Geboorteverlof; het recht op bijstand en de arbeidsverplichting

16 september 2020

Ouders kunnen 5 weken geboorteverlof krijgen na de geboorte van hun kind. Dit geboorteverlof kan tot vragen leiden bij de …

Participatiewet

Lees meer

Moet de gemeente alle vormen van (specialistische) jeugdhulp in de regio beschikbaar hebben?

9 september 2020

Recent heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld over het jeugdhulpaanbod van een gemeente. In deze uitspraak was het noodzakelijk dat …

Jeugd

Lees meer

Een inburgeringstermijn van drie jaar

2 september 2020

In het nieuwe inburgeringstelsel hoeven niet alle inburgeringsplichtigen op hetzelfde niveau in te burgeren. Er zijn namelijk drie leerroutes waarbinnen …

Inburgering

Lees meer

Armoede en schulden bij statushouders

26 augustus 2020

Statushouders zijn mensen met een verblijfsvergunning asiel. Zij verkeren vaak in een kwetsbare financiële positie, door (risico op) armoede en …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Bijstand overgemaakt naar leefgeldrekening nogmaals betalen!

19 augustus 2020

De CRvB heeft een belangrijke uitspraak gedaan over een situatie die wel eens voorkomt: de gemeente maakt de bijstand per …

Participatiewet

Lees meer

Trainingsprogramma ter voorkoming van een Wmo-maatwerkvoorziening

12 augustus 2020

Minister De Jonge (VWS) en Hoekstra (financiën) hebben het rapport ‘Zorgkeuzes in Kaart 2020’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In …

Wmo

Lees meer

Participatietraject of toch arbeidsovereenkomst?

29 juli 2020

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor het participatietraject als er een nieuwe maatstaf komt voor de beoordeling of een arbeidsrelatie …

Participatiewet

Lees meer

De afbakening tussen Jeugdwet en onderwijs

15 juli 2020

De afbakening tussen onderwijs en jeugdhulp levert in de praktijk nog altijd veel vragen op. En dat is ook wel …

Jeugd

Lees meer

Een geldbedrag gewonnen tijdens schuldhulp. Hoera!

8 juli 2020

In deze bijdrage willen we stilstaan bij een casus waar zowel de afdeling schuldhulpverlening als de afdeling Participatiewet van de …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer

Kostendelersnorm op de schop?

1 juli 2020

Onlangs zijn aan de Staatssecretaris van SZW vragen [1] gesteld over de beperkte mogelijkheden om maatwerk te leveren bij de …

Participatiewet

Lees meer

Terugwerkende kracht binnen de Wmo

24 juni 2020

Iemand is wegens lichamelijke beperkingen genoodzaakt om te verhuizen, maar meldt zich pas na deze verhuizing bij de gemeente voor …

Wmo

Lees meer

Ontzorgen van inburgeringsplichtige asielstatushouders met recht op bijstand

17 juni 2020

Begin juni 2020 is het Wetsvoorstel Wet inburgering 2021 aan de Tweede Kamer toegezonden, met als beoogde inwerkingtredingsdatum 1 juli …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer