Nieuws

Thumbnail of post #304275

Voorjaarsnota 2023: extra uitgaven voor Groningen, Toeslagen, gemeenten en provincies

1 mei 2023

Het kabinet stelt voor de komende jaren ruim € 22 miljard beschikbaar om recht te doen aan het leed van …

Participatiewet, Jeugd, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #304271

Zorgvuldige invoering nieuw kinderopvangstelsel

1 mei 2023

In het coalitieakkoord is afgesproken om het stelsel voor kinderopvangtoeslag te herzien. Het kabinet wil het kinderopvangstelsel eenvoudiger en betaalbaarder …

Participatiewet, Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #304190

Lea Sarkol-Roelofs, vakredacteur Participatiewet

25 april 2023

Hoe ben je bij Wolters Kluwer terecht gekomen? Na mijn studie HBO-rechten aan de Juridische Hogeschool Den Bosch haalde ik …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #304186

Structurele oplossing eenverdienersproblematiek noodzakelijk

25 april 2023

De VNG vraagt urgentie van het kabinet voor een structurele oplossing voor de eenverdienersproblematiek. Ze benadrukken dat de oplossing niet …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #304183

Toetsing aan het evenredigheidsbeginsel: gemeente mocht intrekking bijstand niet handhaven

25 april 2023

De gemeente Rotterdam heeft de bijstandsuitkering van een inwoner van die gemeente ingetrokken. De inwoner had binnen de gestelde termijn …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #304179

Na lang wachten energiesteun voor huishoudens met blokaansluiting

25 april 2023

Huishoudens die hun energieaansluiting delen met buren kunnen na lang wachten compensatie krijgen voor de hoge prijzen van gas en …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #304163

Tijdelijke mogelijkheid tot re-integratie ondersteuning voor IVA- en Wajong DGA-gerechtigden

25 april 2023

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) hebben besloten re-integratieondersteuning door …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #304131

Rechtbank oordeelt dat de werkbeperking van 24 weken voor asielzoekers in strijd is met Europees recht

20 april 2023

De rechtbank oordeelt dat het UWV een werkgever niet langer een werkvergunning voor een asielzoeker mag weigeren, wanneer een asielzoeker …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #304113

35 miljoen met voorrang naar kwetsbare wijken voor tegengaan energiearmoede

20 april 2023

Burgemeesters en ministers hebben deze week samen gepraat over de gezamenlijke inzet rond het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Samen …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #304060

Schouten weegt vonnis energietoeslag studenten mee in nieuwe wet

18 april 2023

De drie uitspraken die rechters tot nu toe hebben gedaan over de misgelopen energietoeslag voor studenten, worden door het ministerie …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #303994

Statushouders vinden in Nederland steeds sneller een baan

13 april 2023

Asielzoekers met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd, vinden in Nederland steeds sneller een baan. Dat meldt het Centraal Bureau …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #303990

Onderzoek: regels hinderen asielzoekers bij betaald werk

13 april 2023

Asielzoekers zouden meer kunnen werken dan de nu toegestane 24 weken per jaar en willen dat ook, maar regels en …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer