Met Wolters Kluwer beschikt u altijd over de actuele kennis binnen het sociaal domein en omgevingsrecht in Nederland.

Participatiewet

Inburgering

Schuldhulpverlening

Jeugd

Wmo

Omgevingsrecht

Actuele opinies

Duale inburgeringstrajecten aanbieden

26 januari 2022

Duale inburgeringstrajecten In de Memorie van Toelichting (MvT) zijn twee paragrafen gewijd aan dualiteit. De eerste (paragraaf 1.3.5) heet ‘Dualiteit: combineren van taal leren en...

Meer opinies