Gratis proberen
Wolters Kluwer biedt u als gemeente met het product Antwoord op Wmo optimale en actuele communicatie richting de burger: de (landelijke) wet- en regelgeving wordt op een begrijpelijk taalniveau (B1) vertaald. Met Antwoord op Wmo wordt uw burger geïnformeerd over zijn rechten en plichten, zijn situatie en zijn mogelijkheden. Benieuwd naar de ins en outs van Antwoord op Wmo? Lees dan gauw verder en vraag vandaag nog een gratis demovideo aan. Dit is mogelijk door onderaan de pagina het aanvraagformulier in te vullen.

Met Antwoord op Wmo wordt uw burger geïnformeerd over zijn rechten en plichten, zijn situatie en zijn mogelijkheden. Ook uw gemeentelijk beleid kan worden opgenomen Hierdoor zorgt u voor een optimale communicatie richting uw burger, zodat deze ook goed op de hoogte is van de lokale regels.

De voordelen van het werken met e-formulieren in Antwoord op Wmo op een rij.

 • Als extra kunt u een koppeling krijgen op de module e-formulieren;
 • De aanvragen worden éénduidig ingevuld;
 • Het kost de burgers minder tijd om het formulier in te vullen, omdat er door het gebruik van DigiD al veel informatie automatisch is ingevuld;
 • De foutmarge verkleint omdat er veel automatisch wordt ingevuld;
 • Uw baliemedewerkers worden ontlast omdat de aanvraag nu digitaal ingevuld wordt door de klant zelf;
 • Er vindt een filtering van aanvragen plaats, waarbij de burger direct kan zien of hij in aanmerking komt voor de voorziening;
 • Doordat er minder fouten worden gemaakt, neemt het aantal bezwaar en beroepszaken af;
 • Uw organisatie houdt daardoor ook nog eens tijd over. Tijd die weer kan worden geïnvesteerd in nog betere dienstverlening aan de burger.

Wat heeft Antwoord op Wmo u en uw burgers te bieden:

 • Optimale en actuele communicatie richting de burger: (landelijke) wet- en regelgeving wordt op een begrijpelijk taalniveau (B1) vertaald richting de burger zodat u de burger informeert over zijn rechten en plichten, zijn situatie en zijn mogelijkheden;
 • Ook uw gemeentelijk beleid wordt vertaald richting de burger zodat deze op de hoogte is van de lokale regels;
 • Antwoord op Wijzer: een burger voert zijn situatie in (leeftijd, inkomen/vermogen, enz.) en wordt op weg geholpen in zijn situatie;
 • Mogelijkheid tot toevoegen van e-formulieren. De burger kan middels digitale formulieren online aanvragen indienen en wijzigingen doorgeven in zijn situatie bij uw gemeente;
 • Integratie in uw eigen gemeentelijke website. De Antwoord op Wmo site kan in de look & feel van uw gemeente worden geïntegreerd en zijn dan bereikbaar via de URL van uw gemeentewebsite;
 • Schema’s en filmpjes die op een speelse wijze de burger uitleg geven over wet- en regelgeving. Met deze aanpak bereikt u ook de laaggeletterde burger;
 • Veel gestelde vragen die gekoppeld zijn aan hoofdonderwerpen. Een simpele en snelle manier voor de burger om zijn antwoord te vinden;
 • Landelijk en gemeentelijk nieuws. Op Antwoord op Wmo wordt door Wolters Kluwer landelijk nieuws opgenomen maar de gemeente kan ook gemeentelijk nieuws opnemen. Op die manier informeert u de burger over lokale zaken;
 • Ruimte voor de gemeente om gemeente-specifieke informatie toe te voegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voorlichtingsfilmpje, brochures en eigen formulieren;
 • Zoekfunctie.

Met Antwoord op Wmo informeert u uw burgers ook over:

 • Overzichtelijk en helder beschreven wat onder maatschappelijke ondersteuning valt;
 • De wijze waarop de burger maatschappelijke ondersteuning kan aanvragen bij de gemeente;
 • De voorwaarden om in aanmerking te komen voor maatschappelijke ondersteuning;
 • Rekenmodellen die aangeven hoeveel de eigen bijdrage bedraagt voor de burger voor ondersteuning;
 • Veelgestelde vragen met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning.

Wat levert het voor u als gemeente op?

 • Uw frontoffice wordt minder belast. De burger vindt zijn informatie op Antwoord op Wmo en kan direct digitaal aanvragen en wijzigingen doorgeven.
 • Een duidelijke en actuele voorlichting richting uw burger
 • Door de integratie in uw eigen website heeft de burger het gevoel dat hij alle benodigde informatie op één plek vindt. Wolters Kluwer zorgt dat Antwoord op Wmo altijd geactualiseerd is volgens de laatste stand van de wet – en regelgeving in begrijpelijke taal voor uw burgers (B1 niveau).

Wilt u meer weten over Antwoord op Wmo?

Demovideo Antwoord op aanvragen?

Wilt u weten hoe Antwoord op Wmo werkt? Vraag vandaag nog een gratis demovideo aan. Hierin nemen we u mee over de mogelijkheden die Antwoord op Wmo voor zowel u als uw burgers te bieden heeft.

Gratis proberen