Antwoord op Bijstand

Wolters Kluwer biedt u als gemeente met het product Antwoord op bijstand optimale en actuele communicatie richting de burger: de (landelijke) wet- en regelgeving wordt op een begrijpelijk taalniveau (B1) vertaald. Met Antwoord op bijstand wordt uw burger geïnformeerd over zijn rechten en plichten, zijn situatie en zijn mogelijkheden. Benieuwd naar de ins en outs? Lees dan gauw verder en vraag bij contact een gratis demovideo aan.

Als gemeente wilt u uw burgers informatie bieden over hun rechten, plichten en mogelijkheden in de bijstand. Deze informatie moet optimaal en actueel zijn, maar ook begrijpelijk (taalniveau B1). Met Antwoord op bijstand is dit mogelijk. Zelfs het gemeentelijk beleid kan worden opgenomen. En door gebruik te maken van de e-formulieren, kunnen uw burgers direct een aanvraag indienen.

De voordelen van Antwoord op bijstand:

 • Duidelijke, actuele en begrijpelijke (B1-niveau) voorlichting over de bijstand, richting burgers;
 • Alle bijstandsinformatie (inclusief lokaal beleid) geïntegreerd op één plek op uw website;
 • Minder belasting van uw frontoffice: uw burger kan in Antwoord op bijstand zelf informatie vinden, aanvragen indienen of wijzigingen doorvoeren.

Deze informatie biedt het uw burgers:

Antwoord op bijstand vertaalt landelijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bijstand voor uw burgers. Zo weten uw burgers wat hun rechten en plichten, situatie en mogelijkheden zijn. Ook uw gemeentelijk beleid wordt vertaald en opgenomen. De handige zoekfunctie maakt dat uw burger de benodigde informatie snel kan vinden. Wilt u hier nog voorlichtingsfilmpjes, brochures of eigen formulieren aan toevoegen, dan is dit mogelijk.

Dit mag u verwachten aan informatie voor uw burger:

 • Wijze waarop uw burger een bijstandsaanvraag kan indienen, via Antwoord op Wijzer: uw burger voert zijn situatie in (o.a. leeftijd en inkomen) en wordt op weg geholpen;
 • De inlichtingen- en arbeidsverplichting, als uw burger een bijstandsuitkering ontvangt. Denk aan welke inlichtingen hij moet verstrekken, ook als het gaat om re-integratie;
 • Het indienen van een aanvraag voor bijzondere bijstand. U kunt hier extra informatie aan toevoegen, bijvoorbeeld over bijzondere bijstand voor een wasmachine;
 • Welke middelen worden meegerekend voor de bijstand, zodat uw burger direct weet waar hij aan toe is. Niet iedereen komt immers in aanmerking voor bijstand;
 • Waar uw burger aan moet voldoen, om in aanmerking te komen voor een individuele inkomenstoeslag. Eventueel kan uw burger dit direct via een e-formulier aanvragen;
 • De actualiteiten (nieuws): Wolters Kluwer zorgt dat landelijk nieuws wordt opgenomen in Antwoord op bijstand, zelf kunt u ook gemeentelijk nieuws toevoegen.

De voordelen van werken met e-formulieren

Als extra kunt u een koppeling krijgen op de module e-formulieren van Liaan. Met deze e-formulieren kan uw burger een online aanvraag voor de bijstand indienen of wijzigingen in zijn situatie doorgeven. De voordelen hiervan voor u op een rij:

 • U ontvangt eenduidige aanvragen voor bijstand;
 • DigiD voert vooraf informatie in, scheelt uw burgers tijd;
 • Automatische invoering informatie verkleint foutmarge;
 • Ontlasting van uw baliemedewerkers, waardoor zij tijd overhouden;
 • Uw burger weet direct of hij in aanmerking komt voor de voorziening.

