Inburgering

Inburgering is een specifieke en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van allochtonen, immigranten, expats als ook asielzoekers en gezinsherenigers. Schulinck helpt gemeenten in dit complexe traject d.m.v. opleidingen, een online kennisbank en inhoudelijke informatie.

Actuele opinies Inburgering

Immateriële schade bij te lang bewaren persoonsgegevens

8 september 2021

Immateriële schade bij onterecht bewaren gegevens In de zaak die aan de Rechtbank Rotterdam werd voorgelegd, verzocht een betrokkene de gemeente meerdere malen om haar...

Het taalschakeltraject in combinatie met de ISK of de entreeopleiding

1 september 2021

De onderwijsroute, ofwel: het taalschakeltraject, is een van de drie leerroutes onder de nieuwe Wet inburgering 2021. De internationale schakelklas (ISK), ook wel ‘eerste opvang...

Gefixeerde inburgeringsboete en de Algemene wet bestuursrecht

21 juli 2021

Bij de Participatiewet moeten gemeenten boetes altijd afstemmen op (a) de aard en ernst van de overtreding, (b) de mate van verwijtbaarheid en (c) alle...

De nieuwe Wet inburgering 2021

23 juni 2021

Moet er een inburgeringsverordening komen? Eerst een stapje terug naar de oude Wet inburgering (2007). Die droeg de gemeenten namelijk op bij verordening regels vast...

Het nieuwe inburgeringsstelsel

3 februari 2021

Mijn collega Denise Maas-Last schreef er eerder al over: de veranderopgave inburgering brengt ook veranderingen met zich voor de uitvoering van de Participatiewet. Daarvóór verscheen...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.