Inburgering

Inburgering is een specifieke en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van allochtonen, immigranten, expats als ook asielzoekers en gezinsherenigers. Schulinck helpt gemeenten in dit complexe traject d.m.v. opleidingen, een online kennisbank en inhoudelijke informatie.

Actuele opinies Inburgering

Een inburgeringstermijn van drie jaar

2 september 2020

Afschalen binnen de B1-route Het kan voorkomen dat in eerste instantie is ingeschat dat de B1-route passend is voor de inburgeringsplichtige, maar dat na verloop...

Ontzorgen van inburgeringsplichtige asielstatushouders met recht op bijstand

17 juni 2020

Ontzorgen In het nieuwe artikel 56a Participatiewet worden inburgeringsplichtigen met recht op bijstand die een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd hebben, verplicht ‘ontzorgd’ door het...

Fraude door taalscholen bestrijden

3 juni 2020

Het Keurmerk Inburgering van de stichting Blik op Werk is zeker geen waarborg dat taalscholen niet frauduleus profiteren van de leningen van DUO voor inburgeringsplichtigen....

De onderwijsroute in het nieuwe inburgeringsstelsel

18 maart 2020

Doelgroep De onderwijsroute is een leerroute die jonge inburgeringsplichtigen tot 28 jaar toeleidt naar het onderwijs: de onderwijsroute. De onderwijsroute bestaat uit een taalschakeltraject en...

Termijnen

12 februari 2020

Termijn inburgeringsplicht De termijn van de inburgeringsplicht volgt uit de hoofdstukken 2 en 3 van het concept wetsvoorstel. De duur van de inburgeringplicht kan concreet...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.