Hoe om te gaan met verzoeken om wijziging van een bestemmingsplan?

4 mei 2021

Werken met de Omgevingswet noodzaakt tot begroeting van het omgevingsplan dat ziet op bescherming van de fysieke leefomgeving in brede …

Omgevingsrecht

Lees meer

Bezwaarprocedure overslaan in geschillen over omgevingsvergunningen?

22 april 2021

Op 14 januari 2021 wees het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) een voor het Nederlands bestuursprocesrecht zeer …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtsbescherming bij een besluit tot wijziging van de tenaamstelling van een vergunning

12 april 2021

Tegen een besluit tot wijziging van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning kan bezwaar, beroep en/of hoger beroep worden ingesteld als …

Omgevingsrecht

Lees meer

Integrale afweging met sectorale waarden

23 maart 2021

In december 2020 publiceerde F. Kistenkas een artikel waarin hij waarschuwde voor het gevaar van een integrale Omgevingswet waarin sectorale …

Omgevingsrecht

Lees meer

Hoe blijft u als gemeente in control op de geldstromen?

17 maart 2021

De Nederlandse provincies geven aan dat vrijwel alle gemeenten financiële tekorten hebben. Bijna een derde van de Nederlandse gemeenten kreeg …

Sociaal Domein, Omgevingsrecht

Lees meer

Enkel elektronisch bekendmaken van omgevingsvergunningen geoorloofd?

2 maart 2021

Is het enkel elektronisch bekendmaken van een natuurvergunning toegestaan zonder dat het recht op toegang tot de rechter (artikel 6 …

Omgevingsrecht

Lees meer

Privacy en recht op schadevergoeding bij immateriële schade

10 februari 2021

Wanneer een gemeente een datalek veroorzaakt bestaat het risico dat een schadevergoeding betaald moet worden aan de benadeelde persoon (of …

Participatiewet, Jeugd, Omgevingsrecht

Lees meer

Ga altijd na welke effecten een project precies heeft!

9 februari 2021

Een project kan bestaan uit twee of meer vergunningplichtige activiteiten die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, met andere woorden: activiteiten …

Omgevingsrecht

Lees meer

Hof van Justitie van de Europese Unie volgt conclusie Bobek

18 januari 2021

Een natuurorganisatie kan rechtstreeks bij de bestuursrechter beroep instellen tegen een besluit met gevolgen voor het milieu, ook als zij …

Omgevingsrecht

Lees meer

Voorkomen is beter dan genezen

17 december 2020

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het afgelopen met de omgevingsvergunning van rechtswege (art. 16.64 lid 4 Ow), voor …

Omgevingsrecht

Lees meer

Hoe een circusolifant de inwerkingtreding van de Omgevingswet overschaduwde

3 december 2020

Onder druk wordt alles vloeibaar. Verder uitstel van de Omgevingswet zou de urgentie voor verdere voorbereidingen weghalen. Bovendien zou uitblijven …

Omgevingswet, Omgevingsrecht

Lees meer

Meneer Bobek, de belanghebbende, het relativiteitsbeginsel en de onderdelentrechter

26 november 2020

Alleen een belanghebbende kan bezwaar of beroep instellen tegen overheidsbesluiten. Het systeem van rechtsbescherming is daarmee in de basis eenvoudig …

Omgevingsrecht

Lees meer