Gemeenten hebben sinds 1 januari 2022 de regie over de begeleiding en ondersteuning van inburgeraars tijdens hun inburgering. Daar komt veel bij kijken. Het online magazine ‘Inburgering in de praktijk’ biedt een overzicht van alle handreikingen, Q&A’s, communicatiemiddelen en andere producten die zijn gemaakt om de partijen in de uitvoering hierin te ondersteunen. Hiermee is de Veranderopgave Wet inburgering afgerond.