’12 procent van onze economie is duurzaam’

23 januari 2020

Van de hele Nederlandse economie is 12,1 procent duurzaam te noemen. Dat percentage van de economie is "circulair, klimaatneutraal en …

Omgevingsrecht

Lees meer

Amsterdam zet schuld jongeren om in lening

14 januari 2020

Amsterdamse jongeren kunnen binnenkort hun schulden laten overnemen door de gemeente. Die zet de schuld om in een lening, die de jongeren naar draagkracht afbetalen. De hoofdstad wil hiermee zorgen dat zij sneller van hun geldproblemen afkomen en aan hun toekomst kunnen werken. Ook kan een bedrag tot 750 euro worden kwijtgescholden als het ze lukt een baan of opleiding te vinden.

Schuldhulpverlening

Lees meer

NZa ziet knelpunten bij aanpak zorgfraude

16 december 2019

De aanpak van fraude in de zorg in Nederland wordt bemoeilijkt door een aantal knelpunten, maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend.

Schuldhulpverlening, Jeugd

Lees meer

Stikstofvonnis treft ook projecten met vergunning

13 september 2019

Advocaten waarschuwen: projectontwikkelaars, boeren en bouwers die al een vergunning hadden, leken veilig na de stikstofuitspraak. De rechter, schrijft Trouw, laat nu ook hun projecten wankelen.

Omgevingsrecht

Lees meer

Zorg voor kind zonder verblijfsvergunning

12 september 2019

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer roept op om de kloof tussen de gezondheidszorg en het vreemdelingenrecht snel te dichten. Aanleiding is een Afghaans meisje in Nederland dat vanwege haar doofheid gehoorimplantaten had moeten krijgen, maar deze niet ontving omdat ze geen verblijfsvergunning had.

Jeugd

Lees meer

Hulp aan probleemhuishoudens Den Haag bespaart samenleving kosten

9 september 2019

Huishoudens die kampen met verschillende problemen tegelijkertijd krijgen dankzij de Health Impact Bond weer een toekomstperspectief. Met dit initiatief van de gemeente Den Haag, zorgverzekeraar CZ en Sociaal Hospitaal worden sinds 2017 gedurende drie jaar 150 huishoudens geholpen. Naast perspectief leidt de aanpak ook tot meer regie en een besparing van 1,5 miljoen euro aan maatschappelijke kosten voor de gemeente bij de eerste 50 huishoudens die zijn geholpen. Daarmee lijkt de aanpak succesvoller dan vooraf werd ingeschat.

Schuldhulpverlening, Wmo

Lees meer

Zorgkosten brengen Nederlanders in geldproblemen

20 augustus 2019

Veel Nederlanders komen door hoge zorgkosten in ernstige financiële problemen. En dat kan verregaande gevolgen hebben, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Mensen moeten hun huis verkopen, een scheiding aanvragen om de kosten te verdelen of kunnen niet meer op vakantie.

Schuldhulpverlening

Lees meer

Nieuwe Wet inburgering: internetconsultatie

14 augustus 2019

Het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Wet inburgering staat volop in de maatschappelijke belangstelling. Maar liefst 63 reacties op de internetconsultatie kwamen er. Het wetsvoorstel is met terughoudendheid en zelfs met scepsis ontvangen. Het bevat ook onderdelen die juridisch gezien niet door de beugel kunnen en die daarom – zeer terecht – op weerstand stuiten.

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Brief Minister Koolmees aan VNG veranderopgave inburgering

12 augustus 2019

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer een kopie toegezonden van een brief die hij de VNG heeft gestuurd. De brief van de Minister gaat over hoe hij het verdere proces voor de bespreking van de financiële raming van het nieuwe inburgeringsstelsel voor zich ziet.

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Meer kans op verblijfsvergunning bedreigd kind

30 juli 2019

Buitenlandse kinderen waar de Kinderbescherming zich mee bezighoudt, krijgen meer kans op een verblijfsvergunning. Dat geldt ook voor vreemdelingen die beschermd moeten worden omdat zij getuige waren voor de autoriteiten.

Inburgering, Jeugd

Lees meer

Pilots Veranderopgave Inburgering starten in 57 gemeenten

22 juli 2019

In augustus starten de pilots die input geven voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2021 in werking treedt. De resultaten van de pilots worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meegenomen bij de implementatie en doorontwikkeling van het nieuwe stelsel.

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

Blog – Gemeenten en warmtetransitie

16 juli 2019

De rol van aardgas neemt af in de toekomst. Gemeenten moeten uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen. Hierin is een …

Omgevingsrecht

Lees meer