Om mensen optimaal te kunnen ondersteunen in de Wmo, is een gedegen en verdiepte kennis van de Wmo vereist.

Niveau Specialisatie
Uitvoering Meerdaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Gerben de Boer
Bestemd voor
 • Medewerkers bezwaar en beroep
 • Juridische medewerkers
 • Leden van bezwaarschriftencommissies
 • Ervaren Consulenten 
 • (Juridisch) Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers

Tijdens deze tweedaagse opleiding leert u welke voorzieningen er zijn, wie waar recht op heeft en hoe het Wmo-proces van melding tot besluit werkt. U ontwikkelt – mede op basis van de laatste ontwikkelingen en relevante jurisprudentie – een kritische en creatieve blik, als het gaat om het bepalen van wat de juiste oplossing is voor het probleem.

De feitelijke kennis, details en herhaling van (Wmo)wets-inhoud, tevens praktische zaken aangedragen door interessante casusssen door deelnemers was erg leerzaam op dag 1.

Opleiding Specialist Wmo | Mevr. S. Dols | Opleiding afgerond op 25-6-2020 | Beoordeling: 9

Het meest leerzaam was het bespreken van zaken waarin je in de praktijk tegen aan loopt. Daar was ook veel ruimte voor. Heel prettig.

Opleiding Specialist Wmo | Mevr. Y. Clijnk | Opleiding afgerond op 14-11-2019 | Beoordeling: 9

Leerzaam was: De weergave van de systematiek van de Wmo als opfrisser. De informatie over achtergrond en samenhang van regelingen. De herkenbare voorbeelden van mede-cursisten. De bespreking van casussen uit de praktijk en de zoektocht naar een oplossing van problemen. Het Boek Wmo 2015, Wetgeving & Rechtspraak 2019 is geweldig.

Opleiding Specialist Wmo | Dhr. C. Konigs | Opleiding afgerond op 21-3-2019 | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Theorie, praktijk en relevante jurisprudentie wisselen elkaar af. U krijgt diverse casussen voorgelegd, waardoor u nog beter grip krijgt op de materie.

Dag 1:
 • De basis verdiept: uitvoering Wmo en rol gemeente
 • Verordening, beleidsregels en besluit nadere regels
 • Mogelijkheden wat betreft mandaat en delegatie
 • Proces van melding, aanvraag, besluit en rechtsbescherming
 • Wat zijn de aandachtspunten bij het onderzoek naar de compensatieplicht
 • Verschil tussen algemene en maatwerkvoorzieningen
Dag 2:
 • Hoe om te gaan met persoonsgebonden budget
 • Wat ‘voorliggende voorzieningen’ in de Wmo zijn
 • Beoordelen en toepassen hardheidsclausule (inherente afwijkingsbevoegdheid)
 • Hoe de terugvordering geregeld is
 • Regels die gelden op het gebied van privacy en AVG
 • Bedacht zijn op algemene beginselen behoorlijk bestuur
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van de opleiding heeft u het volgende geleerd:

 • Het stelt u in staat op specialistisch niveau te kunnen werken met de Wmo
 • Wat het wettelijk kader is en de relatie tot andere wetten
 • Wat de verbanden zijn tussen de behandelde onderwerpen
 • Hoe u de Wmo procedure van melding tot besluit moet uitvoeren
 • Welke regels omtrent privacy, AVG en behoorlijk bestuur u in acht moet nemen
 • Wat relevante jurisprudentie is en de laatste ontwikkelingen zijn

Gerben de Boer

Gerben de Boer is uw docent. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in het gemeentelijke sociale domein, de Wmo en de Participatiewet. Na zijn studie rechten aan de Universiteit van Groningen, heeft hij diverse functies bekleed binnen meerdere gemeenten. Nu is hij jurist in het sociaal domein bij de gemeente Groningen. Ook is hij lid van enkele bezwaarschriftencommissies sociale zekerheid. De dynamiek van de kantelende sociale zekerheid vindt hij uitermate boeiend, ook vanuit juridisch oogpunt.

Als docent wordt Gerben gewaardeerd om zijn inhoudelijke kennis, heldere uitleg en de vertaling naar de gemeentelijke praktijk. Zijn vrije tijd brengt hij het liefst door met zijn gezin. Ook rijdt graag in zijn oldtimer Saab 96.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 999,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.