Opinies

Thumbnail of post #10765

Het Zambrano-arrest

30 oktober 2012

Recht op bijstand voor gezin minderjarige staatsburger

Thumbnail of post #4830

Kinderopvang 2013

4 oktober 2012

Om de kinderopvang betaalbaar te houden, is de overheid al sinds 2009 bezig met een pakket aan bezuinigingsmaatregelen. De Eerste …

Thumbnail of post #5688

Buitenwettelijk begunstigend beleid in de Wmo

19 september 2012

Veel gemeenten worstelen met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wat moet er precies worden verstrekt en wat niet? …

Thumbnail of post #10763

De verkiezingen 2012

7 september 2012

Bezuinigen op de sociale werkplaatsen is het grootste verschil

Thumbnail of post #10761

Het begrip ‘zelfstandige’

24 augustus 2012

Wanneer ben je afhankelijk van het zelfstandig bedrijf of beroep?

Thumbnail of post #4313

Bestuursrecht in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

29 juni 2012

De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) is aan de hele politieke commotie van het afgelopen voorjaar ontsnapt. Aangezien de Eerste Kamer …

Thumbnail of post #2938

Aanscherping handhaving en sanctiebeleid in de WWB

13 juni 2012

Een bijstandsgerechtigde is verplicht om aan het college of de SVB op verzoek of uit eigen beweging melding te doen …

Thumbnail of post #2936

Roltrappen, samenredzaamheid en de verzorgingsstaat

10 mei 2012

Op 19 april vond ons congres Meedoen naar Vermogen plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Openingsspreker Pieter Hilhorst schudde de …

Thumbnail of post #2928

Meedoen naar vermogen;, een wenkend perspectief

25 april 2012

Per 1 januari wordt mogelijk de Wet werken naar vermogen (Wwnv) van kracht. Een heel bijzondere wet. Niet eens zozeer …

Thumbnail of post #2934

Een goede beschikking is het halve werk

23 maart 2012

Als het college iemand bijstand wil toekennen, verplichtingen wil verbinden aan het recht op bijstand, of bijvoorbeeld juist het recht …

Thumbnail of post #4828

Transitie jeugdzorg

2 maart 2012

U krijgt er als gemeente letterlijk een zorg bij: de zorg voor de jeugd binnen uw gemeentegrenzen. De stelselwijziging van …

Thumbnail of post #2932

Categoriale bijzondere bijstand

14 februari 2012

Om bepaalde groepen burgers met lage inkomens te ondersteunen, kent u als gemeente onder andere de categoriale bijzondere bijstand. Staatssecretaris …