Kostendelersnorm op de schop?

1 juli 2020

Onlangs zijn aan de Staatssecretaris van SZW vragen [1] gesteld over de beperkte mogelijkheden om maatwerk te leveren bij de …

Participatiewet

Lees meer

Ontzorgen van inburgeringsplichtige asielstatushouders met recht op bijstand

17 juni 2020

Begin juni 2020 is het Wetsvoorstel Wet inburgering 2021 aan de Tweede Kamer toegezonden, met als beoogde inwerkingtredingsdatum 1 juli …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Algemene bijstand op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

6 mei 2020

In verband met de coronacrisis heeft het kabinet een noodpakket samengesteld voor banen en economie. Een onderdeel van dit noodpakket …

Participatiewet

Lees meer

Re-integratieverplichting en geloof

1 april 2020

Een belanghebbende kan op grond van zijn geloof of levensovertuiging bezwaren hebben tegen bepaalde vormen van arbeid of de omstandigheden …

Participatiewet

Lees meer

Opbrengsten uit zonnepanelen en bijstand

26 februari 2020

Begin dit jaar stelde de Staatssecretaris zich op het standpunt dat de opbrengsten van zonnepanelen in het kader van privégebruik …

Participatiewet

Lees meer

Digitale communicatie wordt steeds belangrijker

22 januari 2020

De elektronische ontwikkelingen op het gebied van de communicatie gaan snel. In deze bijdrage zal ik ingaan op de wijze …

Participatiewet

Lees meer

De grenzen van een onaangekondigd huisbezoek

11 december 2019

Een onaangekondigd huisbezoek in het kader van de Participatiewet is een belangrijk instrument om de door de bijstandsgerechtigde opgegeven woon-en …

Participatiewet

Lees meer

De invloed van de beloning van een influencer op de bijstand

11 november 2019

Op de juridische helpdesk ontvingen we een vraag over een bijstandsgerechtigde die zijn eigen sociale media kanalen gebruikt om reclame …

Participatiewet

Lees meer

Wijziging van het Besluit Suwi

2 oktober 2019

Onlangs is het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit SUWI bekendgemaakt. De wijziging van het Besluit SUWI heeft als doel …

Participatiewet

Lees meer

Anticiperen op de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

21 augustus 2019

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet zou aanvankelijk op 1 januari 2019 in werking treden. Deze datum is niet gehaald. Het …

Participatiewet

Lees meer

Wetgever, bezint eer gij begint!

14 augustus 2019

Het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Wet inburgering staat volop in de maatschappelijke belangstelling. Maar liefst 63 reacties op de internetconsultatie …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

On the move met loonkostensubsidie

31 juli 2019

Op onze juridische helpdesk krijgen we vaak de vraag welk college verantwoordelijk is voor de verstrekking van loonkostensubsidie. Waar in …

Participatiewet

Lees meer