Omgevingsvergunning en de Omgevingswet

24 juli 2018

De opzet van de Omgevingswet is om de bureaucratie te verminderen. Zoveel mogelijk activiteiten worden via algemene regels geregeld.

Omgevingsrecht

Lees meer

Geluidsoverlast en voorwaardelijke verplichtingen

3 juli 2018

Op 13 juni jl. heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (verder: Afdeling) in een uitspraak bepaald dat in een …

Omgevingsrecht

Lees meer

Het belang van goede beleidsregels

12 juni 2018

Op 6 juni 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een uitspraak gedaan waarin is …

Omgevingsrecht

Lees meer

Gasvrij wonen

22 mei 2018

In de toekomst zullen woningen aardgasvrij moeten worden gemaakt. Uiterlijk in 2030 gaat immers de gaskraan in Groningen definitief dicht. …

Omgevingsrecht

Lees meer

Parkeergarages: algemeen of commercieel belang

2 mei 2018

Een gemeente exploiteert een aantal parkeergarages en parkeerterreinen in haar eigen centrum. De gemeente leidt verlies op de exploitatie en …

Omgevingsrecht

Lees meer

Regie hoogspanningsverbindingen naar gemeenten

9 april 2018

Hoogspanningstracés zijn nodig voor de distributie van energie waardoor burgers en bedrijven hun dagelijkse bezigheden kunnen uitvoeren. Deze tracés bestaan …

Omgevingsrecht

Lees meer

De Bouwverordening verdwijnt

20 maart 2018

In 2008 is een start gemaakt met het gefaseerd verwijderen van de Bouwverordening uit het Omgevingsrecht. Eerst is in 2006 …

Omgevingsrecht

Lees meer

Mantelzorgwoning

27 februari 2018

Met de vergrijzing worden steeds meer ouderen afhankelijk van zorg. Niet iedereen wil hulp/zorg ontvangen van een zorginstantie. Mensen willen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Parkeren reguleren

6 februari 2018

Uit onderzoek blijkt dat de mobiliteit de komende jaren is toegenomen en nog steeds toeneemt. De vraag naar parkeerplaatsen neemt …

Omgevingsrecht

Lees meer

Kappen nou!

16 januari 2018

Het kappen van bomen roept vaak emoties op. Waar de één overlast van de boom ervaart doordat deze het licht …

Omgevingsrecht

Lees meer

Planschade en compensatie in natura

8 december 2017

De gemeenteraad van Delft heeft het bestemmingsplan Spoorzone vastgesteld om onder andere een spoortunnel door het centrum van de gemeente …

Omgevingsrecht

Lees meer

Verbetering van luchtkwaliteit in binnensteden

10 november 2017

Op 7 september jl. heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag de Staat veroordeeld om een luchtkwaliteitsplan vast te …

Omgevingsrecht

Lees meer