Schulinck is al ruim 13 jaar onderdeel van Wolters Kluwer. Eerder dit jaar informeerden wij u al dat wij aan het eind van het jaar het merk Wolters Kluwer prominenter gaan tonen in onze producten. Daarbij zullen wij ook de  productnamen in lijn brengen met de huisstijlregels van Wolters Kluwer.

Schulinck kennisbanken

De juridische kennisbanken van Schulinck kent u onder de noemer ‘Grip op’. Dit verandert begin december: De term ‘Grip op’ verdwijnt en zal vervangen worden door ‘Schulinck’, waarvan wij overigens weten dat veel gebruikers het product altijd al zo noemen.

Een grote verandering qua naamgeving betreft dit dus niet. Waar we voorheen bijvoorbeeld spraken van ‘Grip op Participatiewet’ of ‘Grip op Wmo’, spreken we vanaf heden over ‘Schulinck Participatiewet’ en ‘Schulinck Wmo’.

Met deze naamswijziging worden nog enkele andere zaken gewijzigd. Hieronder een opsomming van de zaken die aangepast gaan worden:

  • Er vindt een wijziging plaats in de domeinnaam waarop u het product kunt benaderen. De oude domeinnamen zijn wel nog actief, u wordt automatisch doorgeleid naar de juiste URL. Wel adviseren we u eventuele bookmarks of andere verwijzingen te wijzigen naar de nieuwe domeinnamen. Voor overzicht van alle domeinnamen verwijzen wij u graag naar de volgende bijlage.
  • We hebben de naamswijziging ook aangegrepen om een ontwerpwijziging door te voeren in de menubalk. Waar deze voorheen blauw met groen was, heeft deze plaatsgemaakt voor een lichtere variant. Op deze manier wordt er meer rust gecreëerd op de pagina’s, waarvan we van diverse gebruikers vernamen dat dit een gewenste aanpassing zou zijn.
  • Tevens is ‘Nieuws’ weer terug in het hoofdmenu en daarmee snel te vinden.
  • Een grotere verandering is de nieuwe positie en opzet van uw eigen profielinstellingen, abonnementen, favorieten, et cetera. Voorheen vond u dit allemaal rechtsboven waar u op uw naam kon klikken. Dit is verhuisd naar de linkerzijde van de pagina, waarbij u ook sneller en directer toegang hebt tot bijvoorbeeld Favorieten of Kennisdossiers. Een klik op één van de iconen zorgt voor een uitgeklapt menu waarin u verder kunt navigeren.

Voor een uitgebreide uitleg verwijzen wij u graag naar bijgevoegde bijlage waarin alle wijzigingen met behulp van print screens worden toegelicht.

Eenmalig opnieuw inloggen

Door de bovengenoemde wijzigingen zal u eenmalig opnieuw moeten inloggen in uw producten. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet gewijzigd, dus u kunt de bij u bekende gegevens gebruiken.

Schulinck.nl

Ook als u een profiel heeft op schulinck.nl voor een kennisdossier en u heeft een abonnement op onze Grip op online kennisbank, moet u na 11 december a.s. eenmalig opnieuw inloggen met uw accountnaam en uw wachtwoord van uw Grip op online kennisbank.

Heeft u wel een profiel aangemaakt op schulinck.nl voor een kennisdossier, maar u heeft geen abonnement op één van onze Grip op kennisbanken? Dan hoeft u na 11 december niets te doen. U kunt gewoon blijven inloggen.

Wachtwoord vergeten?

Weet u uw wachtwoord niet meer? Klik dan op ‘wachtwoord vergeten’ en u ontvangt van ons een e-mail met instructies om uw wachtwoord te wijzigen.  U kunt uw wachtwoord opvragen of opnieuw instellen via de volgende link.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de gemaakte wijzigingen. We kunnen ons voorstellen dat het in het begin altijd even wennen is, maar vertrouwen erop dat dit tot een betere gebruikerservaring leidt. De veranderingen hebben uiteraard geen gevolgen voor onze organisatie of de dienstverlening naar u toe.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht of hulp nodig bij het opnieuw inloggen? Neem dan contact op met onze IT Helpdesk.

Onze IT Helpdesk is tot 11 december te bereiken via het e-mailadres WKNL-HelpdeskAutomat@schulinck.nl en na 11 december via het e-mailadres helpdesk.ict.schulinck@wolterskluwer.com.

Ons telefoonnummer blijft hetzelfde, u kunt bij vragen altijd bellen met
077 – 390 26 38.