Individuele studietoeslag

21 oktober 2020

Op onze juridische helpdesk krijgen wij regelmatig vragen van gemeenten over de uitvoering van de individuele studietoeslag en de toekomstige …

Participatiewet

Lees meer

Privacy en recht op schadevergoeding in het sociaal domein

7 oktober 2020

Gemeenten krijgen in de dagelijkse praktijk vaak te maken met (bijzondere) persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn nodig om de overheidstaak goed …

Participatiewet, Jeugd, Wmo

Lees meer

Geboorteverlof; het recht op bijstand en de arbeidsverplichting

16 september 2020

Ouders kunnen 5 weken geboorteverlof krijgen na de geboorte van hun kind. Dit geboorteverlof kan tot vragen leiden bij de …

Participatiewet

Lees meer

Bijstand overgemaakt naar leefgeldrekening nogmaals betalen!

19 augustus 2020

De CRvB heeft een belangrijke uitspraak gedaan over een situatie die wel eens voorkomt: de gemeente maakt de bijstand per …

Participatiewet

Lees meer

Participatietraject of toch arbeidsovereenkomst?

29 juli 2020

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor het participatietraject als er een nieuwe maatstaf komt voor de beoordeling of een arbeidsrelatie …

Participatiewet

Lees meer

Een geldbedrag gewonnen tijdens schuldhulp. Hoera!

8 juli 2020

In deze bijdrage willen we stilstaan bij een casus waar zowel de afdeling schuldhulpverlening als de afdeling Participatiewet van de …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer

Kostendelersnorm op de schop?

1 juli 2020

Onlangs zijn aan de Staatssecretaris van SZW vragen [1] gesteld over de beperkte mogelijkheden om maatwerk te leveren bij de …

Participatiewet

Lees meer

Ontzorgen van inburgeringsplichtige asielstatushouders met recht op bijstand

17 juni 2020

Begin juni 2020 is het Wetsvoorstel Wet inburgering 2021 aan de Tweede Kamer toegezonden, met als beoogde inwerkingtredingsdatum 1 juli …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Algemene bijstand op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

6 mei 2020

In verband met de coronacrisis heeft het kabinet een noodpakket samengesteld voor banen en economie. Een onderdeel van dit noodpakket …

Participatiewet

Lees meer

Re-integratieverplichting en geloof

1 april 2020

Een belanghebbende kan op grond van zijn geloof of levensovertuiging bezwaren hebben tegen bepaalde vormen van arbeid of de omstandigheden …

Participatiewet

Lees meer

Opbrengsten uit zonnepanelen en bijstand

26 februari 2020

Begin dit jaar stelde de Staatssecretaris zich op het standpunt dat de opbrengsten van zonnepanelen in het kader van privégebruik …

Participatiewet

Lees meer

Digitale communicatie wordt steeds belangrijker

22 januari 2020

De elektronische ontwikkelingen op het gebied van de communicatie gaan snel. In deze bijdrage zal ik ingaan op de wijze …

Participatiewet

Lees meer