Kabinet presenteert voorstellen voor hervormingen toeslagen

14 december 2020

Het huidige toeslagenstelsel is onhoudbaar. Het vraagt heel veel van mensen die een toeslag nodig hebben en leidt tot onzekerheid …

Participatiewet

Lees meer

Preventie Alliantie helpt dakloosheid te voorkómen

14 december 2020

Gemeenten krijgen een extra steuntje in de rug om dak- en thuisloosheid te voorkómen. Vanaf vandaag kunnen zij een beroep …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Wmo

Lees meer

Actiever overheidsbeleid nodig voor opvang nieuwkomers

14 december 2020

Een actiever overheidsbeleid is nodig om de komst van nieuwe migranten in goede banen te leiden. Dat stelt de Wetenschappelijke …

Inburgering

Lees meer

Bijstand daalt licht. Groei loonkostensubsidies trekt aan.

14 december 2020

De bijstand is de laatste drie maanden licht gedaald. Toch is het aantal mensen in de bijstand nog ruim 3% …

Participatiewet

Lees meer

Sluit aan op de Nederlandse Schuldhulproute

14 december 2020

Schuldzorgen zijn een breed maatschappelijk probleem. Veel inwoners met schulden zijn bij de gemeente niet in beeld. De Nederlandse Schuldhulproute …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Kinderombudsman: meer oog voor kinderen bij huisvestingsproblemen

14 december 2020

Het belang van kinderen moet een vaste plek krijgen in besluiten die gemeenten nemen over de huisvesting van gezinnen. Waar …

Jeugd

Lees meer

Organisaties willen een miljard euro voor woonvormen voor ouderen

14 december 2020

Een volgend kabinet moet een miljard euro investeren in (collectieve) woonvormen voor ouderen. Dat staat in het manifest Waardig Ouder …

Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer

Proef met verwarmen woningen met waterstof in plaats van aardgas

14 december 2020

Veertien woningen in Uithoorn worden niet langer verwarmd met aardgas, maar met waterstof. Netbeheerder Stedin past dit voor het eerst …

Omgevingsrecht

Lees meer

Kabinet versterkt vangnet voor bedrijven en banen

10 december 2020

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. Ook ziet het af van …

Participatiewet

Lees meer

Nieuwe regelgeving gespecialiseerde jeugdzorg mislukt

10 december 2020

De inzet van wijkteams of praktijkondersteuners bij de huisarts (POH’s) heeft niet geleid tot een vermindering van het aantal kinderen …

Jeugd

Lees meer

Kabinet bereikt stikstofakkoord met SP, 50PLUS en SGP

10 december 2020

Het kabinet heeft een akkoord bereikt met oppositiepartijen SP, 50PLUS en SGP over de stikstofwet die donderdag in de Tweede …

Omgevingsrecht

Lees meer

CO2-uitstoot omhoog in 2019, maar klimaatdoelen zijn nog haalbaar

10 december 2020

De uitstoot van broeikasgassen is in 2019 toegenomen. Toch zijn de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs nog steeds haalbaar. …

Omgevingsrecht

Lees meer