Grip op Jeugd is de online kennisbank van Schulinck. Specifiek ontwikkeld voor gemeenten en andere organisaties die met de Jeugdwet te maken hebben. Ruim 200 gemeenten in Nederland werken al met deze online kennisbank. Grip op Jeugd biedt essentiële praktijkinformatie die u kunt combineren met het gemeentelijk beleid.

De online kennisbank Grip op Jeugd biedt een overzicht van wet- en regelgeving bij de uitvoering van de Jeugdwet. Deze regelgeving is gecombineerd met uw beleid en aangevuld met jurisprudentie, actualiteiten en praktische handreikingen. Al deze informatie op één plek helpt uw medewerkers bij het zorgvuldig en snel uitvoeren van de Jeugdwet. Komt u er niet uit, raadpleeg dan onze juridische helpdesk. Al meer dan 200 gemeenten werken met Grip op Jeugd.

De voordelen van Grip op Jeugd:

 • Alle informatie op één plek: overzichtelijk en het verkleint de kans op fouten;
 • Praktische ondersteuning en uitleg via handreikingen, factsheets en handige schema’s;
 • Toegang tot juridische helpdesk: binnen 48 uur een goed advies over casussen met betrekking tot de Jeugdwet.

 Wat u kunt vinden in Grip op Jeugd
Als gemeente bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Grip op Jeugd biedt essentiële praktijkinformatie die u kunt combineren met het gemeentelijk beleid. Bovendien staat alle relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie overzichtelijk op één plek. Daarnaast bevat Grip op Jeugd praktische informatie, zoals handreikingen, factsheets en handige schema’s (bijvoorbeeld over het woonplaatsbeginsel). Hierin wordt de complexe Jeugdwet op een begrijpelijke manier uitgelegd. Schulinck werkt deze kennisbank dagelijks bij, zodat u altijd over actuele informatie beschikt. Daarnaast kunt u dagelijks contact opnemen met de inhoudelijke juridische helpdesk van Schulinck en zorgt het team van experts dat u binnen 48 uur antwoord krijgt.

Ook kunt u deze (juridische) documenten inzien:

 • Jeugdwet inclusief parlementaire geschiedenis;
 • Aanvullende wetten zoals de Awb, AVG en BW (boek 1);
 • Jurisprudentie met samenvatting, waarvan een deel met commentaar;
 • Een door Schulinck opgestelde modelverordening jeugdhulp;
 • Gemeentelijke bijlagen met daarin het gemeentelijke jeugdhulpbeleid;
 • Relevante documenten, zoals samenwerkingsprotocol met de Raad van Kinderbescherming;
 • Beleidswijzer met de mogelijkheid voor gemeentelijk beleid per onderwerp;
 • Praktische informatie zoals handreikingen, factsheets, rapporten en CBS cijfers.

Zo werkt Grip op Jeugd
Het zoeken binnen Grip op Jeugd is eenvoudig. Zoekt u informatie over het woonplaatsbeginsel of de samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming? Wilt u meer weten over de regels rondom toestemming en gegevensuitwisseling? Het intypen van één of twee zoekwoorden is voldoende om een overzicht te krijgen van actuele regelgeving en relevante informatie. Grip op Jeugd helpt u ook op weg. Als het om de regels rond het verstrekken van jeugdhulpvoorzieningen gaat, maar ook als u wilt weten hoe de weg naar de jeugdbescherming en –reclassering eruit ziet.

Onze experts werken de landelijke wet- en regelgeving continu bij. De actualiteit en kwaliteit van de informatie over de jeugdhulp zijn dan ook gegarandeerd. Heeft uw gemeente nieuw beleid, dan kunt u dat zelf doorvoeren in de online kennisbank of aan ons uitbesteden.

De juridische helpdesk van Schulinck
Heeft u een vraag over (de uitvoering van) van de Jeugdwet? Of een complexe casus waar u niet uitkomt? Met een abonnement op Grip op Jeugd kunt u direct contact opnemen met onze juridische helpdesk. U krijgt binnen twee werkdagen een passend antwoord op uw specifieke vraag.

