Grip op Wmo
Grip op

Grip op Wmo

Bewaren in kennisdossier

Grip op Wmo is een volledige online kennisbank en helpt bij het uitvoeren van de Wmo. Speciaal door Schulinck ontwikkeld voor gemeenten. Met Grip op Wmo kunt u essentiële praktijkinformatie combineren met het gemeentelijk beleid. Bovendien staat alle juridische kennis omtrent wet- en regelgeving bij elkaar. Via de online kennisbank raadpleegt u heel handig alle actuele jurisprudentie omtrent de Wmo. Ook kunt u dagelijks contact opnemen met de inhoudelijke juridische helpdesk van Schulinck en zorgt het team van experts dat u binnen 48 uur antwoord krijgt.

Online kennisbank

Gemeente Ridderkerk over de online kennisbank Grip op Wmo

Meedoen in de maatschappij staat bij ons centraal

Gemeente Ridderkerk over de online kennisbank Grip op Wmo
Download referentie

Wat is Grip op Wmo?

Sinds 1 januari 2015 vergoedt de Wet langdurige zorg (Wlz) alleen de zwaarste, langdurige zorg. U als gemeente regelt dan lichtere vormen van zorg en ondersteuning via Wmo 2015. Veel gemeenten worstelen nog steeds met de doorgevoerde wijzigingen. Hoe moet/kan het persoonsgebonden budget (pgb) worden bepaald? Hoe zijn de regels voor de bijdrage in de kosten indien de partner in een Wlz-instelling verblijft? ? En zo zijn er nog veel vragen rondom de Wmo niet altijd even helder is. Grip op Wmo heeft de antwoorden: u houdt grip op het hele proces.

Eigen kracht centraal: dat is het credo in de Wmo. Deze kanteling in de Wmo kijkt naar wat mensen wél kunnen en zet de burger zelf aan het roer. Dat biedt nieuwe kansen. Grip op Wmo helpt uw organisatie deze kansen te benutten.

Met Grip op Wmo

 • Wordt u geholpen bij de herinrichting van uw Wmo-beleid
 • Bent u altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen en ontwikkelingen binnen de Wmo
 • Heeft u een actuele combinatie van juridische en praktische informatie voorhanden
 • Heeft u alle juridische kennis omtrent wet- en regelgeving bij elkaar
 • Wordt landelijke wet- en regelgeving gecombineerd met lokaal beleid
 • Krijgt u handreikingen voor het opstellen, uitvoeren en bijstellen van uw verordening, besluit en beleidsregels
 • Kunt u dagelijks contact opnemen met de inhoudelijke juridische helpdesk van Schulinck

Ons advies toegesneden op uw casus

Heeft uw organisatie een Grip op abonnement afgesloten, dan kunt u dagelijks contact opnemen met de inhoudelijke juridische helpdesk van Schulinck. Behandelt u een dossier en u komt niet uit een vraagstuk, raadpleeg dan de juridische helpdesk .Wij zullen u dan in principe binnen twee werkdagen voorzien van een passend en op maat gemaakt antwoord op uw specifieke vraag. Zo zorgt Schulinck ervoor dat u grip houdt op de Wmo 2015. Ook in lastige situaties rond persoonsgebonden budget, afbakening met andere wetgeving.

Zoeken binnen Grip op Wmo is heel eenvoudig

Het intypen van één of twee zoekwoorden is al voldoende om een overzicht te krijgen van alle artikelen binnen Grip op Wmo waarin informatie over dit onderwerp is te vinden. Zoekt u bijvoorbeeld jurisprudentie over de verhuiskostenvergoeding of wilt u weten wat de wet zegt over woningaanpassing? Met één zoekterm en een paar muisklikken vindt u alles wat er over dat onderwerp is opgenomen in Grip op Wmo.

Grip op Wmo helpt u op weg. Niet alleen als het gaat om de regels rond het verstrekken van hulpmiddelen als een scootmobiel of rolstoel, maar ook als u precies wilt weten wat u aan bod moet laten komen in het onderzoek en wat u van uw burgers mag verwachten op het gebied van zelfredzaamheid.

