Tijdens deze trainingsdag praten wij u bij over de wetgeving en de actuele jurisprudentie over milieu in bestemmingsplannen en in omgevingsvergunningen, zodat u weer op de hoogte bent.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Rachid Benhadi
Bestemd voor
 • Teamleider
 • Beleidsmedewerker
 • Vergunningverlener
 • Toezichthouder
 • Handhaver 

Tijdens deze trainingsdag praten wij u bij over de wetgeving en de actuele jurisprudentie over milieu in bestemmingsplannen en in omgevingsvergunningen, zodat u weer op de hoogte bent. Wij bespreken milieuvraagstukken die een rol spelen bij ruimtelijke besluiten.

Actuele ontwikkelingen in de rechtspraak lichten we toe aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Ook geven wij een doorkijkje naar de toekomstige Omgevingswet. Wij laten u zien welke veranderingen deze wetgevingsoperatie met zich meebrengen voor uw praktijk. Wij bespreken ook de toekomstige wijzigingen tijdens deze opleiding.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Ochtend
Overzicht juridisch speelveld: Welke milieuregelingen zijn er, hoe verhouden die zich tot elkaar en bij welke besluiten speelt de milieuregelgeving een rol?
 • Actualiteiten rechtspraak
 • Inzicht in valkuilen bij besluitvorming
 • Tips & tricks om maximaal gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden
Onderwerpen die aan bod komen zijn (o.a.) de volgende:
 • Verhouding goede ruimtelijke ordening tot sectorale milieuwetgeving
 • Organisatie van milieurecht (wie is waarvoor bevoegd en beleidsvrijheid)
 • Emissie- en/of immissienormen en BBT
 • Het inbouwen van waarborgen in een bestemmingsplan om milieuhinder te voorkomen
 • Het stellen van maatwerkvoorschriften aan inrichtingen in verband met ruimtelijke ontwikkelingen
 • De beoordeling van de aanvaardbaarheid van optredende milieuhinder en de invulling van de beoordelingsvrijheid door het bevoegd gezag
 • Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van milieuwetgeving (Aanvullingswet Bodem, Geluid en Omgevingswet)
Middag
Tijdens het middaggedeelte van de opleiding behandelen we het toekomstig recht (Omgevingswet, Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit Activiteiten leefomgeving)
 • Welke wetswijzigingen kunnen we verwachten?
 • Wat houden deze wetswijzigingen in?
 • Wat betekenen deze wetswijzigingen voor de praktijk?
 • Hoe kunnen we ons voorbereiden op deze wetswijzingen?
 • Welke mogelijkheden uit toekomstige wetgeving kunnen nu ook al toegepast?
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma
Na deze trainingsdag:
 • bent u weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
 • heeft u een beeld welke ontwikkelingen eraan komen in de nabije toekomst
 • kunt u het thema milieu beter in het Omgevingsrecht plaatsen
 • heeft u een doorkijkje gekregen naar milieu in de toekomstige Omgevingswet

Rachid Benhadi

Rachid Benhadi is Advocaat bij Hekkelman Advocaten N.V. en promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Expert op het gebied van het omgevingsrecht, met een specialistische focus op geluid. Rachid publiceert en doceert veelvuldig over de normering van geluid. In zijn praktijk staat hij overheden, ontwikkelende partijen en industrie bij.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.