Nieuws

Thumbnail of post #300448

Minimumloon in één keer met 10,15% omhoog

26 september 2022

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door …

Participatiewet, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #300256

Grootste deel doelgroep krijgt energietoeslag

15 september 2022

Bijna driekwart van de mensen die recht hebben op energietoeslag, heeft deze aangevraagd en toegekend gekregen. Daarmee is deze energietoeslagregeling …

Participatiewet, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #299854

Heemskerkse krijgt geen schadevergoeding na datalek bij gemeente

22 augustus 2022

Een inwoonster van de gemeente Heemskerk komt niet in aanmerking voor een schadevergoeding na een datalek in 2019 bij de …

In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #299760

Vijf Limburgse gemeenten getroffen door cyberhack

18 augustus 2022

Vijf Zuid-Limburgse gemeenten zijn onlangs getroffen door een cyberaanval. Daarbij werd de administratie van het sociaal domein vergrendeld en waren …

Sociaal Domein, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #299711

Informatie energietoeslag studenten volgt zo snel mogelijk

15 augustus 2022

De VNG is in gesprek met het ministerie van SZW over de gerechtelijke uitspraak dat studenten niet bij voorbaat mogen …

Participatiewet, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #299622

Gemeente Nijmegen sluit studenten onterecht uit voor eenmalige energietoeslag

8 augustus 2022

De rechtbank oordeelt dat de beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen onterecht studenten uitsluit …

Participatiewet, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #299134

Overstap van beschut werk naar ander werk (en terug) makkelijker

25 juli 2022

Wie nu een baan heeft binnen een beschutte werkplek, maar de overstap wil en kan maken naar een baan met …

Participatiewet, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #299111

Rijk keert geld verhoging energietoeslag in september uit

25 juli 2022

Het beschikbare budget voor de verhoging van de eenmalige energietoeslag van € 800 naar € 1.300 ontvangen gemeenten bij de …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #299056

Gemeenten kunnen SUWI-net raadplegen bij herstelacties naar aanleiding van uitspraak CRvB over vrijlatingsregeling

19 juli 2022

Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen roept gemeenten op zich te houden aan de uitspraak van de Centrale Raad …

Participatiewet, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #298954

Kabinet komt met overkoepelende aanpak op armoede en schulden

14 juli 2022

Voor een grote groep Nederlanders staat de bestaanszekerheid onder druk. Voor hen is de dagelijkse zorg om rond te komen …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #298870

Kabinet stelt commissie in die sociaal minimum gaat onderzoeken

11 juli 2022

In het coalitieakkoord is afgesproken om iedere vier jaar het sociaal minimum te herijken en vast te stellen of dit …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #298784

Herstart invorderingen UWV, SVB, afdeling inburgering DUO en gemeenten

7 juli 2022

Bij mensen die zich aanmelden als mogelijk gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire worden bij aanmelding de publieke schulden gepauzeerd. Indien mensen …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, In-Form

Lees meer