Deze 2-daagse opleiding Milieu in de Omgevingswet geeft u een overzicht van de relevante veranderingen voor milieu in het nieuwe omgevingsrecht en legt de nieuwe juridische instrumenten, zoals het omgevingsplan, en nieuwe juridische begrippen, zoals “milieubelastende activiteit”, uit.

Niveau Basis
Uitvoering Meerdaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Sandra Anzion
Bestemd voor
 • Milieuprofessionals
 • Juristen/juridisch adviseurs
 • Vergunningverleners
 • Toezichthouders
 • Specialisten/adviseurs
 • Beleidsmedewerkers
 • Milieumedewerkers van bedrijven (KAM- of milieucoördinator
 • Vergunningaanvrager
 • Milieuadviseur

Met ingang van 2022 gaat een groot deel van de huidige milieuwetgeving op in het stelsel van de Omgevingswet. Hierdoor zullen voor het milieuveld veel dingen gaan veranderen. Algemene regels krijgen een andere plek, de omgevingsvergunning wijzigt en de gemeente krijgt een veel grotere rol op het gebied van milieu. Bovendien wordt de samenhang van milieu met andere beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, groter.

Deze 2-daagse opleiding Milieu in de Omgevingswet geeft u een overzicht van de relevante veranderingen voor milieu in het nieuwe omgevingsrecht en legt de nieuwe juridische instrumenten, zoals het omgevingsplan, en nieuwe juridische begrippen, zoals “milieubelastende activiteit”, uit. Daarmee verwerft u een gedegen basis om met de Omgevingswet te gaan werken, zodat u als milieuprofessional vooruit kunt.

In deze opleiding wordt ervan uitgegaan dat de deelnemers (basale) kennis van en ervaring met het huidige milieurecht hebben.

Interessant voor RO- en bouwprofessionals
Speciaal voor RO- en bouwprofessionals bieden wij de opleiding “Milieu voor RO- en bouwprofessionals” aan. Het doel van die opleiding is RO- en bouwprofessionals elementaire kennis van milieu en milieurecht te bieden, zodat zij onder de Omgevingswet beter integraal kunnen werken en gemakkelijker kunnen samenwerken met hun milieucollega’s. Bij die opleiding wordt geen milieu-voorkennis verondersteld.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Dag I
Ochtend
 • Inleiding:
  • opzet van de opleiding
  • doelen van de Omgevingswet
  • het stelsel van de Omgevingswet 
 • Overzicht van:
  • wat verandert er ten opzichte van het huidige milieurecht?
  • milieu in (en buiten) het Omgevingswet-stelsel
 • Instructieregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
  • Omgevingswaarden

Middag
 • Het nieuwe juridische begrip "milieubelastende activiteit" (mba)
 • Besluit activiteiten leefomgeving (Bal):
  • wat staat er allemaal in het Bal?
  • systematiek van het Bal, de richtingaanwijzer
  • algemene regels in het Bal
  • vergunningplichten, informatie- en meldplichten
  • maatwerkregels en maatwerkvoorschriften

Dag II
Ochtend
 • Terugblik op dag 1
 • Milieu in het omgevingsplan:
 • Wat moet en mag er qua milieu in het omgevingsplan?
  • integraliteit
  • bestuurlijke afwegingsruimte
  • tijdelijk deel van het omgevingsplan: de bruidsschat
  • transitie naar een definitief omgevingsplan

Middag
 • Omgevingsvergunning & milieu:
  • wat gaat er veranderen?
  • grondslag vergunningplicht in Bal en in omgevingsplan
 • Verhouding Bal, omgevingsplan en omgevingsvergunning
 • Toezicht & handhaving: wat gaat er veranderen?
 • Overgangsrecht VTH
 • Afsluiting

De stof wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen.

Het is mogelijk om voor de cursusdagen zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de cursus.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na deze opleiding:

 • weet u wat er gaat veranderen ten opzichte van het huidige milieurecht
 • kent u de nieuwe terminologie
 • bent u op de hoogte van de positie van milieu in het stelsel van het omgevingsrecht
 • begrijpt u het nieuwe begrip “milieubelastende activiteit” en hoe dit verschilt van het huidige begrip “inrichting”
 • kent u de werking van de nieuwe kerninstrumenten voor milieu, waaronder het gemeentelijke omgevingsplan
 • kent u de weg in het Bal
 • weet u wat er gaat veranderen voor de praktijk van VTH
 • heeft u een gedegen basiskennis van het Omgevingswet-stelsel, waarmee u voor meer specialistische onderwerpen u de Omgevingswet verder eigen kunt maken (via onze andere verdiepende opleidingen of via zelfstudie)

Sandra Anzion

Array

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 999,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.