Tijdens deze cursus leert u wat de samenhang tussen de Wmo 2015 en de Jeugdwet is, hoe deze wetten zich tot de Wlz en Zvw verhouden, en waar u in de praktijk bij de uitvoering op moet letten.

6 punten ?

SKJ erkend aanbod
Geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd met 6 points. Accreditatienr. SKJ201149

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Mark Bruin, Inge Scherpenzeel
Bestemd voor
 • Wmo-consulenten
 • Jeugd-consulenten
 • Medewerkers Centrum voor jeugd en gezin
 • Juridisch medewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar en beroep

Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn of kunnen participeren.

Daarnaast moeten gemeenten op grond van de Jeugdwet ouders en jeugdigen ondersteunen bij opvoed-, opgroei en psychische problemen. En dan kunnen burgers ook nog aanspraak maken op zorg vanuit andere zorgwetten, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Dit alles heeft tot gevolg dat het voor u – als professional binnen het sociaal domein – niet eenvoudig is te bepalen welke zorgwet of combinatie van zorgwetten van toepassing is. Deze cursus speelt daarop in. U leert wat de samenhang tussen de Wmo 2015 en de Jeugdwet is, hoe deze wetten zich tot de Wlz en Zvw verhouden, en waar u in de praktijk bij de uitvoering op moet letten.

Deze training wordt door 2 docenten gegeven. Een docent is gespecialiseerd in de jeugdwet en de andere docent is gespecialiseerd in de Wmo. Hierdoor kunnen zij heel goed verbanden leggen maar ook ingaan op onderwerpen die zich precies op het snijvlak tussen de 2 wetten bevinden, want daar ligt vaak de problematiek.

SKJ erkend opleidingsaanbod
Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ201149) en levert 6 PE punten op.

Ik had gedacht dat er nog heel veel zou zijn wat ik niet zou weten, maar blijkbaar heb ik al veel kennis. Ook goed om te weten. De schema's achter in de reader zijn zeer handig en toepasbaar in de praktijk. Hier ga ik zeker veel gebruik van maken.

Opleiding Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg)wetten | Mevr. J. van Schijndel | Opleiding afgerond op 25-6-2020 | Beoordeling: 9

Tevreden over de gehele dag. Alles is aan bod gekomen en zonder gemis van diepgang.

Opleiding Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg)wetten | Mevr. T. van Leeuwen | Opleiding afgerond op 25-6-2020 | Beoordeling: 8

Boeiende onderwerpen en leuk die quiz en de opdrachtvragen die we moesten maken. Erg Leerzaam was de WLZ en ook groot gedeelte jeugd, ik ben zelf WMO consulente en weet niet veel van jeugd. Erg leerzaam.

Incompany opleiding Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg) wetten | Mevr. Ben Ali | Opleiding afgerond op 23-9-2019 | Beoordeling: 9

De combi tussen WMO en jeugd was interessant. Het meest leerzaam was het stukje over de overgang van jeugdhulp naar WMO, WLZ en ZVW.

Incompany opleiding Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg) wetten | Mevr. van den Hoef | Opleiding afgerond op 23-9-2019 | Beoordeling: 7

Ik vond het in zijn geheel een heldere training.

Opleiding Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg) wetten | Mevr. D. Uchtman | Opleiding afgerond op 18-4-2019 | Beoordeling: 9

Het was erg prettig dat alles zo gestructureerd werd doorgenomen maar er was ook ruimte voor inbreng. Een goede balans!

Opleiding Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg) wetten | Mevr. E. Lassche | Administratief juridisch medewerker | Opleiding afgerond op 11-12-2018 | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Theorie en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af. U krijgt diverse casussen voorgelegd, waardoor u nog beter inzicht krijgt in de verschillen en verbanden tussen de zorgwetten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • Doel, achtergrond en wettelijke kaders Wmo 2015 en Jeugdwet
 • Verbanden, verschillen en grijze gebieden tussen Wmo 2015 en Jeugdwet
 • Toegang tot voorziening vanuit Wmo 2015 en Jeugdwet
 • De afbakening van de Wmo 2015 met de Wlz en de Zvw
 • De afbakening van de Jeugdwet met de Wlz en de Zvw
 • De relatie van de zorgwetten tot bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet
 • Continuering van zorg en hulp bij jeugdige die 18 jaar wordt
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van de opleiding heeft u het volgende geleerd.
Het stelt u in staat te beoordelen:

 • Hoe de zorgwetten zich tot elkaar verhouden, wat verschillen en verbanden zijn
 • Wat de grijze gebieden tussen de Jeugdwet en Wmo zijn en hoe hiermee om te gaan
 • Op welke zorg cliënten met meervoudige problematiek aanspraak hebben, vanuit welke wet
 • Op welke zorg een jeugdige die 18 jaar wordt (nog) recht heeft, vanuit welke wet
 • Hoe u samen kunt optrekken in de uitvoering van de zorgwetten

mr. Mark Bruin

Mark werkt sinds augustus 2017 als Juridisch vakredacteur voor Grip op Jeugd en Grip op Wmo. Ik ben betrokken bij de ontwikkeling van de online kennisbank en geef juridisch advies aan gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taak in het kader van de Jeugdwet en de Wmo. Ik ben inhoudelijk contactpersoon voor de Module Onderhoud Gemeentelijk beleid voor de provincie Friesland.

Na mijn studie Nederlands Recht ben ik werkzaam geweest als Beleidsadviseur bij een gemeente. Daardoor heb ik zelf kunnen ervaren voor welke uitdagingen de gemeenten sinds 2015 gesteld worden. Om mijn kennis op overige rechtsgebieden actueel te houden ben ik, naast mijn betaalde baan, als vrijwilliger verbonden aan de rechtswinkel Gemert-Bakel.

In mijn vrije tijd ga ik graag zelf voetballen of naar voetbal kijken. Als rasechte Eindhovenaar gaat mijn belangstelling dan vooral uit naar PSV. Daarnaast wil ik met mooi weer nog wel eens op de racefiets stappen.

Inge Scherpenzeel

Ik ben Inge Scherpenzeel en ik ben eindredacteur Wmo.

Ik maak deel uit van het team Jeugd & Wmo. Daarbinnen ben ik eindverantwoordelijk voor de inhoud en de doorontwikkeling van Grip op Wmo, zodat gemeenten hier altijd beschikken over correcte en actuele informatie. Daarnaast adviseer ik gemeenten bij beleids- of casusvraagstukken, schrijf ik opinies en annotaties, ben ik contactpersoon voor de gemeenten in de provincie Limburg en verzorg ik trainingen op het gebied van de Wmo. Ik vind het erg leuk om begrijpelijke en bruikbare teksten te schrijven en adviezen te geven over complexe vraagstukken.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 899,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.