Grip op Jeugd is bestemd voor
De volgende medewerkers binnen uw gemeente: beleids- en kwaliteitsmedewerkers, wijkteammedewerkers, medewerkers van het CJG en juristen bezwaar en beroep. Maar ook voor cliëntenraden, advies- en indicatieorganisaties, jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, advocaten en rechterlijke colleges.

Optimaliseer uw dienstverlening door Grip op Jeugd uit te breiden met:

 

 • Module Onderhoud Gemeentelijk Beleid
  Heeft u nieuw gemeentelijk beleid vastgesteld? Dan zorgen wij voor de verwerking van het nieuwe beleid in de Grip op. Dan weet u zeker dat uw medewerkers met dezelfde actuele informatie werken, verzameld op één plek. Het bespaart u tijd en kosten, zodat u ruimte overhoudt voor het helpen van klanten.

 

 • Module Casus Coach
  Met deze module breidt u Grip op Jeugd uit met 1600 casussen. Zo heeft u een directe koppeling tussen theorie en praktijk. Wij merken dat medewerkers dit een goede manier vinden om complexe materie helder te krijgen.

 

 • Module Werkinstructies
  Schulinck biedt een vast format waarin u uw werkinstructies kunt verwerken. Deze worden gekoppeld aan uw eigen beleid en de relevante wet- en regelgeving. De werkinstructies staan dan op een vaste centrale plek, toegankelijk vanuit Grip op Jeugd. Zo voorkomt u dat uw medewerkers met verouderde versies werken of iets over het hoofd zien.

 

 • Module Zicht op
  Grip op Jeugd geeft een overzicht van relevante landelijke wetgeving en lokaal beleid. Met de Module Zicht op heeft u een aanvullend managementinstrument in handen. Het stelt uw managers in staat hun taken en doelstellingen te beheersen. Ook zorgt het voor zicht en grip op het (financiële) bedrijfsproces rondom de jeugdhulp, inclusief de bedrijfsdoelstellingen.

Wat is Grip op Jeugd?

Grip op Jeugd is een online kennisbank voor praktische en juridische informatie over jeugd(hulp). Gemeentelijk beleid maakt integraal deel uit van Grip op Jeugd. Zo heeft u alle informatie over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering altijd bij de hand.

Voor wie is Grip op Jeugd bestemd?

Grip op Jeugd is bestemd voor medewerkers van een gemeente, zoals beleids- en kwaliteitsmedewerkers, casemanagers en juristen bezwaar en beroep. Maar ook voor cliëntenraden, de Sociale Verzekeringsbank, jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, advies- en indicatieorganisaties, advocaten en rechterlijke colleges.

Welke onderwerpen zijn opgenomen in Grip op Jeugd?

In Grip op Jeugd zijn opgenomen: de actuele wettekst van de Jeugdwet, inclusief een artikelsgewijze toelichting, alle nadere regelgeving en overige bij de uitvoering van de Jeugdwet relevante regelgeving, zoals de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Verder is een uitgebreide uitleg van de Jeugdwet opgenomen, gericht op de gemeentelijke praktijk en is praktische informatie toegevoegd zoals CBS-cijfers en verschillende handreikingen en factsheets.

Grip op jeugd bevat ook vele extra’s:

 • Integratie van landelijke regelgeving en lokaal beleid. Alle informatie op één plek: verkleint de foutmarge voor uw medewerkers
 • Relevantie jurisprudentie met samenvatting, rechtsregels en volledige uitspraken van de rechterlijke colleges
 • Beleidswijzer met de mogelijkheden voor gemeentelijk beleid per richtlijn
 • Uitgebreide zoekfunctie die ook het opgenomen gemeentelijk jeugdbeleid naloopt en trefwoordenlijst
 • Gemeentelijke bijlagen met daarin het gemeentelijke jeugdbeleid, zoals de Verordening jeugdhulp, nadere regels jeugdhulp en andere relevante (gemeentelijke) documenten, zoals het samenwerkingsprotocol met de Raad van Kinderbescherming
 • Nieuwsberichten rond de jeugdhulpverlening en de mogelijkheid eigen nieuwsberichten toe te voegen
 • De mogelijkheid concrete beleidsinvullingen van andere gemeenten te raadplegen
 • U kunt dagelijks contact opnemen met de inhoudelijke juridische helpdesk van Schulinck