Grip op Wmo, de online kennisbank van Schulinck, is bestemd voor medewerkers van een gemeente, zoals beleids- en kwaliteitsmedewerkers, medewerkers van een sociaal wijkteam, casemanagers, juristen bezwaar en beroep en wethouders. Maar ook voor cliëntenraden, UWV, de Sociale Verzekeringsbank, advies- en indicatieorganisaties, detacheringbureaus, advocaten en rechterlijke colleges.

Casuïstiek toevoegen aan uw Grip op?

U kunt uw Grip op abonnement uitbreiden met de module Casus Coach. Hiermee worden maar liefst zo'n 1500 voorbeelden gekoppeld aan uw Grip op abonnement. Hierdoor heeft u een directe koppeling tussen theorie en praktijk en beschikt u over casussen die aangevuld zijn met het eigen beleid, relevante paragrafen en wetsartikelen.

Werkinstructies toevoegen aan uw Grip op?

U kunt uw Grip op abonnement uitbreiden met de Module Werkinstructies. Schulinck biedt u een vast format waarin u uw werkinstructies kunt verwerken. Deze werkinstructies worden vervolgens gekoppeld aan uw eigen beleid en de relevante wet- en regelgeving. Hierdoor staan ze op een vaste en centrale plek, benaderbaar vanuit Grip op.

Onderhoud Gemeentelijk Beleid

U kunt uw Grip op abonnement uitbreiden met de module Onderhoud Gemeentelijk Beleid. Uw gemeentelijk beleid wordt dan in zijn geheel onderhouden door Schulinck. Hierdoor bent u altijd actueel, heeft u alles op één plaats beschikbaar en dit bespaart u tijd en geld. Wilt ook profiteren van de voordelen van 'Onderhoud Gemeentelijk Beleid'? Uw accountmanager helpt u graag verder.

Module Zicht op toevoegen aan uw Grip op?

Zicht op is een praktische kwalititeitsapplicatie die Checkpoint-IC heeft ontwikkeld. Door de unieke samenwerking tussen Checkpoint IC en Schulinck is deze nieuwe Module Zicht op nu exclusief beschikbaar voor de gebruikers van Grip op. Zicht op is een management tool. Het hoogste management is verantwoordelijk voor het formuleren van de doelstellingen, het managen van de risico's, de inrichting en uitvoering van de bedrijfsvoering. Met de interne controle wordt op al die fasen 'meegekeken' en geadviseerd. U houdt hiermee zicht op en grip op uw financiële bedrijfsvoering.


Omdat zowel de actuele wet- en regelgeving als uw gemeentelijk beleid integraal onderdeel uitmaken van Zicht op en Grip op bestaat er een totaalbeeld van de gezamenlijk te gebruiken content en is hierin geen verschil van inzicht. Elke discipline maakt immers gebruik van hetzelfde bronbestand; ook de kwaliteitsmedewerker en interne controleur.

 

Inhoud

‘Grip op Wmo’ is één van de praktische online Grip op kennisbanken, die Schulinck voor uw gemeente of organisatie heeft ontwikkeld. Een abonnement op Grip op Wmo geeft u op een gemakkelijke en gestructureerde manier toegang tot een compleet pakket aan wetten en jurisprudentie op Wmo-gebied. In Grip op Wmo wordt het gemeentelijke beleid van uw gemeente ingebed in de landelijke wet- en regelgeving. De combinatie van actuele juridische en praktische informatie maakt Grip op Wmo tot de meest complete kennisbron op dit gebied.

Grip op Wmo wordt op het gebied van de landelijke wet- en regelgeving dagelijks bijgewerkt. Actualiteit en kwaliteit van de informatie zijn dan ook gegarandeerd. Heeft uw gemeente nieuw Wmo-beleid, bijvoorbeeld op het gebied van huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen of collectief vervoer? U kunt het direct zelf aanpassen in Grip op Wmo. Ook kunt u dit desgewenst uitbesteden aan Schulinck Advies.

