Het manifest bevat tien regels om klanten met betalingsachterstanden te helpen en om te voorkomen dat er financiële problemen ontstaan. Alle ondertekenaars gebruiken het manifest als uitgangspunt om er hun werkwijze op af te stemmen en om er elkaar op aan te kunnen spreken. Voorbeelden van regels zijn een begripvolle benadering, duidelijke informatie en een eerlijke behandeling.

Delta Lloyd Foundation heeft als doel financiële zelfredzaamheid en financieel bewustzijn van kwetsbare groepen te bevorderen.

Niet alleen diverse bedrijven (waaronder telecomaanbieders), maar ook een aantal incassobureaus en (gerechts-)deurwaarders hebben het manifest ondertekend. Bekijk het manifest en het overzicht van de eerste ondertekenaars hier.