Het coronavirus heeft invloed op ieders persoonlijke leven en werksituatie en de beleids- en uitvoeringsontwikkelingen die momenteel lopen bij provincies, gemeenten, waterschappen en het Rijk. Komende tijd gaan wij als interbestuurlijk programma – VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het Rijk – ervaren wat de impact hiervan is. Wij krijgen nu vragen binnen of dit tot uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat leiden. In deze fase is het nog te vroeg om daar uitspraken over te doen en houden wij de vinger aan de pols.

Bereikbaarheid medewerkers

In lijn met de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid om het coronavirus onder controle te krijgen, werken de medewerkers van het programma Aan de slag met de Omgevingswet en het Informatiepunt Omgevingswet (IPOw) vanuit huis (in ieder geval tot en met 6 april).

Het IPOw is via het vragenformulier bereikbaar.

Evenementenagenda

Veel bijeenkomsten en evenementen zijn de komende tijd afgelast en worden mogelijk verplaatst. Mogelijk wordt een alternatief en virtueel programma aangeboden voor een aantal bijeenkomsten via bijvoorbeeld webinars en webcolleges. Houd de evenementenagenda in de gaten voor de meest recente informatie.