In Grip op Wmo zijn opgenomen: de actuele wetteksten van de Wmo inclusief alle wetswijzigingen, alle nadere Wmo-regelgeving en overige bij de uitvoering van de Wmo relevante regelgeving zoals bijvoorbeeld de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Verder is er een uitgebreide uitleg van de Wmo gericht op de gemeentelijke praktijk opgenomen en zijn de algemene bijlagen met (historische) normen, bedragen en richtprijzen toegevoegd.

Grip op Wmo bevat ook vele extra’s

 • Integratie van landelijke regelgeving en lokaal beleid. Alle informatie op één plek: verkleint de foutmarge voor uw medewerkers.
 • Jurisprudentie met samenvatting, rechtsregels en uitspraken van de rechterlijke colleges, waarvan een deel met commentaar
 • Beslisbomen en thematische overzichten
 • Beleidswijzer met de mogelijkheden voor gemeentelijk beleid per richtlijn
 • Uitgebreide zoekfunctie die ook het opgenomen gemeentelijk beleid naloopt en trefwoordenlijst
 • Gemeentelijke bijlagen met daarin het gemeentelijke Wmo-beleid, zoals de Wmo-verordening, het Wmo-besluit en andere relevante (gemeentelijke) documenten
 • Nieuwsberichten rond de Wmo 2015 en actuele jurisprudentie en de mogelijkheid eigen nieuwsberichten toe te voegen
 • De mogelijkheid concrete beleidsinvullingen van andere gemeenten te raadplegen
 • U kunt dagelijks contact opnemen met de inhoudelijke juridische helpdesk van Schulinck.
 • Onderhoud Gemeentelijk Beleid

U kunt uw Grip op abonnement uitbreiden met de module Onderhoud Gemeentelijk Beleid. Uw gemeentelijk beleid wordt dan in zijn geheel onderhouden door Schulinck. Hierdoor bent u altijd actueel, heeft u alles op één plaats beschikbaar en dit bespaart u tijd en geld.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is Grip op Wmo?

Grip op Wmo is een online kennisbank voor praktische en juridische informatie over de Wmo. Gemeentelijk beleid maakt integraal deel uit van Grip op Wmo. Zo heeft u alle informatie over de Wmo direct bij de hand.

Voor wie is Grip op Wmo bestemd?

Grip op Wmo is bestemd voor medewerkers van een gemeente, zoals beleids- en kwaliteitsmedewerkers, casemanagers, juristen bezwaar en beroep en wethouders. Maar ook voor cliëntenraden, UWV, de Sociale Verzekeringsbank, advies- en indicatieorganisaties, detacheringbureaus, advocaten en rechterlijke colleges.

Welke onderwerpen zijn opgenomen in Grip op Wmo?

In Grip op Wmo zijn opgenomen: de actuele wetteksten van de Wmo inclusief alle wetswijzigingen, alle nadere Wmo-regelgeving en overige bij de uitvoering van de Wmo relevante regelgeving zoals bijvoorbeeld de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Verder is er een uitgebreide uitleg van de Wmo gericht op de gemeentelijke praktijk opgenomen en zijn de algemene bijlagen met (historische) normen, bedragen en richtprijzen toegevoegd.

Grip op Wmo bevat ook vele extra’s:

 • Integratie van landelijke regelgeving en lokaal beleid.  Alle informatie op één plek: verkleint de foutmarge voor uw medewerkers.
 • Jurisprudentie met samenvatting, rechtsregels en volledige uitspraken van de rechterlijke colleges, waarvan een deel met commentaar
 • Beslisbomen en thematische overzichten
 • Beleidswijzer met de mogelijkheden voor gemeentelijk beleid per richtlijn
 • Uitgebreide zoekfunctie die ook het opgenomen gemeentelijk beleid naloopt en trefwoordenlijst
 • Gemeentelijke bijlagen met daarin het gemeentelijke Wmo-beleid, zoals de Wmo-verordening, het Wmo-besluit en andere relevante (gemeentelijke) documenten
 • Nieuwsberichten rond de betreffende wet en actuele jurisprudentie en de mogelijkheid eigen nieuwsberichten toe te voegen
 • De mogelijkheid concrete beleidsinvullingen van gemeenten te raadplegen
 • U kunt dagelijks contact opnemen met de inhoudelijke juridische helpdesk van Kluwer

Welke informatie biedt Grip op Wmo in relatie tot de wijzigingen in de Wmo?