Wat heeft Antwoord op bijstand u en uw burgers te bieden:

 • Optimale en actuele communicatie richting de burger: (landelijke) wet- en regelgeving wordt op een begrijpelijk taalniveau (B1) vertaald richting de burger, zodat u de burger informeert over zijn rechten en plichten, zijn situatie en zijn mogelijkheden.
 • Ook uw gemeentelijk beleid wordt vertaald richting de burger zodat hij of zij op de hoogte is van de lokale regels;.
 • Antwoord op Wijzer: een burger voert zijn situatie in (leeftijd, inkomen/vermogen, enz.) en wordt op weg geholpen in zijn situatie. Kan hij bv. bijstand aanvragen of heeft hij wellicht recht op andere uitkeringen of toeslagen?
 • Mogelijkheid tot toevoegen van e-formulieren. De burger kan middels digitale formulieren online aanvragen indienen en wijzigingen doorgeven in zijn situatie bij uw gemeente.
 • Integratie in uw eigen gemeentelijke website. De Antwoord op bijstand kan in de look & feel van uw gemeente worden geïntegreerd en zijn dan bereikbaar via de URL van uw gemeentewebsite.
 • Schema’s en filmpjes die op een speelse wijze de burger uitleg geven over wet- en regelgeving. Met deze aanpak bereikt u ook de laaggeletterde burger.
 • Veel gestelde vragen die gekoppeld zijn aan hoofdonderwerpen. Een simpele en snelle manier voor de burger om zijn antwoord te vinden.
 • Landelijk en gemeentelijk nieuws. Op Antwoord op bijstand wordt door Wolters Kluwer landelijk nieuws opgenomen maar de gemeente kan ook gemeentelijk nieuws opnemen. Op die manier informeert u de burger over lokale zaken.
 • Ruimte voor de gemeente om gemeente-specifieke informatie toe te voegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voorlichtingsfilmpje, brochures en eigen formulieren.
 • Zoekfunctie.

In Antwoord op bijstand informeert u uw burgers ook over:

 • In Antwoord op bijstand informeert u uw burgers over hun inlichtingen- en arbeidsverplichting als zij een bijstandsuitkering ontvangen. Waar dient hij aan te voldoen qua inlichtingen maar ook qua re-integratie? Uw burger vindt op Antwoord op bijstand zijn weg naar het antwoord.
 • Uw burgers vinden op Antwoord op bijstand informatie over het indienen van een aanvraag voor bijzondere bijstand. Ook kunt u uw burgers voorzien van brochures en aanvraagformulieren in dit kader. Denk bijvoorbeeld aan informatie over bijzondere bijstand voor een wasmachine.
 • Niet iedereen komt in aanmerking voor bijstand, omdat er bijvoorbeeld te veel eigen middelen zijn. Antwoord op bijstand geeft antwoord op welke middelen worden meegerekend voor de bijstand, zodat uw burger direct weet waar hij aan toe is.
 • Wilt u uw burger goed voorlichten over zijn recht op een individuele inkomenstoeslag? Antwoord op bijstand geeft op een praktische manier weer waar iemand aan moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Ook bestaat de mogelijkheid om direct een aanvraag in te dienen wanneer u gebruik maakt van de e-formulieren.

Antwoord op bijstand biedt nog meer handige extra’s:

 • Uw frontoffice wordt minder belast. De burger vindt zijn informatie op Antwoord op bijstand en kan direct digitaal aanvragen en wijzigingen doorgeven;
 • Een duidelijke en actuele voorlichting richting uw burger;
 • Door de integratie in uw eigen website heeft de burger het gevoel dat hij alle benodigde informatie op één plek vindt. Wolters Kluwer zorgt dat Antwoord op bijstand altijd geactualiseerd is volgens de laatste stand van de wet – en regelgeving in begrijpelijke taal voor uw burgers (B1 niveau).

Antwoord op bijstand zelf ervaren?

Neem contact met ons op en vraag een gratis demo aan
Onze accountmanagers kunnen u gratis een demovideo laten zien en vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Behoort u tot de doelgroep, dan is een proefabonnement mogelijk.

Demovideo Antwoord op bijstand aanvragen?

Wilt u weten hoe het werkt? Vraag vandaag nog een gratis demovideo aan. Hierin nemen we u mee over de mogelijkheden die Antwoord op bijstand voor zowel u als uw burgers te bieden heeft.

Gratis proberen