Het werkveld van de schuldhulpverlener is constant in beweging. Grote recente en komende wijzigingen zijn bijvoorbeeld de aanpassingen aan de Wgs, de vereenvoudiging van de beslagvrije voet en het nieuwe huwelijksvermogensrecht.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Gert-Jan Mulder
Bestemd voor
 • Schuldhulpverleners
 • Consulenten
 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers

Na deze actualiteitendag Schuldhulpverlening bent u weer helemaal op de hoogte van alle recente en komende wetswijzigingen.

Enkele onderwerpen die deze dag aan bod komen zijn:

 • Actualiteiten Schuldhulpverlening
 • De Wgs in de praktijk
 • De stand van zaken rondom de ‘Schuldenroute’
 • De (on)mogelijkheden voor de gemeente rond fraudeschulden
 • Het adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewinden

Ook andere actuele vraagstukken en relevante rechtspraak komen aan bod.

We gebruiken waar mogelijk praktijkvoorbeelden en voorbeelden uit de rechtspraak om theorie te verduidelijken. Er is natuurlijk ook ruimte voor discussie en uitwisseling van kennis. Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen
Iedere deelnemer aan de actualiteitendag ontvangt een reader met daarin relevante informatie zoals rechtspraak, artikelen en/of concept-wetgeving.

Vooral zo doorgaan. De docent heeft veel kennis, brengt het leuk met veel praktijkervaring. Stond open voor vragen en andere onderwerpen en verwees waar nodig naar de hulplijn van Schulinck Ik kan veel toepassen op mijn casussen en heb weer een opfrissing gehad van wat ik al wel wist. Er waren veel praktijkvoorbeelden en dit...

Read more

Incompany opleiding: Actualiteitendag schuldhulpverlening | Mevr. van den Haak | Schuldhulpverlener, gemeente Hoorn | Opleiding afgerond op: 14-4-2022 | Beoordeling: 10

De analyse en overdracht over de wet op de schuldhulpverlening was erg leerzaam. De cursusleider was heel duidelijk en prettig om aan te horen. Levendig en ondanks de duur, zeer boeiend gebracht.

Incompany opleiding: Actualiteitendag schuldhulpverlening | Mevr. Tjabring–Lynch | Sociaal juridische bemiddeling, gemeente Hoorn | Opleiding afgerond op: 14-4-2022 | Beoordeling: 10

De docent heeft al onze vragen geduldig beantwoord, ik ben hem nogmaals zeer dankbaar, ik heb veel geleerd.

Opleiding Actualiteitendag schuldhulpverlening | Mevr. A. Nalbantoglu | Opleiding afgerond op 8-10-2019 | Beoordeling: 10

Zeer vraag gericht. Door het kleine aantal deelnemers is er een college ontstaan wat precies inging op de casussen uit de praktijk. Hierdoor heeft deze studiedag ook praktisch werk uit handen genomen. Er is zelfs nog een mogelijkheid om een bepaald probleem alsnog voor te leggen.

Opleiding Actualiteitendag schuldhulpverlening | Mevr. H. Kievit Van Schie | Opleiding afgerond op 8-10-2019 | Beoordeling: 10
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Tijdens deze actualiteitendag staan wij stil bij:
 • De Wgs in de praktijk
 • Vroegsignalering en Schuldhulpverlening: Hoe zit dat?
 • De stand van zaken rondom de 'Schuldenroute’
 • Ontwikkelingen in het beslag en executierecht, waaronder de vereenvoudiging van de beslagvrije voet
 • Het huwelijksvermogensrecht en schuldhulpverlening
 • Weigeringsgronden/uitsluitingsgronden schuldhulpverlening
 • De fraudevordering in de schuldhulpverlening
 • Adviesrecht voor gemeenten bij Schuldenbewinden
 • Alternatieven voor beschermingsbewind

We gebruiken waar mogelijk praktijkvoorbeelden en voorbeelden uit de rechtspraak om theorie te verduidelijken. Er is natuurlijk ook ruimte voor discussie en uitwisseling van kennis.
Iedere deelnemer aan de actualiteitendag ontvangt een reader met daarin relevante informatie zoals rechtspraak, artikelen en/of concept-wetgeving.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na afloop van deze dag bent u weer volledig op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van schuldhulpverlening.

Gert-Jan Mulder

“Kennis toegepast” is het motto in mijn werk. Door de jaren heen heb ik er in mijn werk naar gestreefd om kennis te vertalen naar de praktijk van alledag. Of dat nu was als jurist in de advocatuur, als leidinggevende in de schuldhulpverlening of als oprichter van een bewindvoerderskantoor. Tegenwoordig doe ik dat als trainer en adviseur in de schuldhulpverlening, WSNP en beschermingsbewindvoering. Voor mij is het een sport deelnemers handvatten te geven waar ze direct verder mee kunnen. Immers, kennis hebben is een, maar kennis inzetten om tot resultaat te komen, is soms toch echt een ander verhaal.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.