Jeugd

Gemeenten hebben de regie gekregen over de gehele jeugdhulpverlening. Zij zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp, maar ook voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Actuele opinies Jeugd

De Geschillencommissie Sociaal Domein

15 januari 2020

Dat de commissie in het leven is geroepen is wat mij betreft een goede zaak. Via de commissie kunnen ‘woonplaatsgeschillen’ namelijk op een laagdrempelige wijze...

Op twee of meer paarden blijven rijden?

20 november 2019

De Jeugdwet kent de mogelijkheid om ouders en de jeugdige tegemoet te komen daar waar het gaat om vervoer van en naar een jeugdhulplocatie. Er...

Gegevensuitwisseling in het Sociaal Domein

30 oktober 2019

Met de wetswijziging wordt een grondslag gecreëerd voor verscheidene partijen binnen het sociaal domein om, bij multidisciplinaire problematiek, gegevens uit te wisselen. Die grondslag is...

Wanneer is een handtekening echt nodig bij jeugdhulp?

16 oktober 2019

Fasen van toestemming Allereerst is van belang om te weten wie in welke fase verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de juiste toestemming. De procedure...

De Wet verplichte ggz voor jeugdigen

11 september 2019

Op dit moment geldt nog de Wet BOPZ (Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) die gedwongen zorg regelt voor mensen met een psychische aandoening, verstandelijke beperking...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.