In één dag leert u welke begrippen onder Gezondheid in het kader van de Omgevingswet worden gehanteerd en hoe u zelf gezondheid meeneemt bij de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet.

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Mark Groen
Bestemd voor
 • Projectleiders en projectmanagers
 • Beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening en Milieu
 • Beleidsmedewerkers Sociaal domein
 • Projectleiders Omgevingsvisie of Omgevingsplan
 • Projectleiders Omgevingswet

Opleiding Gezondheid en de Omgevingswet

Het overgrote deel van de ziektelast in Nederland wordt veroorzaakt door blootstellingen aan milieufactoren onder de normen. Bovendien zijn veel aspecten van de fysieke leefomgeving direct van invloed op gezondheid, bijvoorbeeld de mate waarin de omgeving aanleiding geeft tot beweging of ontmoeting.

Veel gemeenten ontbreekt het aan handvatten om het begrip ‘gezondheid’ te concretiseren in omgevingsbeleid of ruimtelijke plannen. De toenemende integraliteit, die bij de invoering van de Omgevingswet ook wettelijk is vastgelegd, biedt meer afwegingsruimte voor gemeenten. Hierdoor kunnen gemeenten hun eigen ambities bepalen voor een gezonde leefomgeving. Daarvoor is het belangrijk toegang te hebben tot informatie over de relatie tussen de fysieke leefomgeving en gezondheid, inzicht in de stand van zaken in de eigen gemeente en mogelijkheden om hierop in te spelen door maatregelen of beleid.

Inhoud opleiding Gezondheid en de Omgevingswet

Tijdens deze opleiding Gezondheid en de Omgevingswet leert u hoe u gezondheid kunt benaderen en hoe u dit integraal binnen uw gemeente kunt betrekken bij de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan of een programma.

Wij leren u welke aspecten van invloed zijn op gezondheid, welke informatie er al beschikbaar is en welke tools beschikbaar zijn om gezondheid concreet te maken. Na afloop bent u op de hoogte van wat er leeft en speelt ten aanzien van gezondheid in de leefomgeving en kunt u de consequenties ervan voor de praktijk overzien.

Meer Omgevingswet opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet of de Wkb? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingswet.

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

Ochtend

 1. Waarom is gezondheid in de leefomgeving belangrijk?
 2. Wat is een gezonde leefomgeving eigenlijk?
 3. Gezondheid bevorderen
 4. Gezondheid beschermen
 5. Welke informatie is er beschikbaar?

Middag

 1. Gezondheid en participatie
 2. Beschikbare tools
 3. Oefeningen met praktijkopdracht/casus

Verschillende praktische voorbeelden worden hierbij behandeld. Vanzelfsprekend nemen we ook relevante recente ontwikkelingen door voor uw dagelijkse praktijk. Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Na afloop van de training weet u:

 • hoe integraal gezondheid in de leefomgeving is
 • welke informatie er al is over verschillende aspecten van gezondheid
 • welke tools er beschikbaar zijn ten aanzien van gezondheid
 • hoe u deze toepast bij visies of plannen

Mark Groen

Mark Groen is bioloog en al meer dan 20 jaar werkzaam op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Sinds het bekend worden van de introductie van de Omgevingswet heeft hij meegewerkt aan diverse pilots van nieuwe instrumenten en producten. In 2015 heeft hij het beleid van de provincie Gelderland ontwikkeld voor een Gezonde Leefomgeving. Ook heeft hij de Gelderse Gezondheidswijzer ontwikkeld in samenspraak met de Gelderse GGD-en. Dit instrument is genomineerd geweest voor een trofee uit het programma “Aan de slag met de Omgevingswet”.

Zijn actuele kennis volgt uit diverse pilots voor onderdelen Gezondheid in Omgevingsplannen en zijn betrokkenheid bij diverse Omgevingsvisies op provinciaal en gemeentelijk niveau. In diverse projecten weet hij eenvoudig de link te leggen tussen gezondheid, leefomgeving, participatie en beleid.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.