Wat te doen met een verzoek om een perceel een andere bestemming te geven?

19 oktober 2021

Zo nu en dan ontvangt het college – of de gemeenteraad, of “de gemeente” – een brief van een burger …

Omgevingsrecht

Lees meer

Anonieme zienswijze? Let op het risico!

29 september 2021

In de opinie ‘Anoniem procederen bij de bestuursrechter’ kwam ter sprake hoe de bestuursrechter in een beroepsprocedure omgaat met een …

Omgevingsrecht

Lees meer

Bewonersparkeervergunning voor parkeren op eigen terrein?

8 september 2021

De vrijheid om te kunnen gaan en staan waar je wil is een groot goed. Zo ook het kunnen genieten …

Omgevingsrecht

Lees meer

Immateriële schade bij te lang bewaren persoonsgegevens

8 september 2021

Iedereen die materiële of immateriële schade lijdt door een schending van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), heeft recht op schadevergoeding. …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer

De bezwaartermijn in het omgevingsrecht

16 augustus 2021

Op 4 augustus 2021 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat de bestuursrechter niet langer ambtshalve mag beoordelen of het bezwaar tegen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Planschade en de Omgevingswet

9 augustus 2021

Onze vorige blog beschreef het systeem voor de vergoeding van planschade, dat met de komst van de Omgevingswet flink op …

Omgevingsrecht

Lees meer

Planschade en de Omgevingswet

2 augustus 2021

Met de komst van de Omgevingswet gaat het systeem voor de vergoeding van planschade flink op de schop. Planschade wordt …

Omgevingsrecht

Lees meer

Evenredigheid in het omgevingsrecht

26 juli 2021

Op 7 juli 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1468) hebben de advocaten-generaal Widdershoven en Wattel de Afdeling bestuursrechtspraak geadviseerd over de toepassing van het …

Omgevingsrecht

Lees meer

Over de grenzen heen: Creatief oplossingskader voor permanente bewoners in recreatiegebied

8 juli 2021

Zowel in Vlaanderen als in Nederland heeft het gedogen van illegale permanente bewoning van recreatiewoningen geleid tot problematische situaties op …

Omgevingsrecht

Lees meer

Evidente privaatrechtelijke belemmeringen in het omgevingsrecht

17 juni 2021

Bij het vaststellen van een bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) en het beslissen op een aanvraag om een vergunning voor het …

Omgevingsrecht

Lees meer

Toezichthouden en AVG

27 mei 2021

Het gemeentebestuur is, samen met de andere overheidsbesturen, verantwoordelijk voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering …

Omgevingsrecht

Lees meer

Hoe om te gaan met verzoeken om wijziging van een bestemmingsplan?

4 mei 2021

Werken met de Omgevingswet noodzaakt tot begroeting van het omgevingsplan dat ziet op bescherming van de fysieke leefomgeving in brede …

Omgevingsrecht

Lees meer