Welke informatie biedt Grip op Jeugd in relatie tot de wijzigingen in de Jeugdwet?

Grip op Jeugd volgt de ontwikkelingen binnen het jeugddomein op de voet. Dagelijks verwerkt onze juridische afdeling alle nieuwe wettelijke verantwoordelijkheden in Grip op Jeugd. We houden u op de hoogte van het relevante nieuws.Verder zijn relevante handreikingen en factsheets van het Ministerie en de VNG allemaal te vinden in Grip op Jeugd.

Ik wil graag een onderwerp toevoegen in Grip op Jeugd, kan dat?

Heeft u al een abonnement op Grip op Jeugd, neem contact op met de inhoudelijke juridische helpdesk van Schulinck, wij helpen u graag verder. Heeft u nog geen abonnement dan kunt u bellen naar 077 475 8018 of mailen naar administratie@schulinck.nl

Wat zijn de kosten van Grip op Jeugd?

Dit is afhankelijk van het aantal gebruikers of inwoners van uw gemeente. Neem hiervoor contact op met accountmanagement.
U kunt ze bereiken via 077 – 475 8018.

Kan ik een gratis demonstratie krijgen?

Onze accountmanagers komen u graag een vrijblijvende presentatie geven van de inhoud, functionaliteit en bijbehorende dienstverlening van Grip op Jeugd. Neem contact met  het accountmanagement via bovenstaande telefoonnummers of via e-mail.

Kan ik Grip op Jeugd uitproberen?

Wij vertellen u graag meer over de inhoud, functionaliteiten en de bijbehorende dienstverlening van Grip op Jeugd.  Indien u tot de doelgroep behoort bestaat de mogelijk om een proefabonnement te nemen op Grip op Jeugd.

Moet ik software installeren voor Grip op Jeugd?

Nee, Grip op Jeugd is een online applicatie. U heeft dus geen aparte software nodig, slechts een computer met internetverbinding en Microsoft Internet Explorer versie 9 of hoger. U krijgt toegang tot Grip op Jeugd via een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

‘Grip op jeugd’ is één van de  praktische online Grip op kennisbanken, die Schulinck voor uw gemeente of organisatie heeft ontwikkeld. Een abonnement op Grip op Jeugd geeft u op een makkelijke en gestructureerde manier toegang tot een compleet pakket aan wetten en jurisprudentie op het gebied van de Jeugdwet. De combinatie van juridische en praktische informatie maakt Grip op Jeugd tot de meest complete kennisbron op dit gebied. In Grip op Jeugd wordt het gemeentelijke beleid van uw gemeente ingebed in de landelijke wet- en regelgeving. Alle informatie op één plek bij elkaar: heel overzichtelijk, waardoor het  de foutmarge voor uw medewerkers verkleint.

Grip op Jeugd wordt op het gebied van de landelijke wet- en regelgeving continu bijgewerkt. Actualiteit en de kwaliteit van de informatie zijn dan ook gegarandeerd. Het actualiseren van gemeentelijk beleid kunt u zelf uitvoeren of uitbesteden aan Schulinck.

In Grip op Jeugd zijn opgenomen: actuele wetgeving rondom de uitvoering van de Jeugdwet, waaronder de actuele tekst van de Jeugdwet en de bijbehorende toelichting uit de parlementaire geschiedenis. Aanvullende relevante wetten, zoals de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Volledige en uitgebreide uitleg van alle belangrijke onderwerpen binnen de Jeugdwet , gericht op de gemeentelijke praktijk.  Praktische informatie, zoals handreikingen, factsheets, CBS cijfers en veelgestelde vragen.

