Door de unieke samenwerking tussen Checkpoint-IC en Schulinck is deze nieuwe praktische kwalititeitsapplicatie nu beschikbaar.

Vanaf 2021 legt u als gemeente zelf verantwoording af over de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening.

De Checkpoint IC applicatie helpt u daarbij en is de meest complete en betrouwbaarste tool voor uw ICS (In Control Statement).

Met de Checkpoint IC applicatie heeft u een compleet gevulde database met voorbeelddoelstellingen, -risico’s, -beheersmaatregelen en -checklists per bedrijfsproces. Zowel fiscaal, financieel als juridisch. Daarmee is het de online applicatie voor interne beheersing. Binnen de publieke organisatie is het bereiken van (beleids)doelstellingen cruciaal. De Checkpoint-IC applicatie ondersteunt u bij dergelijke onderzoeken en geeft u een impuls aan de verbetering van de kwaliteit. Elke publieke organisatie wil ‘in control’ zijn, financieel, operationeel én strategisch. Als u dagelijks bezig bent met het behalen van doelen en het afwegen van risico’s maakt dit uw werk vele malen eenvoudiger.

Accountants zijn kritisch in het accepteren van controleopdrachten in de publieke sector. Publieke organisaties hebben een grote uitdaging, vanwege de complexiteit van de processen, om de bedrijfsvoering op een hoog niveau te houden. Wanneer het daarvoor benodigde controleapparaat adequaat is ingericht bent u een aantrekkelijke partner voor de certificerend accountant.

Zorg daarom dat u hierop bent voorbereid. Checkpoint-IC helpt u daarbij.
Zonder een ingewikkeld implementatietraject, kunt u direct aan de slag! Daarnaast is alles eenvoudig aan te passen door de gebruiker zelf.

 

Met de Checkpoint-IC applicatie :

 • heeft u een compleet gevulde database met voorbeelddoelstellingen, -risico’s, – beheersmaatregelen en -checklists per bedrijfsproces.
 • heeft u geen ingewikkeld implementatietraject! U kunt direct aan de slag
 • kunt u wijzigingen zelf doorvoeren zonder tussenkomst van een dure consultent
 • kunt u (concern) controles uitvoeren
 • kunt u verdiepende kwaliteitscontroles doen van het operationele proces.

De Checkpoint-IC applicatie helpt u bij:

 • realisatie doelstellingen
 • kwaliteitscontrole van de bedrijfsvoering
 • risico-gestuurde controle-aanpak
 • toetsen van Rechtmatigheid
 • toetsen van Doelmatigheid
 • toetsen van Doeltreffendheid

De Checkpoint-IC applicatie is:

 • plug and play
 • het “all-in” control(e)concept

Voor zowel de onafhankelijke (op concernniveau gerichte) controles als voor de verdiepende kwaliteitscontroles in het operationeel proces. Waarbij de onderlinge relaties geborgd zijn. zo worden dubbele (en onnodige) handelingen voorkomen en bouwt u aan zowel een efficiënte als een effectieve controlepiramide en houdt u de organisatie als geheel in control.

 

Contact

Wilt u meer informatie over de Checkpoint-IC ? Neem contact op met accountmanagement:

Ook te bereiken via 077 – 475 8018

 

Afbeelding