De reikwijdte van de jeugdhulpplicht

10 juni 2020

De VNG heeft vorig jaar een expertiseteam samengesteld dat als opdracht kreeg de reikwijdte van de jeugdhulpplicht te onderzoeken. Dat …

Jeugd

Lees meer

Fraude door taalscholen bestrijden

3 juni 2020

Als er de afgelopen jaren via de media iets naar buiten kwam over frauderende taalscholen, ging dat vooral over het …

Inburgering

Lees meer

Het nieuwe wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

27 mei 2020

Op 1 april 2020 is het nieuwe wetsvoorstel ‘adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind’ ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Nieuw criterium voor algemeen gebruikelijk objectiever, maar niet duidelijker

13 mei 2020

Op basis van de wet en eerdere jurisprudentie staat vast dat de gemeente niet verplicht is een Wmo-maatwerkvoorziening te verstrekken, …

Wmo

Lees meer

Algemene bijstand op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

6 mei 2020

In verband met de coronacrisis heeft het kabinet een noodpakket samengesteld voor banen en economie. Een onderdeel van dit noodpakket …

Participatiewet

Lees meer

Huisartsverwijzing naar niet-gecontracteerde jeugdhulp

29 april 2020

Huisartsen mogen jeugdigen en hun ouders naar jeugdhulp verwijzen. De gemeente heeft in deze gevallen een zogenaamde leveringsplicht. Zij moet …

Jeugd

Lees meer

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

22 april 2020

Vorig jaar informeerde minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, de Tweede kamer over de beoogde wetswijziging om gegevensuitwisseling in het …

Wmo

Lees meer

Schuldhulpverlening in tijden van corona

15 april 2020

COVID-19 zal voor een groot aantal werknemers op zowel de lange als de korte termijn leiden tot minder werk en …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Een resultaatgericht pgb

8 april 2020

Op 15 januari verscheen een concept-wetsvoorstel waarmee (onder andere) het ‘resultaatgericht beschikken’ binnen de Wmo 2015 mogelijk gemaakt moet worden. …

Wmo

Lees meer

Re-integratieverplichting en geloof

1 april 2020

Een belanghebbende kan op grond van zijn geloof of levensovertuiging bezwaren hebben tegen bepaalde vormen van arbeid of de omstandigheden …

Participatiewet

Lees meer

‘Participatie van jeugdigen’

25 maart 2020

Jeugdigen hebben het recht om hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Het is belangrijk dat hun mening …

Jeugd

Lees meer

De onderwijsroute in het nieuwe inburgeringsstelsel

18 maart 2020

Op 1 juli 2021 gaat naar verwachting de nieuwe Wet inburgering 2021 in. Op dit moment is de volgende stap …

Inburgering

Lees meer