Mkb investeert minder en later in verduurzaming door coronacrisis

8 september 2020

De coronacrisis zorgt ervoor dat mkb’ers minder en later gaan investeren in verduurzaming van hun energie, dat wil zeggen minder …

Omgevingsrecht

Lees meer

‘Overheid moet burgers beter betrekken bij verduurzaming’

8 september 2020

Veruit de meeste Nederlanders maken zich weleens zorgen over klimaatverandering, willen dat de natuur goed wordt beschermd en zijn voor …

Omgevingsrecht

Lees meer

‘Plasticvervuiling rivieroevers toegenomen tijdens coronacrisis’

7 september 2020

De oevers van Nederlandse rivieren zijn de afgelopen maanden ernstiger vervuild geraakt met plasticafval dan ze al waren. Daarvoor waarschuwt …

Omgevingsrecht

Lees meer

‘Nieuw soort stalvloer kan stikstofuitstoot fors verkleinen’

4 september 2020

Als melkveehouders overschakelen op een nieuw soort stal, kan dat een aanzienlijke reductie van de stikstofuitstoot betekenen. Dat bevestigt Paul …

Omgevingsrecht

Lees meer

VERBETERING: EU-hof: toestemming voor aankoopsubsidie natuurgebied deugde niet

4 september 2020

De Europese Commissie moet opnieuw uitleggen waarom zij Nederland toestond natuurorganisaties te subsidiëren om grond aan te kopen voor nieuwe natuur. De …

Omgevingsrecht

Lees meer

Kabinet moet bodemdaling in veenweidegebieden tegengaan

3 september 2020

Bodemdaling in veenweidegebieden zorgt voor steeds meer problemen.  Het kabinet moet dat tegen gaan, bijvoorbeeld door op landelijk niveau doelen …

Omgevingsrecht

Lees meer

‘Rijkswaterstaat berekende risico granulietstort verkeerd’

3 september 2020

Rijkswaterstaat heeft een rekenfout gemaakt bij de berekening van het risico van het storten van granuliet in zandwinplas Over de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Milieuclub sleept Boskalis voor de rechter om zandwinning

1 september 2020

Milieu- en mensenrechtenorganisatie Both ENDS sleept Boskalis voor de rechter. De baggeraar en maritiem dienstverlener werd meermaals verzocht om informatie …

Omgevingsrecht

Lees meer

Bouwleges aantal gemeenten flink verhoogd

31 augustus 2020

Wie een nieuwbouwwoning koopt, is vaak flink meer kwijt aan gemeentelijke vergunningen dan vorig jaar. Kerkrade spant de kroon met een …

Omgevingsrecht

Lees meer

Maastrichtse cementfabriek van ENCI sluit voorgoed de deuren

28 augustus 2020

De Maastrichtse cementfabriek van ENCI sluit vrijdagmiddag voorgoed de deuren. Daarmee komt een eind aan bijna een eeuw cementproductie in …

Omgevingsrecht

Lees meer

Minder uitstoot CO2 en stikstof door thuiswerken

27 augustus 2020

Als een klein deel van de Nederlanders het thuiswerken na de coronacrisis voortzet, scheelt dat al snel enkele miljarden kilometers …

Omgevingsrecht

Lees meer

Stijging in verkoop aantal cv-ketels

26 augustus 2020

In Nederland zijn vorig jaar ongeveer 450.000 cv-ketels verkocht. Dat is een stijging van bijna 5 procent in vergelijking met …

Omgevingsrecht

Lees meer