Grip op Wmo volgt de veranderingen binnen de Wmo op de voet. Dagelijks verwerkt onze juridische afdeling alle nieuwe wettelijke verantwoordelijkheden in Grip op Wmo.

Ik wil graag een onderwerp toevoegen in Grip op Wmo, kan dat?

Heeft u al een abonnement op Grip op Wmo, neem dan contact op met uw persoonlijke contactpersoon op onze inhoudelijke Helpdesk, hij/zij helpt u graag verder. Heeft u nog geen abonnement, dan kunt u bellen naar 077 475 8018 of mailen naar administratie@schulinck.nl

Wat zijn de kosten van Grip op Wmo?

Dit is afhankelijk van het aantal gebruikers of inwoners van uw gemeente. Neem hiervoor contact op met accountmanagement:

Ook te bereiken via 077 - 475 8018.

Kan ik een gratis demonstratie krijgen?

Onze accountmanagers komen u graag een vrijblijvende presentatie geven van de inhoud, functionaliteit en bijbehorende dienstverlening van Grip op Wmo. Neem in dat geval contact op met bovenstaande accountmanagers.

Kan ik Grip op Wmo uitproberen?

Wij vertellen u graag meer over de inhoud, functionaliteiten en de bijbehorende dienstverlening van Grip op Wmo. Indien u tot de doelgroep behoort bestaat de mogelijk om een proefabonnement te nemen op Grip op Wmo.

Moet ik software installeren voor Grip op Wmo?

Nee, Grip op Wmo is een online applicatie. U heeft dus geen aparte software nodig, slechts een computer met internetverbinding en Microsoft Internet Explorer versie 9 of hoger. U krijgt toegang tot Grip op Wmo via een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem contact met Schulinck op. Wij helpen u graag verder.

Contact

Grip op Wmo zelf ervaren?

Neem vandaag nog contact op!

 

Indien u tot de doelgroep behoort, bestaat de mogelijk om een proefabonnement te nemen op Grip op Wmo.

Bent u al klant en heeft u een inhoudelijke vraag over Grip op Wmo, dan kunt u contact opnemen met de inhoudelijke helpdesk van Schulinck via de gebruikelijke wijze in uw Grip op.

Referenties

Gemeente Ridderkerk over de online kennisbank Grip op Wmo

Meedoen in de maatschappij staat bij ons centraal

Gemeente Ridderkerk over de online kennisbank Grip op Wmo
Download referentie
Gemeente Haarlem over de online kennisbank Grip op Wmo

Gemeente Haarlem integreert met Schulinck eigen beleid in Grip op Wmo

Gemeente Haarlem over de online kennisbank Grip op Wmo
Download referentie
Gemeente Alkmaar over de online kennisbank Grip op Wmo

In één oogopslag alle juiste bepalingen bij elkaar, dat vinden wij belangrijk.

Gemeente Alkmaar over de online kennisbank Grip op Wmo
Download referentie

Zelf kosteloos ervaren hoe efficiënt Grip op Wmo werkt?

Vraag snel en eenvoudig een proefabonnement aan

Proefabonnementen zijn bestemd voor functionarissen werkzaam bij of voor een gemeente en worden alleen verstrekt wanneer u bij stap 3 een email-extension van de gemeente of van een samenwerkingsverband invoert.

1. Proefabonnement aanvragen
Grip op Wmo
Ja, ik wil meer zien!
2. Gegevens organisatie
3. Mijn gegevens