Het sociaal domein is volop in ontwikkeling geweest en is het nog steeds. Wat hebben de decentralisaties van 2015 de burger gebracht maar nog veel belangrijker wat zijn de ontwikkelingen in het sociaal domein die burgers, uitvoerenden en bestuurders kunnen verwachten in de komende jaren.

Niveau Specialisatie
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Ray Geerling
Bestemd voor
 • Bestuurders sociaal domein
 • Hoofden / teamleiders / managers sociaal domein
 • Beleidsmedewerkers Sociaal Domein
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Wat zijn trends op het gebied van bijvoorbeeld re-integratie/participatie, voorzieningen en zorg en hoe worden deze trends vormgegeven door middel van het integraal werken.
 • Wat mag de burger van de gemeente en andere uitvoeringsinstanties in het Sociaal Domein verwachten. 
 • Hoe worden deze veranderingen de komende jaren vertaald in beleid en uitvoering.
 • Wat zijn onderwerpen die wij hoog op de agenda verwachten de komende jaren( privacy, re-integratie, mensen met een beperking of maatwerkvoorzieningen, jeugdhulp en zorgvoorzieningen). De integratie van het sociaal domein gaan wij nieuwe doelen bereiken of is het maximum bereikt en moeten wij aanvaarden dat participeren een nadere invulling zal hebben dan re-integreren?

Tijdens deze trainingsdag neemt Ray Geerling u op een interactieve wijze mee langs alle te verwachten ontwikkelingen en vertaald deze voor u naar een reële toekomst verwachting.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Tijdens de trainingsdag komen de onderstaande onderwerpen aan bod:
 • Wat zijn de belangrijkste bestuurlijke, beleidsmatige en uitvoerings- ontwikkelingen bij de decentralisaties in het sociaal domein en wat zijn de gevolgen voor het gemeentelijk beleid, de burger en de uitvoering voor de nabije toekomst?
 • Welke onderdelen van de drie decentralisaties in het Sociaal Domein zijn er nu aan heroverweging /verandering toe of dreigen geheel of gedeeltelijk te mislukken en wat betekent dat voor de nabije toekomst voor de relatie van burger en overheid.
 • Op welke wijze heeft de vormgeving van de toegang/de poort van het sociaal domein invloed op de uitvoering van het Sociaal Domein. Heeft het kiezen voor sociaal wijkteams bijgedragen aan een betere uitvoering van het Sociaal Domein ?
 • Welke trends hebben invloed op het Sociaal Domein en hoe moeten we daar als uitvoeder mee omgaan. Vormt de financiële sturing niet een belemmering voor een succesvolle uitvoering van het Sociaal Domein.
 • Is het integraal uitvoeren van de taken van het sociaal domein de toekomst mislukt of heeft deze vorm van uitvoering de toekomst?
 • Zijn er resultaten te benoemen van de decentralisaties of moeten we constateren dat het succes uit blijft. Is de discretionaire bevoegdheid die aan de gemeente is toegekend voldoende om maatwerk te verlenen. Hoe verhoudt de rechtmatigheid zich ten opzichte van de uitgangspunten van doelmatigheid bij de uitvoering van het sociaal domein. Zijn er ontwikkelingen in de jurisprudentie die de trend van maatwerk/individualisering ondersteunen.
Tijdens deze trainingsdag is er veel ruimte voor discussie en intervisie.
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van de training:

 • bent u op de hoogte van de trends in het Sociaal Domein
 • bent u op de hoogte van de toekomstige verwachtingen van de wet en regelgeving in het Sociaal Domein.
 • kunt u een antwoord geven op de dilemma’s in het Sociaal Domein
 • weet u op welke wijze de relatie tussen burger en publieke overheid wordt ingevuld in het Sociaal Domein
 • heeft u een handvat om gewenste veranderingen vorm te geven

Ray Geerling

Ruim dertig jaar ben ik nu werkzaam in het sociaal domein in diverse directiefuncties zowel in het werkveld van de private als de publieke sociale zekerheid. Mijn werkzaamheden als adviseur en interim-manager bevonden zich in zowel de deelterreinen werk, re-integratie, participatie, inkomen en zorg van de sociale zekerheid/het sociaal domein. Voorbeelden hiervan zijn: directeur Landelijke Veranderingsorganisatie en de Taskforce Kwaliteit Bijstand, commercieel directeur bij een grote verzekeringsmaatschappij en strategisch adviseur/projectleider sociaal domein/samenwerking publieke organisaties. Tevens heb ik een groot aantal gemeenten, organisaties en instellingen geadviseerd over bedrijfsvoering, samenwerking en beleids- en uitvoeringsinnovatie.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 699,- (exclusief btw). 
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. 

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur. 

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.