Grip op Jeugd wordt op het gebied van de landelijke wet- en regelgeving continu bijgewerkt. Actualiteit en de kwaliteit van de informatie zijn dan ook gegarandeerd. Het actualiseren van gemeentelijk beleid kunt u zelf uitvoeren of uitbesteden aan Schulinck Advies. Meer hierover leest u hier.

In Grip op Jeugd zijn opgenomen: de actuele wettekst van de Jeugdwet, inclusief een artikelsgewijze toelichting, alle nadere regelgeving en overige bij de uitvoering van de Jeugdwet relevante regelgeving, zoals de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Verder is een uitgebreide uitleg van de Jeugdwet opgenomen, gericht op de gemeentelijke praktijk en is praktische informatie toegevoegd zoals CBS-cijfers en verschillende handreikingen en factsheets.

Casuïstiek toevoegen aan uw Grip op?

U kunt uw Grip op abonnement uitbreiden met de module Casus Coach. Ongeveer 1600 voorbeelden gekoppeld aan uw Grip op abonnement. Hierdoor heeft u een directe koppeling tussen theorie en praktijk en beschikt u over casussen die aangevuld zijn met het eigen beleid, relevante paragrafen en wetsartikelen. Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden en voordelen.

Werkinstructies toevoegen aan uw Grip op?

U kunt uw Grip op abonnement uitbreiden met de Module Werkinstructies. Schulinck biedt u een vast format waarin u uw werkinstructies kunt verwerken. Deze werkinstructies worden vervolgens gekoppeld aan uw eigen beleid en de relevante wet- en regelgeving. Hierdoor staan ze op een vaste en centrale plek, benaderbaar vanuit Grip op. Uw accountmanager vertelt u graag meer over de voordelen en mogelijkheden.

Module Zicht op toevoegen aan uw Grip op?

Zicht op is een praktische kwalititeitsapplicatie die Checkpoint-IC heeft ontwikkeld. Door de unieke samenwerking tussen Checkpoint IC en Schulinck is deze nieuwe Module Zicht op nu exclusief beschikbaar voor de gebruikers van Grip op. Zicht op is een management tool. Het hoogste management is verantwoordelijk voor het formuleren van de doelstellingen, het managen van de risico’s, de inrichting en uitvoering van de bedrijfsvoering. Met de interne controle wordt op al die fasen ‘meegekeken’ en geadviseerd. U houdt hiermee zicht op en grip op uw financiële bedrijfsvoering.

Omdat zowel de actuele wet- en regelgeving als uw gemeentelijk beleid integraal onderdeel uitmaken van Zicht op en Grip op bestaat er een totaalbeeld van de gezamenlijk te gebruiken content en is hierin geen verschil van inzicht. Elke discipline maakt immers gebruik van hetzelfde bronbestand; ook de kwaliteitsmedewerker en interne controleur.

Wat is Onderhoud Gemeentelijk Beleid?

U kunt uw Grip op abonnement uitbreiden met de module Onderhoud Gemeentelijk Beleid. Uw gemeentelijk beleid wordt dan verwerkt in Grip op Jeugd. Ook als uw gemeente nieuw beleid opstelt verwerken wij dit voor u in de teksten van Grip op. Hierdoor bent u altijd actueel, heeft u alles op één plaats beschikbaar en dit bespaart u tijd en geld.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem vandaag nog contact op met het accountmanagment van Schulinck.

Grip op Jeugd zelf ervaren?

Neem vandaag nog contact op!

Indien u tot de doelgroep behoort, bestaat de mogelijk om een proefabonnement te nemen op Grip op Jeugd.

Bent u al klant en heeft u een inhoudelijke vraag over Grip op Jeugd, dan kunt u contact opnemen met de inhoudelijke helpdesk van Schulinck via de gebruikelijke wijze in uw Grip op.

 

Gratis proberen