Jongeren moeten nog altijd veel te lang wachten op jeugdzorg, Daardoor worden hun problemen erger en raken ze meer beschadigd. De lange wachtlijsten komen doordat er te weinig personeel is, concluderen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid.

In de afgelopen jaren zijn er maatregelen genomen om de druk op de jeugdzorg te verlichten. Volgens de inspectie hebben die “tijdelijk en plaatselijk wel verlichting gebracht, maar ze bieden geen oplossing voor de lange termijn”.

De IGJ kwam vrijdag ook met een rapport over zogeheten vrijheidsbeperkende maatregelen, waarbij kinderen verplicht op hun kamer moeten blijven of waarbij ze vastgepakt worden. Dat gebeurt bij instellingen, in gezinshuizen en zorgboerderijen, maar het mag alleen in noodsituaties. De inspectie wil dat de wet wordt veranderd om de beperking van vrijheid mogelijk te maken “maar alleen als dat in het belang van de kinderen en de jongeren is”.

 

Meer informatie