Webinar over afbakening Jeugdwet met andere (zorg)wetten op 26 november

16 november 2020

Op donderdag 26 november geeft onze juridisch specialist Jamilla Rouchdi, een gratis (online) webinar speciaal voor u als Grip op …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Nieuw geldplan geeft statushouders inzicht in het complexe systeem

16 november 2020

De regels en regelingen in Nederland zijn complex, zeker voor statushouders. Wie fouten maakt bij het gebruik van regelingen, kan …

Inburgering

Lees meer

Sociaal domein stagneert: Vijf jaar na decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde

16 november 2020

Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven toen …

Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer

Wachttijden in geestelijke gezondheidszorg oplossen door betere samenwerking in regio’s

16 november 2020

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg moeten korter. Dat kan alleen als huisartsen, psychiaters, psychologen en ggz-instellingen in regio’s veel …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Wmo

Lees meer

Tijdelijke versoepeling bijstand voor jongeren tot 27 jaar

16 november 2020

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen waarin een tijdelijke versoepeling van de bijstandsregels voor jongeren tot 27 jaar wordt …

Participatiewet

Lees meer

Meer ruimte voor menselijke maat bij sociale zekerheid

16 november 2020

De regels van de overheid zijn soms zeer complex, ook in de sociale zekerheid. Kwetsbare groepen ontvangen vaak ingewikkelde brieven. …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer

Stand van zaken Omgevingswet: DSO, financiën & implementatie

13 november 2020

Vandaag heeft minister Ollongren beide Kamers geïnformeerd over de Omgevingswet. Zij geeft een reactie op het advies van het Bureau …

Omgevingsrecht

Lees meer

Vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling

13 november 2020

De verkoop- en het afsteken van vuurwerk wordt de komende jaarwisseling eenmalig verboden. Dit om extra druk op de al …

Omgevingsrecht

Lees meer

Zorgen over voorbereiding en invoering Omgevingswet

13 november 2020

De voorbereiding van de omvangrijke Omgevingswet verloopt niet goed. Er zijn problemen met het nieuwe digitale systeem dat eraan ten …

Omgevingsrecht

Lees meer

Grote steden hekelen uitstel inburgeringswet

13 november 2020

De vier grote gemeenten hekelen het uitstel van de invoering van de Wet inburgering met een half jaar. De gemeenten …

Inburgering

Lees meer

Akkoord VNG en minister Ollongren over Wet Kwaliteitsborging

12 november 2020

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben een akkoord bereikt over de Wet Kwaliteitsborging voor …

Omgevingsrecht

Lees meer

Vuistregels voor het heroverwegen van herstelsancties

12 november 2020

Het maken van een handhavingsbeschikking is ingewikkeld. Het heroverwegen van een handhavingsbeschikking is nog ingewikkelder, zeker als zich na de …

Omgevingsrecht

Lees meer