Nieuws

Thumbnail of post #298337

Veel financieel kwetsbare ouderen maken geen gebruik van inkomensvoorzieningen

16 juni 2022

Voor veel ouderen in een financieel kwetsbare positie zijn wetten en regels te ingewikkeld. De afstand tot de overheid is …

Participatiewet, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #298256

Ministerie SZW: wijs huishoudens met laag inkomen op aanvraag energietoeslag

13 juni 2022

Veel huishoudens die mogelijk recht hebben op de energietoeslag van 800 euro en deze zelf dienen aan te vragen, hebben …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #298176

Kinderbijslag komende jaren toch verhoogd

7 juni 2022

Veel gezinnen hebben het door de huidige inflatie zwaar. De reguliere verhoging van de kinderbijslag is juist nu welkom. Daarom …

Participatiewet, Jeugd, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #298169

Rekenregels per 1 juli 2022

7 juni 2022

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 voor uitkeringsbedragen …

Participatiewet, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #297045

De nieuwe Woo komt eraan

4 april 2022

Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. Vanaf 1 mei 2022 treedt de …

Omgevingsrecht, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #297034

Vooral jongeren, alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond stroomden afgelopen vijf jaar bijstand in

4 april 2022

In de afgelopen vijf jaar stroomden gemiddeld minder mensen in de bijstand. Dit ondanks dat er in 2020 na jaren …

Participatiewet, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #297031

Nibud: voorstel studiefinanciering onvoldoende voor gezinnen met middeninkomens

4 april 2022

De voorgestelde wijzigingen in het stelsel voor studiefinanciering houden te weinig rekening met gezinnen met inkomens rond anderhalf keer modaal …

Participatiewet, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #297014

Kabinet: meer voorspelbaarheid corona-aanpak, geen generieke coronasteun meer

4 april 2022

De corona-aanpak wordt voorspelbaarder door de inzet van vier scenario’s die de samenleving zoveel mogelijk open moeten houden. Dat vergt …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #297002

Toeslagenschuld 1 miljoen mensen wordt na pauze weer ingevorderd

4 april 2022

Ruim 1 miljoen burgers krijgen de komende tijd bericht van de dienst Toeslagen dat de inning van hun openstaande toeslagenschulden wordt …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #296951

Schouten belooft gemeenten genoeg geld voor energietoeslag

31 maart 2022

Gemeenten krijgen hoe dan ook genoeg geld om de 800 euro energietoeslag uit te keren aan de mensen die daar …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #296904

Gratis webinar: Actualiteiten Participatiewet

29 maart 2022

Op donderdag 7 april 2022 om 13.00 uur geeft Maartje Smeets, vakredacteur en jurist van Schulinck Participatiewet, een gratis webinar. …

Participatiewet, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #296899

Reguliere Bbz-regeling weer van toepassing vanaf 1 april

29 maart 2022

Vanaf 1 april 2022 is de reguliere Bbz-regeling weer van toepassing. De tijdelijke wijzigingen gelden dan niet meer. Voor gemeenten …

Participatiewet, In-Form

Lees meer