Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) heeft op 28 september in een brief aan de Tweede Kamer duidelijkheid gegeven over de toekomst van de verwijsindex risicojongeren (VIR). In deze brief schrijft de staatsecretaris dat hij de VIR als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet wil schrappen.

In het bericht hieronder leest u:

  • een toelichting op de Kamermotie uit december 2021 hierover
  • een nadere toelichting waarom de VIR vervalt
  • de gevolgen hiervan voor gemeenten
  • de vervolgstappen

Verwijsindex Risicojongeren (VIR): stand van zaken september