Jeugd

Gemeenten hebben de regie gekregen over de gehele jeugdhulpverlening. Zij zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp, maar ook voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Actuele opinies Jeugd

Huisartsverwijzing naar niet-gecontracteerde jeugdhulp

29 april 2020

Op het moment dat een huisarts de jeugdige of de ouders naar een niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieder verwijst, hoeft de gemeente de jeugdhulp in principe niet te...

‘Participatie van jeugdigen’

25 maart 2020

Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind Op grond van artikel 12 van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) moet...

Dubbelrol bij pgb in de Jeugdwet

19 februari 2020

Uitspraak CRvB De CRvB heeft zich op 27 november 2019 in het kader van de Wmo 2015 over de vraag gebogen of het toegestaan is...

De Geschillencommissie Sociaal Domein

15 januari 2020

Dat de commissie in het leven is geroepen is wat mij betreft een goede zaak. Via de commissie kunnen ‘woonplaatsgeschillen’ namelijk op een laagdrempelige wijze...

Op twee of meer paarden blijven rijden?

20 november 2019

De Jeugdwet kent de mogelijkheid om ouders en de jeugdige tegemoet te komen daar waar het gaat om vervoer van en naar een jeugdhulplocatie. Er...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.