Energieverbruik met 3 procent gedaald in 2020

8 april 2021

De dalende trend van het energieverbruik in ons land heeft zich in 2020 versterkt doorgezet. Voor het eerst sinds 1992 …

Omgevingsrecht

Lees meer

Milieusector in Nederland groeit gestaag door

6 april 2021

De toegevoegde waarde van de milieusector bedroeg 18,8 miljard euro in 2019, ongeveer 2,3 procent van het bruto binnenlands product …

Omgevingsrecht

Lees meer

VNG wil geen verruiming permanent bewonen recreatiewoningen

6 april 2021

De VNG vraagt zowel de Tweede als de Eerste Kamer niet in te stemmen de verruiming van de mogelijkheden van de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Dataviewer VNG helpt gemeenten bij aanpak aardgasvrij maken

6 april 2021

De VNG heeft voor gemeenten een toegankelijke en gebruiksvriendelijke dataverkenner ontwikkeld: de Dataviewer Energietransitie gebouwde omgeving (DEGO). Die helpt bij …

Omgevingsrecht

Lees meer

Heeft u al budget voor advies warmtetransitie aangevraagd?

1 april 2021

Gemeenten die behoefte hebben aan externe expertise rondom de warmtetransitie kunnen gebruikmaken van de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW). Ongeveer …

Omgevingsrecht

Lees meer

Tata Steel maakt grote verduurzamingsslag

1 april 2021

Tata Steel Nederland staat voor een grote verduurzamingsopgave, zowel op het gebied van CO2-reductie als op het gebied van milieu …

Omgevingsrecht

Lees meer

Nieuwe versie bruidsschat: alle juridische en toepasbare regels DSO verwijderd op 12 april

1 april 2021

Vanaf 12 april 2021 krijgen alle gemeenten en waterschappen een nieuwe versie van de bruidsschat. Deze wordt geplaatst op de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Werkmodel verordening leges 2022 Omgevingswet

30 maart 2021

De VNG stelt een werkmodel verordening leges 2022 beschikbaar in verband met de Omgevingswet. Deze wet heeft ingrijpende gevolgen voor …

Omgevingsrecht

Lees meer

Informatieblad duurzaam gebruik van daken

30 maart 2021

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een informatieblad gemaakt waarin informatie is opgenomen voor particulieren, initiatiefnemers en gemeenten …

Omgevingsrecht

Lees meer

Komend halfjaar woningen nodig voor 11.000 vergunninghouders

29 maart 2021

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol heeft bekend gemaakt dat in de tweede helft van dit jaar 11.000 vergunninghouders een woonruimte moeten krijgen. …

Inburgering, Omgevingsrecht

Lees meer

Vooral arme gemeenten dupe voorgestelde herverdeling gemeenten

29 maart 2021

De geplande nieuwe verdeling van het geld uit het gemeentefonds roept felle kritiek op, want vooral arme gemeenten gaan erop achteruit, meldt …

Sociaal Domein, Omgevingsrecht

Lees meer

Geluidseisen warmtepompen en airco’s worden aangescherpt

25 maart 2021

Per 1 april 2021 worden nieuwe geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Het …

Omgevingsrecht

Lees meer