In de huidige coronatijd worden door de overheid met enige regelmaat en haast steun- en herstelpakketten opgetuigd, die ervoor moeten zorgen dat bedrijven hun werknemers kunnen blijven betalen, ZZP’ers de gaten in hun orderportefeuille kunnen overbruggen en MKB’ers hun vaste lasten kunnen blijven betalen of krediet kunnen blijven krijgen. Nieuw in het rijtje voorzieningen is de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), voor huishoudens die door omstandigheden tussen wal en schip vallen.

TONK richt zich op huishoudens in de problemen

Was de focus tot nu toe op bedrijven en zelfstandigen gericht, door de onverwacht lange duur van de pandemie dreigen nu ook huishoudens in ernstige financiële problemen te komen. Huishoudens die nog wel inkomen uit werk hebben, maar zoveel minder dat ze de vaste lasten niet meer kunnen betalen. Huishoudens die noodgedwongen terugvallen op een uitkering en daardoor in inkomen enorm achteruit gaan. Of huishoudens waar één of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen recht op een uitkering. Deze huishoudens komen vaak (net) niet in aanmerking voor de eerder ingevoerde steun- en herstelpakketten. Voor hen is er de TONK, die met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 gaat gelden. De focus binnen de TONK ligt op woonkosten. Omdat dit meestal de grootste kostenpost in een huishouden is, maakt een tegemoetkoming al gauw veel verschil.

 

Veel huishoudens zullen in een korte periode een beroep doen op de TONK en daarmee op uw gemeentelijke organisatie.

TONK legt nog meer druk op uw gemeentelijke organisatie

Voor gemeenten is de TONK een nieuwe organisatorische uitdaging. De druk op de gemeentelijke uitvoering is al hoog en de TONK zal nog extra capaciteit vragen. Voor deze regeling wordt de bijzondere bijstand gebruikt, maar daarbinnen heeft u als gemeente eigen beleidsruimte om de inhoud aan te passen aan de behoefte van de burgers. Burgers die misschien op dit moment nog helemaal niet bij de gemeente in beeld zijn. Deze huishoudens hebben waarschijnlijk nog nooit een beroep hoeven doen op de gemeentelijke voorzieningen, maar de gemeente heeft wel de taak om hen te bereiken en te informeren over de uitbreiding van de ondersteuning. Daarnaast zal de gemeente ook aandacht moeten besteden aan mogelijke armoede- en schuldenproblematiek en naar eventuele omscholings- en re-integratiemogelijkheden.

Een goede voorbereiding is cruciaal

Een goede voorbereiding is noodzakelijk, want de verwachting is dat veel huishoudens in een korte periode een beroep zullen doen op de regeling en daarmee op de gemeentelijke organisatie. En in een pandemie wilt u als gemeente natuurlijk geen run op de balie. Naast een inhoudelijke en juridische voorbereiding is automatiseren daarom cruciaal. Wist u dat Schulinck E-formulieren uw organisatie kan helpen bij het kanaliseren van de TONK-aanvragen? Wij zijn de marktleider in het sociaal domein en kunnen daardoor snel een unieke combinatie maken tussen de wetgeving en het ontwikkelen van een E-formulier voor de TONK. Met gerichte vragen wordt het huishouden geholpen de juiste ondersteuning te bepalen en kan de aanvrager de benodigde informatie verstrekken die nodig is voor de beoordeling. Het is zelfs mogelijk direct een geautomatiseerde beoordeling te doen. Dat verlicht de druk op uw organisatie aanzienlijk.

Kortom….

De TONK komt eraan, maar met een goede voorbereiding kunt u als gemeente ook deze regeling voor uw burgers in goede banen leiden!

Wilt u ook goed voorbereid zijn op de TONK en de extra druk die daarmee op uw gemeentelijke organisatie komt te liggen? Kijk naar de oplossingen van Schulinck In-form op https://www.schulinck.nl/e-formulieren/schulinck-in-form-portaal/.