Dagelijks stellen onze klanten een variëteit aan vragen aan de inhoudelijke juridische helpdesk van Grip op Jeugd. Bent u abonnee van Grip op Jeugd, dan krijgt u binnen 48 uur een antwoord op uw vraag. 

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van vragen die aan onze juridische experts worden gesteld en de antwoorden die zij geven.

Valt de financiële positie van jeugdigen/ouders ook onder de beoordeling van eigen kracht?

  • Ja, de financiële positie van een gezin speelt een rol bij de beoordeling van ‘eigen kracht’.  Dat volgt uit de uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep van  17 juli 2019. De mogelijkheid om over een inkomen te beschikken is immers van belang bij de vraag of sprake is van voldoende eigen probleemoplossend vermogen.

Desondanks zal het niet zo ver gaan dat van ouders, op basis van hun financiële situatie, verwacht mag worden dat ze noodzakelijke hulp (die ze zelf niet kunnen bieden) zelf inkopen en bekostigen. Voor een dergelijke financiële drempel is in onze ogen een stevige juridische grondslag in de wet vereist. En die grondslag is er niet.

Lees hierover ook de opinie: ‘Financiële kracht’ speelt een rol bij ‘eigen kracht’

Is de gemeente verantwoordelijk voor het vergoeden van het dyslexie-onderzoek?

Frits (15 jaar) heeft moeite met lezen en schrijven en wil daarom graag gebruik maken van hulpmiddelen die zijn school hiervoor beschikbaar stelt. De school geeft aan dat hij pas van de hulpmiddelen gebruik mag maken wanneer officieel dyslexie bij hem is vastgesteld. Hiervoor is een dyslexie-onderzoek noodzakelijk. Frits vraagt aan zijn gemeente of zij dit onderzoek kunnen vergoeden. Moet de gemeente dit doen?

  • Nee. Gemeenten zijn op grond van de jeugdhulplicht uit de Jeugdwet alleen verantwoordelijk voor onderzoek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar. Frits komt met zijn 15 jaar dus niet in aanmerking voor vergoeding van het onderzoek.
Bekijk ook onze infographic over Dyslexie en de Jeugdwet.

Valt huiswerkbegeleiding onder de Jeugdwet?

  • Nee. Huiswerkbegeleiding ziet op het begeleiden van de leerling bij het structureren, plannen en zelfstandig maken van huiswerk. Deze hulp is primair gericht op het leerproces. Dit valt onder de zorgplicht van scholen (ECLI:NL:RBDHA:2018:8310). Huiswerkbegeleiding is geen jeugdhulp. De gemeente hoeft huiswerkbegeleiding dus niet te vergoeden.


Welke gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp aan de ouder?

  • Voor jeugdhulp aan de ouders zelf (bijv. opvoedondersteuning), geldt dat de gemeente waar die ouder woont verantwoordelijk is. Stel de jeugdige woont in gemeente A, samen met zijn moeder en de vader woont in gemeente B. De moeder zal voor de opvoedhulp dus terecht kunnen bij gemeente A. En de vader zal bij het jeugdteam van gemeente B terecht kunnen. Voor jeugdhulp aan de jeugdige is – op grond van het woonplaatsbeginsel uit de Jeugdwet – gemeente A verantwoordelijk.

Meer weten?

Bent u benieuwd naar ons product Grip op Jeugd? Vraag vandaag nog een gratis proefabonnement aan.

 

  • Met een abonnement op Grip op Jeugd beschikt u niet alleen over dé online kennisbank waarin de Jeugdwet praktisch wordt uitgelegd, maar kunt u ook al uw vragen aan onze juridische experts voorleggen.