Uitgaven bijzondere bijstand 2010 – 2018

26 februari 2020

In 2018 is door gemeenten in totaal 546 miljoen euro aan bijzondere bijstand uitgegeven.Bij onvoldoende inkomen of vermogen kan men …

Participatiewet

Lees meer

Niet-indexeren onderwijsuitkeringen treft kwetsbare inwoners

24 februari 2020

De minister van OCW wil de specifieke uitkeringen onderwijs aan gemeenten niet indexeren. Zij heeft ook geen index-garantie afgegeven voor …

Participatiewet, Jeugd

Lees meer

Internetconsultatie wetsvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak

24 februari 2020

Op internet is de internetconsultatie over het wetvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak gepubliceerd. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel. De internetconsultatie loopt …

Participatiewet

Lees meer

Huiseigenaar is 5,2 procent meer kwijt aan gemeentelijke lasten

21 februari 2020

Huiseigenaren zijn dit jaar gemiddeld 5,2 procent meer kwijt aan gemeentelijke woonlasten dan in 2019. De stijging ligt fors hoger …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer

70 duizend jongeren zonder startkwalificatie hebben geen werk

20 februari 2020

Van de 181 duizend jongeren van 15 tot 27 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten, hadden 70 duizend …

Participatiewet

Lees meer

Middeninkomens hardst geraakt door leenstelsel

20 februari 2020

Het leenstelsel pakt het minst positief uit voor studenten met ouders met middeninkomens. Dat staat in een onderzoek in opdracht …

Participatiewet

Lees meer

Kabinet: jongerenperspectief structureel betrekken bij beleid

18 februari 2020

Het kabinet onderschrijft de conclusies van het SER Jongerenplatform en wil het perspectief van jongeren structureel betrekken bij beleidsvorming. Daarom …

Participatiewet

Lees meer

Daklozen blijven op straat door tekorten

17 februari 2020

Door een toenemend gebrek aan woningen en geld voor begeleiding zijn de grote gemeenten niet meer in staat de dakloosheid effectief te …

Participatiewet, Wmo

Lees meer

Nieuw plan moet arbeidsgehandicapten sneller aan baan helpen

14 februari 2020

Een nieuw plan moet ervoor zorgen dat arbeidsgehandicapten sneller aan een baan komen. Verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark spreekt over …

Participatiewet

Lees meer

Krapte op arbeidsmarkt weer toegenomen

13 februari 2020

Voor werkgevers is het in de laatste drie maanden van het jaar weer lastiger geworden nieuw personeel te vinden. Het …

Participatiewet

Lees meer

Rotterdam moet meer doen voor zijn werkzoekenden

12 februari 2020

Rotterdam moet meer doen om zijn bewoners die moeilijk aan een baan komen aan het werk te helpen. Dat kan …

Participatiewet

Lees meer

‘Landelijke regeling voor knelpunten met toeslag’

11 februari 2020

Kom met een landelijke regeling voor ouders voor wie de regels van de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget nu onredelijk …

Participatiewet

Lees meer