Inburgering gaat op de schop. Met deze woorden heeft onze overheid aangekondigd ingrijpende wijzigingen te willen aanbrengen in de manier waarop het inburgeren in Nederland nu geregeld is.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Stef Tils (P-wet)
Bestemd voor
 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers Sociaal Domein
 • Consulenten re-integratie
 • Consulenten inburgering

Kern van de nieuwe aanpak is dat de regie op het inburgeren (weer) teruggebracht wordt bij de gemeente.
De overheid wil graag een nadrukkelijker verband met de uitvoering van de Participatiewet. Met deze opzet krijgt inburgering een positie binnen het brede gemeentelijke sociale domein.
De beoogde invoeringsdatum van de nieuwe Wet inburgering is 1 januari 2022.

Tijdens de Actualiteitendag Wet Inburgering verkennen wij het recente verleden en heden van de inburgeringspraktijk en staan wij stil bij o.a. de volgende punten:

 • Wat komt er hierdoor op de gemeente af en wat zijn de consequenties?
 • Wat kunnen we leren van dit verleden en heden? En wat nemen we mee naar de toekomst?
 • Welke hernieuwde rol ziet onze overheid voor de gemeente bij het inburgeren, en welke uitdagingen horen daarbij?

Nieuw is ook de introductie van zogeheten leerroutes. Gemeenten zullen gaan beoordelen via welke leerroute  de inburgeringsplichtige het beste kan inburgeren. Om hen een passend aanbod te doen, neemt de gemeente een brede intake af die inzicht geeft in de startpositie en ontwikkelmogelijkheden. De brede intake resulteert in een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP).

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de opleiding Actualiteitendag Wet Inburgering mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Bekijk ook onze infographics over inburgering:


www.wolterskluwer.com/schulinck

Leerzaam is de combinatie van feitelijke informatie met het doorspreken over verschillende thema's met andere cursisten.

Opleiding Actualiteitendag Inburgering | Mevr. A. van Middelkoop | Opleiding afgerond op 17-6-2021 | Beoordeling: 8

Doorlopen van de nieuwe inburgeringswet was het meest leerzaam. Uitdagingen voor de gemeente onder de loep brengen.

Opleiding Actualiteitendag Inburgering | Dhr. G. van Zwieten | Opleiding afgerond op 17-6-2021 | Beoordeling: 8

Er werd een geheel overzicht gegeven van alles wat op gemeenten af komt en waar we aan moeten denken.

Opleiding Actualiteitendag Wet inburgering | Mevr. M. Val | Opleiding afgerond op 25-6-2020 | Beoordeling: 8

Het meest leerzaam was de theorie gekoppeld aan de praktijk en de ruimte die werd gegeven voor onderlinge interactie.

Opleiding Actualiteitendag Wet inburgering | Mevr. A. Weenk | Kwaliteitsmedewerker| opleiding afgerond op 10-12-2019 | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

We zoomen in op het wetsvoorstel dat medio 2020 door de Tweede Kamer is aangenomen. 
Uit dit wetsvoorstel blijkt dat de rol van gemeenten bij de uitvoering van de Wet Inburgering drastisch wijzigt. Zo krijgt de gemeente haar regierol bij de Wet Inburgering terug. En wordt de relatie met de Participatiewet aangehaald.

Nieuw is ook de introductie van zogeheten leerroutes. Gemeenten zullen gaan beoordelen via welke leerroute  de inburgeringsplichtige het beste kan inburgeren. Om hen een passend aanbod te doen, neemt de gemeente een brede intake af die inzicht geeft in de startpositie en ontwikkelmogelijkheden. De brede intake resulteert in een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP).

In deze cursus komt onder meer aan bod:
 • Inburgeringstaken van de gemeente in perspectief: verleden, heden en de toekomst
 • Vrijstellingen en ontheffingen t.a.v. inburgering, de huidige situatie en de toekomst
 • Inventarisatie van (beoogde) gemeentelijke taken per januari 2022, bijvoorbeeld:
         - De brede intake
         - Opstellen Plan Inburgering en Participatie (PIP)
         - Aanbieden inburgeringsvoorzieningen, het hoe en het wat
         - Maatschappelijke begeleiding en het Participatieverklaringstraject
 • Leerroutes
 • Examinering nieuwe stijl
 • Ontzorgen van inburgeraars, de relatie met de Participatiewet
 • De relatie van de Wet Inburgering met de Wet Taaleis
 • Handhaving van de voortgang inburgering, maatregel of boete
 • De rol van DUO na 2022
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van de cursus bent u op de hoogte van de beoogde werkwijze inzake inburgering en bent u in staat om aan de vormgeving hiervan binnen uw gemeente een bijdrage te leveren.

Stef Tils (P-wet)

Drs. Stef Tils is een expert en praktijkman in het werkveld Sociale Zaken. Sinds 1995 is hij werkzaam in de operationele uitvoering. Vanaf 2003 werkt hij als adviseur en docent. Op dit moment is hij onder meer werkzaam als juridisch adviseur bij gemeenten en vanuit die hoedanigheid nauw betrokken bij de Participatiewet. Dankzij zijn praktijkervaring heeft hij een groot inlevingsvermogen. Hij spreekt de taal van de cursisten én van de klant. Daarnaast is hij in staat zijn inzicht en kennis op een constructieve en beklijvende wijze over te brengen.
 

 

 

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.