Na afloop van deze praktische ééndaagse cursus is uw kennis van hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht (dwangsom, bestuursdwang, etc.) opgefrist en verdiept. Tijdens de cursus worden situaties toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en actuele jurisprudentie.

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Meta Smit
Bestemd voor

Deze cursus is interessant voor elke professional die zich bezighoudt met handhavingszaken in het fysieke domein:

 • (Gemeente)juristen
 • Toezichthouders
 • Rechtsbijstandverleners
 • Advocaten
 • Beleidsmedewerkers

Opleiding Praktijkdag Handhavingsjurist


Handhaving

Iedereen wil in een leefbare en veilige omgeving wonen. Daarbij is het belangrijk dat burgers zich aan de regels houden. De gemeente is verplicht om toe te zien dat wetten en regels worden nageleefd en treedt zo nodig handhavend op. Hierbij geldt dat burgers en ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor het naleven van de geldende wet- en regelgeving.

Handhaving houdt toezicht op naleving van regels, die te maken hebben met de fysieke omgeving. Dit omvat een breed scala aan wet- en regelgeving op het gebied van bouwen, slopen, monumenten, openbare ruimte, ruimtelijke ordening, natuur en milieu. Het niet naleven van regels zorgt voor ondermijning van het gezag. Handhaving heeft daarbij een grote impact op burgers en ondernemers. Of het nu gaat om geluidsoverlast van de buitenunit van een warmtepomp, de buurman die bouwt zonder vergunning of overlast door flitsbezorging, het is belangrijk dat het handhavingsproces zorgvuldig gebeurt en waar mogelijk wordt voorkomen.

Actuele kennis voor de handhavingsjurist
Actuele en grondige kennis van de regelgeving is dan ook onontbeerlijk voor de professional in de praktijk. Denk hierbij alleen al aan het toepassen van de recente Afdelingsjurisprudentie inzake het evenredigheidsbeginsel, de gevraagde conclusie over het functioneel daderschap, de begrenzing van de beginselplicht en de juiste toepassing van het belanghebbende begrip. Maar ook de regels inzake het opleggen van (zeer) spoedeisende bestuursdwang of een last onder dwangsom zonder hersteltermijn. En welke eisen stelt de Afdeling aan het bewijs inzake het verbeuren van een dwangsom? Schort een invorderingsbesluit de verjaringstermijn op? Wat is er veranderd onder de Omgevingswet? Allemaal praktische vragen waar deze cursus dieper op ingaat. De Opleiding Handhavingsjurist biedt ook ruimte voor interactie. Deelnemers worden door de docent uitgenodigd hun eigen praktijkdilemma’s te delen.

Meer Omgevingsrecht opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet of de Wkb? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingsrecht.

Prima cursus voor de praktijk, levendig gehouden door aansprekende praktijkvoorbeelden.

Praktijkdag Handhavingsjurist | de heer Jussen | Jurist (handhaving en procesgemachtigde), Gemeente Kerkrade, afdeling Milieu & Bouwen | cursus afgerond op: 2-2-2022 | Beoordeling: 8
09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

Blok 1

 • Intro
 • Opfris Quiz
 • Handhavingsverzoek
 • Bevoegdheden toezichthouder

 Blok 2

 • Beginselplicht en uitzonderingen
 • Gedogen
 • Kernelementen herstelsanctie

 Blok 3

 • Sluitingen/spoedjes
 • Bestuurlijke boete

 Blok 4

 • Bewijs verbeuren
 • Invorderen
 • Handhaving onder de Omgevingswet
 • Afsluiting


Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers parate kennis van:

 • hoofdstuk 5 van de Awb (dwangsom, bestuursdwang, etc.)
 • actualiteiten op het gebied van de juridische handhaving;
 • actuele jurisprudentie;
 • veel praktijkvoorbeelden.
metal smit aangepast

Meta Smit

Mr. M.H. Smit kent het bestuursrecht als geen ander. Zij heeft de Grotius opleiding Algemeen bestuursrecht in 2016 afgerond en recent de Grotius opleiding Omgevingsrecht. Zij beschikt hierdoor over actuele en diepgaande kennis van het bestuursrecht en in het bijzonder van het handhavingsrecht. Meta was vanaf 2009 als docent bestuursrecht werkzaam voor de Hogeschool Utrecht. Doceren combineert Meta met het werken in de praktijk, wat voor haar de ideale combinatie is. Zij is werkzaam geweest voor grote rechtsbijstandsverzekeraars waarbij zij cliënten in handhavingszaken bijstond tot aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Momenteel is Meta werkzaam voor de gemeente Utrecht als seniorjurist VTH. Meta is betrokken bij zowel handhavingszaken als vergunningverlening. Daarnaast organiseert Meta het inhoudelijke vakgroep overleg om zo de kennis van het handhavingsrecht op peil te houden. Tevens stoomt zij  haar collega’s klaar voor de Omgevingswet. Interactief en op speelse wijze doceren is kenmerkend voor haar. De dag start dan ook met een Opfris Quiz en sluit af met een doorkijk naar de Omgevingswet!    

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag