De wet die de huurtoeslag op de schop moet nemen haalt niet de beoogde doelen en zou in deze vorm niet ingediend moeten worden, vindt de Raad van State (RvS). De belangrijkste juridische adviseur van het kabinet zegt dat veel ontvangers van huurtoeslag er op achteruit gaan door deze wet. Ook kan de Belastingdienst het niet goed uitvoeren.

Het kabinet wil het systeem voor huurtoeslag makkelijker maken en dat belang onderschrijft de RvS ook. Zo wil woonminister Hugo de Jonge onder meer de huursubsidie ook mogelijk maken voor huurders met lage inkomens in de vrije sector. Verder wordt de te ontvangen huurtoeslag niet meer afhankelijk van de feitelijke huurprijs van de woning, maar komt er een algemeen bedrag waarmee de huurtoeslag wordt berekend. Sommigen zullen een eigen bijdrage moeten leveren.

Op deze manier gaat twee derde van iedereen die huurtoeslag ontvangt er op achteruit, berekende het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Dit staat volgens de RvS haaks op het doel van het kabinet om de koopkracht van meer mensen te verbeteren.

Bovendien ontstaan er problemen als dit nieuwe systeem ingevoerd moet worden terwijl het oude systeem nog bestaat. De Belastingdienst waarschuwde het kabinet voor “significant negatieve gevolgen voor de dienstverlening aan toeslaggerechtigden”. Op deze kritiek is het kabinet niet inhoudelijk ingegaan, merkt de raad op.

De RvS wil dan ook meer uitleg van het kabinet en adviseert om de wet nu niet in te dienen. Het kabinet wil het systeem voor alle toeslagen aanpassen en de juridisch adviseurs van de RvS vinden dat deze hervorming in dat pakket thuishoort. Daarbij moet het kabinet specifiek oog hebben voor de uitvoering en de gevolgen voor burgers.

De Jonge komt “zo snel mogelijk” met een rapport waarin hij ingaat op de bezwaren van de raad, laat hij via zijn woordvoerder weten. Onder meer gaat hij opnieuw kijken naar het vaste te hanteren bedrag op basis waarvan de huurtoeslag wordt bepaald. Wel blijft de hervorming volgens hem “onverminderd van belang” en maken ook de andere onderdelen van de wet het systeem volgens hem makkelijker.