Hoe om te gaan met verzoeken om wijziging van een bestemmingsplan?

4 mei 2021

Werken met de Omgevingswet noodzaakt tot begroeting van het omgevingsplan dat ziet op bescherming van de fysieke leefomgeving in brede …

Omgevingsrecht

Lees meer

Bijverdienen naast de bijstand

28 april 2021

Mag een gemeente ‘zomaar’ zelf bepalen hoeveel en wat iemand mag bijverdienen naast een bijstandsuitkering? Dit is de vraag die …

Participatiewet

Lees meer

Bezwaarprocedure overslaan in geschillen over omgevingsvergunningen?

22 april 2021

Op 14 januari 2021 wees het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) een voor het Nederlands bestuursprocesrecht zeer …

Omgevingsrecht

Lees meer

Een e-step betalen met een minimuminkomen

21 april 2021

De gemeente is niet verplicht een Wmo maatwerkvoorziening te verstrekken, als het probleem van de cliënt kan worden opgelost met …

Participatiewet, Wmo

Lees meer

Een scootmobiel inruilen voor een driewielfiets

14 april 2021

Aan een inwoner met een halfzijdige verlamming verstrekt de gemeente een scootmobiel. Na een aantal jaren verbetert de gezondheid van …

Wmo

Lees meer

Rechtsbescherming bij een besluit tot wijziging van de tenaamstelling van een vergunning

12 april 2021

Tegen een besluit tot wijziging van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning kan bezwaar, beroep en/of hoger beroep worden ingesteld als …

Omgevingsrecht

Lees meer

Een nieuwe bevoegdheid tot kwijtschelding in de Awb

7 april 2021

Per 1 april 2021 is in de Awb geregeld dat een bestuursorgaan een geldschuld geheel of gedeeltelijk kan kwijtschelden als …

Participatiewet

Lees meer

Een online aanvraag automatisch afwijzen, mag dat?

31 maart 2021

De meeste gemeenten en uitvoerende organisaties bieden tegenwoordig de mogelijkheid aan de burgers om online hun aanvragen te doen voor …

Informatiemanagement

Lees meer

Verplichte terugvordering en boete of volledige beleidsvrijheid

24 maart 2021

Op onze juridische helpdesk krijgen wij regelmatig vragen van gemeenten over de uitvoering van de terugvorderingsbepaling bij schending van de …

Participatiewet

Lees meer

Integrale afweging met sectorale waarden

23 maart 2021

In december 2020 publiceerde F. Kistenkas een artikel waarin hij waarschuwde voor het gevaar van een integrale Omgevingswet waarin sectorale …

Omgevingsrecht

Lees meer

Hoe blijft u als gemeente in control op de geldstromen?

17 maart 2021

De Nederlandse provincies geven aan dat vrijwel alle gemeenten financiële tekorten hebben. Bijna een derde van de Nederlandse gemeenten kreeg …

Sociaal Domein, Omgevingsrecht

Lees meer