RIVM: Nederlanders krijgen te veel PFAS binnen

7 juni 2021

Via voedsel en het drinkwater krijgen Nederlanders te veel van de stof PFAS binnen, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). …

Omgevingsrecht

Lees meer

Dashboard geeft inzicht in eindgebruikerskosten aardgasvrij

7 juni 2021

Het dashboard eindgebruikerskosten is beschikbaar voor gemeenten. Dat geeft hen inzicht in de kosten van verschillende warmtestrategieën voor eigenaar-bewoners en …

Omgevingsrecht

Lees meer

VNG: Toekomst Wmo besproken in bestuurlijk overleg

7 juni 2021

De VNG besprak op 26 mei in een bestuurlijk overleg met demissionair minister De Jonge (VWS) de toekomst van de …

Wmo

Lees meer

Rekenhulp: hoe hoog is de aanvulling op de jongerennorm voor zelfstandig wonende jongeren?

7 juni 2021

Jongeren  ontvangen een lagere (bijstands)uitkering dan iemand die 21 jaar of ouder is. Dit komt doordat ouders of verzorgers een …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

Duizenden medewerkers keerden jeugdbescherming de rug toe

7 juni 2021

Meer dan vijfduizend medewerkers bij jeugdbeschermingsorganisaties vertrokken sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015, melden Pointer (KRO-NCRV) en Follow The Money …

Jeugd

Lees meer

Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet gepubliceerd in Staatscourant

3 juni 2021

De Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet is op 1 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee zijn alle onderdelen van het aanvullingsspoor …

Omgevingsrecht

Lees meer

Wegwijzer bodem in de Omgevingswet voor gemeenten en omgevingsdiensten

3 juni 2021

Om gemeenten en omgevingsdiensten te ondersteunen bij de voorbereiding op de Omgevingswet, ontwikkelde Rijkswaterstaat Bodem+ een wegwijzer voor het thema …

Omgevingsrecht

Lees meer

Ruim €1,3 miljard extra naar gemeenten voor tekorten jeugdzorg in 2022

3 juni 2021

Het kabinet stelt voor 2022 €1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat …

Jeugd

Lees meer

Baankansen vergroten voor mensen met psychische aandoeningen

3 juni 2021

Werk als medicijn. Dat is het uitgangspunt van de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) waar het kabinet 18 miljoen …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

Bouwen woningen voor ouderen krijgt hoge prioriteit

3 juni 2021

ActiZ, Aedes, VNG, ZN en de ministeries van BZK en VWS slaan de handen ineen om komende jaren meer dan …

Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer

Wachttijd jeugdzorg gemiddeld ruim tien maanden

3 juni 2021

Kinderen die jeugdzorg nodig hebben wachten gemiddeld ruim tien maanden voordat ze hulp krijgen. Ze wachten op therapie, een diagnose …

Jeugd

Lees meer

Ondanks huizencrisis kelderen grondaankopen van gemeenten

3 juni 2021

Gemeenten trappen hard op de rem bij de aankoop van grond voor woningbouw, meldt BNR. Ondanks het dringende woningtekort gaat …

Omgevingsrecht

Lees meer