Bijverdienen naast de bijstand

28 april 2021

Mag een gemeente ‘zomaar’ zelf bepalen hoeveel en wat iemand mag bijverdienen naast een bijstandsuitkering? Dit is de vraag die …

Participatiewet

Lees meer

Een e-step betalen met een minimuminkomen

21 april 2021

De gemeente is niet verplicht een Wmo maatwerkvoorziening te verstrekken, als het probleem van de cliënt kan worden opgelost met …

Participatiewet, Wmo

Lees meer

Een nieuwe bevoegdheid tot kwijtschelding in de Awb

7 april 2021

Per 1 april 2021 is in de Awb geregeld dat een bestuursorgaan een geldschuld geheel of gedeeltelijk kan kwijtschelden als …

Participatiewet

Lees meer

Verplichte terugvordering en boete of volledige beleidsvrijheid

24 maart 2021

Op onze juridische helpdesk krijgen wij regelmatig vragen van gemeenten over de uitvoering van de terugvorderingsbepaling bij schending van de …

Participatiewet

Lees meer

Privacy en recht op schadevergoeding bij immateriële schade

10 februari 2021

Wanneer een gemeente een datalek veroorzaakt bestaat het risico dat een schadevergoeding betaald moet worden aan de benadeelde persoon (of …

Participatiewet, Jeugd, Omgevingsrecht

Lees meer

Bijstandsgerechtigden niet langer veilig voor beslag

6 januari 2021

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: een grote groep schuldenaren met beslag op een bijstandsuitkering gaat …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer

Switchen tussen dagbesteding en beschut werk. Simpel?

16 december 2020

Mensen op een dagbestedingsplek die zich kunnen ontwikkelen, zetten de stap naar (beschut) werk vaak niet. Dit is daarom ook …

Participatiewet, Wmo

Lees meer

Een participatieplaats leidt niet tot een arbeidsovereenkomst

25 november 2020

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als de overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving, artikel 7:610 BW. …

Participatiewet

Lees meer

‘Gratis’ mondkapjes voor minima?

4 november 2020

Steeds meer gemeenten verstrekken ‘gratis’ mondkapjes voor minima.¹ Ook de FNV pleit voor gratis mondkapjes voor mensen met de laagste …

Participatiewet

Lees meer

Individuele studietoeslag

21 oktober 2020

Op onze juridische helpdesk krijgen wij regelmatig vragen van gemeenten over de uitvoering van de individuele studietoeslag en de toekomstige …

Participatiewet

Lees meer

Privacy en recht op schadevergoeding in het sociaal domein

7 oktober 2020

Gemeenten krijgen in de dagelijkse praktijk vaak te maken met (bijzondere) persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn nodig om de overheidstaak goed …

Participatiewet, Jeugd, Wmo

Lees meer

Geboorteverlof; het recht op bijstand en de arbeidsverplichting

16 september 2020

Ouders kunnen 5 weken geboorteverlof krijgen na de geboorte van hun kind. Dit geboorteverlof kan tot vragen leiden bij de …

Participatiewet

Lees meer