Opinies

Thumbnail of post #5712

Lichaamsreiniging in de Wmo

25 september 2013

In het kader van de Wmo moet u als gemeente onder andere beperkingen in de zelfredzaamheid van uw burgers compenseren. …

Thumbnail of post #5710

Privaatrechtelijke letselschadevergoeding en de Wmo

31 juli 2013

Het gebeurt regelmatig en dus ook bij u in de gemeente: personen die als gevolg van een bedrijfsongeval of verkeersongeluk …

Thumbnail of post #5708

Scheiden en een kind met beperkingen

3 juli 2013

Tegenwoordig eindigt 1 op de 3 huwelijken in een scheiding. Voor alle partijen een vervelende situatie, zeker als er kinderen …

Thumbnail of post #5706

Vervoersvoorzieningen in Wmo

5 juni 2013

Als een persoon geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer of andere gewone vervoersmiddelen, dan kan hij vanuit de …

Thumbnail of post #5704

Hulp bij het huishouden door familieleden

15 mei 2013

Veel gemeenten worstelen met vragen rond het persoonsgebonden budget en mantelzorgers. Een voorbeeld: een inwoonster van uw gemeente heeft vanwege …

Thumbnail of post #5702

Interessante vraag in de Wmo

24 april 2013

Is de indicatie voor een zorgzwaartepakket als zodanig voldoende reden om aan te nemen dat er op grond van de …

Thumbnail of post #5700

Voorzieningen in gebouwen met een doelgroepfunctie

20 maart 2013

Het komt regelmatig voor dat mensen zich bij hun woonkeuze laten leiden door hun behoeften en beperkingen. Neem nu bijvoorbeeld …

Thumbnail of post #5694

Vermogensinkomensbijtelling in de Wmo

23 januari 2013

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning (Bmo) heeft diverse wijzigingen ondergaan per 1 januari 2013. Ik licht er een uit: de invoering van de …

Thumbnail of post #5692

Algemeen gebruikelijke Wmo-voorzieningen

28 november 2012

Veel gemeenten hebben in hun Wmo-verordening bepaald dat een aangevraagde voorziening niet wordt toegekend indien die voorziening voor een persoon …

Thumbnail of post #5690

De Wmo in het regeerakkoord

21 november 2012

VVD en PvdA hebben in het regeerakkoord ook maatregelen op het gebied van de Wmo of in relatie tot de …

Thumbnail of post #5688

Buitenwettelijk begunstigend beleid in de Wmo

19 september 2012

Veel gemeenten worstelen met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wat moet er precies worden verstrekt en wat niet? …