De invloed van de beloning van een influencer op de bijstand

11 november 2019

Op de juridische helpdesk ontvingen we een vraag over een bijstandsgerechtigde die zijn eigen sociale media kanalen gebruikt om reclame …

Participatiewet

Lees meer

Gegevensuitwisseling in het Sociaal Domein

30 oktober 2019

Op 27 september informeerde minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, de Tweede kamer middels een brief over de beoogde wetswijziging …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Weg met die leerbaarheidstoets!

23 oktober 2019

De nieuwe Wet inburgering 2021 staat volop in de maatschappelijke belangstelling. In veel reacties op de internetconsultatie wordt de leerbaarheidstoets …

Inburgering

Lees meer

Wanneer is een handtekening echt nodig bij jeugdhulp?

16 oktober 2019

De handtekening. In het jeugdhulptraject is er strikt genomen maar één nodig. In de praktijk ontstaat daar nogal eens discussie …

Jeugd

Lees meer

Een aflossingspauze tijdens de minnelijke schuldregeling

9 oktober 2019

De vaste Kamercommissie SZW spreekt 10 oktober 2019 met staatssecretaris van Ark over het armoede- en schuldenbeleid. Vanuit verschillende organisaties …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Wijziging van het Besluit Suwi

2 oktober 2019

Onlangs is het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit SUWI bekendgemaakt. De wijziging van het Besluit SUWI heeft als doel …

Participatiewet

Lees meer

Tijdig informeren over de afloop van een indicatie

25 september 2019

Een brief van minister De Jonge (VWS) waarin hij aangeeft dat gemeenten cliënten tijdig moeten informeren over de afloop van …

Wmo

Lees meer

Voorinburgering en brede intake

24 september 2019

Het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Wet inburgering staat volop in de maatschappelijke belangstelling. Maar liefst 63 reacties op de internetconsultatie …

Inburgering

Lees meer

De Wet verplichte ggz voor jeugdigen

11 september 2019

Over een paar maanden, om precies te zijn 1 januari 2020, treden de Wet zorg en dwang (Wzd) en de …

Jeugd

Lees meer

Werk aan de winkel voor de wetgever!

4 september 2019

Kort geleden is het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens gepubliceerd over de voorgestelde wijzigingen van de Wgs. Daarin is geadviseerd …

Schuldhulpverlening

Lees meer

De afbakening tussen de Wmo en de Wlz wordt iets eenvoudiger

28 augustus 2019

Cliënten met een aanspraak op de Wlz (Wet langdurige zorg) ontvangen over het algemeen alle hulp die zij nodig hebben …

Wmo

Lees meer

Anticiperen op de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

21 augustus 2019

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet zou aanvankelijk op 1 januari 2019 in werking treden. Deze datum is niet gehaald. Het …

Participatiewet

Lees meer