Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Bianca Jansen
Bestemd voor
 • Medewerkers bij gemeenten die zich bezig houden met (de toegang tot de) jeugdhulp, zoals centrum voor jeugd en gezin, een sociaal wijkteam of consulenten.
 • De cursus is ook geschikt voor meer generalistische medewerkers met weinig tot geen kennis van de Jeugdwet die in korte tijd moeten worden ingevoerd in de uitvoeringspraktijk.

Om deze verantwoordelijkheid goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat de gemeenten kennis hebben van de Jeugdwet. Daarnaast moet de samenwerking worden gezocht met partners, zoals jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, artsen en de Raad voor de Kinderbescherming. Ook kennis van de jeugdketen is daarom vereist.
In deze training maakt u kennis met de basisprincipes van de Jeugdwet en het jeugdstelsel.

De uitleg en toelichting wordt gegeven door een combinatie van theorie en praktijk: theoretische kaders worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden en casuïstiek. Er is veel ruimte om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen.

Deelnemers ontvangen op de cursusdag het boekje De kleine gids Jeugdwet

SKJ erkend opleidingsaanbod
De opleiding Jeugdwet: kennismaken met theorie en praktijk is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ208790) en levert 6 PE punten op.

Ik had vooraf geen verwachtingen, maar de cursus voldeed. Alles was leerzaam aangezien het allemaal nieuw is voor mij.

Opleiding Jeugdwet: kennismaken met theorie en praktijk | Dhr. R. Kattenbelt | Opleiding afgerond op 16-6-2020 | Beoordeling: 8

De basis werd heel goed uitgelegd. Ik kwam er achter dat er veel overeenkomsten zijn met de uitvoering ten opzichte van de Wmo.

Opleiding Jeugdwet: kennismaken met theorie en praktijk | Mevr. G. van Loo | Opleiding afgerond op 16-6-2020 | Beoordeling: 8

Als leek vond ik het een goed te volgen training, wel heel veel voor 1 dag, zeker met alle vragen die uit de deelnemers kwamen. Voor mij was alles nieuw dus voor mij was alles leerzaam.

Opleiding Jeugdwet: kennismaken theorie & praktijk | Mevr. R. Hoving | Administratief medewerker | Opleiding afgerond op 3-12-2019 | Beoordeling: 8

Leuke interacties van docent Marije, cursisten en praktijkvoorbeelden. Marije is uit de praktijk dit heeft heel veel voordelen om een leerzaam programma te maken. Kunnen jeugdproblemen ook opgelost worden zonder dat er direct hulp ingezet moet worden?

Opleiding Jeugdwet kennismaken theorie & praktijk | Mevr. P. Bruil | Opleiding afgerond op 18-6-2019 | Beoordeling: 8

De basis werd goed uitgelegd aan de hand van praktijk voorbeelden. Zo is het makkelijk te koppelen.

Opleiding Jeugdwet: kennismaken theorie & praktijk | Mevr. L. Graste | Opleiding afgerond op 18-6-2019 | Beoordeling: 9

De voorbeelden die gebruikt werden door de docent, dit maakte het erg helder.

Opleiding Jeugdwet: kennismaken theorie & praktijk | Dhr. Wevers | Ondesteunend Beleidsmedewerker | Opleiding afgerond op 11-4-2019 | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang Programma

Tijdens de cursus komen de onderstaande onderwerpen aan de orde:
 • Doel en uitgangspunten jeugdwet
 • Uitleg begrippen;
  1. Jeugdige
  2. Ouder
  3. Jeugdhulp
  4. Woonplaats
 • Verantwoordelijkheden gemeente en de jeugdhulpplicht
 • Partners binnen de Jeugdwet. Hiermee wordt bedoeld om kennis te maken met de partners binnen het jeugdstelsel zoals de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, jeugdhulpaanbieders, maar ook de huisartsen en rechtbanken.
 • Afbakening met andere wetten en via casussen toegepast. Casussen over Wet langdurige Zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet, Wmo en Voorliggende Voorzieningen
 • Toegang jeugdhulp. Er bestaan meerdere manieren om toegang te krijgen tot jeugdhulp. Hierbij kan gedacht worden aan de toegang via de gemeente, maar ook via de huisarts of medisch specialist.
 • Onderzoek: van aanvraag tot besluit (hierin stukje zorg in natura en pgb belichten) en toepassen aan de hand van een casus. O.a. zorg in natura en PGB

De uitleg en toelichting wordt gegeven door een combinatie van theorie en praktijk: theoretische kaders worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden en casuïstiek. Er is veel ruimte om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma
Na het volgen van deze training:
 • kunt u begrippen uit de Jeugdwet herkennen en toepassen
 • heeft u inzicht in het speelveld van de jeugdzorg en de taakverdeling tussen de verschillende ketenpartners
 • heeft u kennis van de jeugdhulpplicht, het verlenen van voorzieningen, voorliggende voorzieningen en wetten en het besluitvormingsproces
 • heeft u kennis over kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en de rol van de gemeente op dit vlak, zoals de samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen
Bianca-Janssen

Bianca Jansen

Na mijn studie rechten heb ik als jurist bij verschillende werkgevers gewerkt, waaronder politie, rechtbank, het Juridisch Loket en verschillende gemeenten.

Ik heb ervaring als juridisch controller en dat betekent dat ik brede ervaring heb over uiteenlopende rechtsgebieden, van handhaving tot subsidie en van sociaal domein tot openbare orde.

De verbinding theorie en praktijk vind ik belangrijk. Dat komt ook terug in de trainingen die ik geef. Geen saai hoorcollege, maar mensen via het vergroten van hun kennis verbinden aan de dagelijkse praktijk.

Het geven van trainingen doe ik met veel enthousiasme en energie en geeft me vervolgens ook weer veel energie. In de interactie met mensen doe ik telkens nieuwe kennis op.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief het boek De Kleine Gids Jeugdwet, hand-outs van de presentatie en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.