In deze cursus worden de basisbeginselen van de verschillende wetten uitgelegd, Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugd. Daarnaast krijgt u zicht op de raakvlakken en verschillen binnen deze wetgeving.

13 punten ?

SKJ erkend aanbod
Geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd met 13 points. Accreditatienr. SKJ205771

Niveau Verdieping
Uitvoering Meerdaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Stef Tils (P-wet)
Bestemd voor
 • Generalisten
 • Consulenten
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers van een wijkteam

Als professional in het Sociaal Domein krijgt u te maken met problematiek waarbij een integrale aanpak noodzakelijk is, en waarbij ondersteuning vanuit meerdere wetten noodzakelijk is. Om uw werk effectief uit te voeren is het belangrijk dat u enige kennis heeft van de meest dominante wetten binnen het gemeentelijk sociaal domein:

 • Participatiewet
 • Wmo 2015
 • Jeugdwet

De training vormt een eerste kennismaking met deze wetten. Dit betekent dat de wetten inleidend worden behandeld. Er zal worden stilgestaan bij de doelstelling van deze wetten, de toegangsprocedure en de belangrijkste begrippen. En er zal regelmatig worden stilgestaan bij de raakvlakken tussen deze wetten.

Integraal werken raakt de privacy van de burger, en daarom maakt u in de training ook kennis met de AVG. Dit betekent dat u bekend wordt gemaakt met de systematiek op hoofdlijnen en de belangrijkste begrippen uit de AVG. Ook wordt stilgestaan welke (on)mogelijkheden de AVG biedt voor integraal werken en gegevensuitwisseling.

Om effectief integraal te kunnen werken is enige (juridische) kennis nodig van de belangrijkste wetten binnen het gemeentelijk sociaal domein. Deze waardevolle training biedt deze kennis en ondersteunt daarmee de professional die meer zicht wil krijgen op de breedte en diepte van het gemeentelijk sociaal domein.
De methodiek van integraal werken zelf vormt geen onderdeel van de training. Verder behadelen wij de wetten in vogelvlucht, en het is niet zo dat u na deze training alles ins en outs van de verschillende wetten kent.

Deze opleiding wordt door 2 docenten verzorgd. Een docent is goed op de hoogte van de Wmo en de Jeugdwet de andere docent is goed bekend met de Participatiewet en de AVG.

SKJ erkend opleidingsaanbod
Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ205771) en levert 13 PE punten op.


Voor mij was het hele programma leerzaam, aangezien ik sinds een paar maanden in het sociaal domein werk. Ik heb veel nieuwe informatie tot mij genomen. Zeer leerzaam.

Opleiding Het sociaal domein in vogelvlucht | Mevr. C. Ebbers | Opleiding afgerond op 13-2-2020 | Beoordeling: 8
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Dag 1
Ochtend - Participatiewet:
 • Algemene voorwaarden
 • Algemene bijstand
 • Ondersteuning bij de arbeidsinschakeling
 • Bijzondere bijstand
Middag - Wmo 2015
 • Doelgroep in de Wmo 2015
 • Compensatieplicht
 • De toegangsprocedure
 • Belangrijke begrippen
 • De Wmo 2015 in relatie met andere wetten
Dag 2 
Ochtend – Jeugdwet
 • Basisbegrippen Jeugdwet
 • Taakverdeling en het speelveld van de Jeugdwet
 • Jeugdhulpplicht
 • De toegangsprocedure
 • De Jeugdwet in relatie tot andere wetten
Middag – gegevensuitwisseling
 • De basisbegrippen van de AVG
 • Gegevensuitwisseling binnen het sociaal domein
Middag – bespreking integrale casus

In de training worden diverse werkvormen afgewisseld. Bij deze casussen is aandacht voor raakvlakken tussen de behandelde wetten, en een integrale benadering van casuïstiek.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma
Na het volgen van deze cursus:
 • heeft u een globaal overzicht van de relevante wetten binnen het sociaal domein
 • heeft u basiskennis over de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet
 • heeft u inzicht in de verschillen en raakvlakken binnen de verschillende wetten in het sociaal domein en weet u de juiste actie in te zetten bij multi-problematiek

Stef Tils (P-wet)

Drs. Stef Tils is een expert en praktijkman in het werkveld Sociale Zaken. Sinds 1995 is hij werkzaam in de operationele uitvoering. Vanaf 2003 werkt hij als adviseur en docent. Op dit moment is hij onder meer werkzaam als juridisch adviseur bij gemeenten en vanuit die hoedanigheid nauw betrokken bij de Participatiewet. Dankzij zijn praktijkervaring heeft hij een groot inlevingsvermogen. Hij spreekt de taal van de cursisten én van de klant. Daarnaast is hij in staat zijn inzicht en kennis op een constructieve en beklijvende wijze over te brengen.
 

 

 

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 999,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief het boekje De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid, handouts van de presentatie en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.