Iedereen heeft het gehoord: de schuldsanering gaat flink wijzigen. Twee aanpassingen met veel impact zijn de halvering van de standaard looptijd van de Wsnp en het meetellen van de maanden waarin voorafgaand aan de Wsnp al is gespaard voor de schuldeisers. Deze aanpassingen veranderen ook nu al de manier waarop je een schuldregelingsaanbod voor Msnp doet. Gelukkig is het heel makkelijk om zo’n aanbod nieuwe stijl te doen. Je kan namelijk simpel een korte tekst invoegen in de voorstellen aan de schuldeisers. Hoe? Dat lees je in deze opinie.

We starten deze opinie met de nieuwe werkwijze voor een schuldregelingsaanbod, daarna leggen we uit waarom je hier nu al mee aan de slag te gaat.

Hoe doe je vanaf nu je schuldregelingsaanbod

Allereerst bereken je het bedrag dat de schuldeisers ontvangen op 18 maanden in plaats van 36 maanden. Dat is namelijk het bedrag wat je vanaf nu aanbiedt aan de schuldeisers.

Vervolgens voeg je de onderstaande tekst in onder het voorstel:

Recent is er een wetswijziging aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Deze wijziging regelt o.a. twee dingen die belangrijk zijn voor dit aanbod. Allereerst regelt de wetswijziging dat de standaard looptijd van een Wsnp 1,5 jaar wordt. Daarnaast regelt de wetswijziging dat de maanden waarin wordt gespaard in het voortraject, worden afgetrokken van de looptijd van de Wsnp. De wetswijziging zal waarschijnlijk op 1 juli 2023 of 1 januari 2024 in werking treden.

Daarom is de looptijd van deze schuldregeling 1,5 jaar. Mocht de wetswijziging onverwacht nog niet in werking zijn getreden na 1,5 jaar looptijd, dan wordt de looptijd van deze schuldregeling verlengd. De regeling eindigt dan op de eerste van de volgende twee momenten: het moment dat de wetswijzigingen alsnog in werking zijn getreden of na het verstrijken van een looptijd van 3 jaar.

Wachten is geen optie

Waarom je nu al anticipeert op de kortere Wsnp looptijd

Waarom is het belangrijk dat je nu al je schuldregelingsaanbod aan de schuldeisers aanpast?

Als je een schuldregelingsvoorstel doet moet je er altijd voor zorgen dat de weg naar het dwangakkoord en de Wsnp niet wordt afgesloten. Je minimale aanbod aan de schuldeisers is daarom altijd gelijk aan of hoger dan de opbrengst voor de schuldeisers in de Wsnp.

Die minnelijke schuldregeling is een afspraak met de schuldeisers. En vanaf het moment dat iedereen akkoord is ben je gebonden aan datgene wat je hebt afgesproken. Het aanpassen van de afspraken kan alleen met toestemming van alle partijen. Gaan schuldeisers dan niet akkoord, dan zal je naar de rechter moeten om die aanpassingen alsnog te krijgen.

Omdat je weet welke wetswijzigingen eraan komen is het mogelijk om nu al afspraken te maken met de schuldeisers. Door de hiervoor genoemde tekst in te voegen in je aanbod voorkom je dat je straks in al je dossiers de schuldeisers opnieuw moet aanschrijven.

Onder de nieuwe wetgeving begint de standaard 1,5 jaar looptijd al te lopen zodra er wordt gespaard voor de schuldeisers. Daarom verkort je de looptijd in je schuldregelingsaanbod nu al van 3 naar 1,5 jaar. Uiteraard hou je een slag om de arm omdat je niet precies weet wanneer de wet in werking treedt. Mocht dat lang op zich laten wachten dan wordt de looptijd iets langer, maar wel met een maximum van 3 jaar. Zo heb je een goed aanbod.

Conclusie

De wetswijzigingen voor de Wsnp hebben een grote impact op het werk van schuldhulpverleners. In de nieuwe situatie zal de standaard looptijd van de Wsnp halveren. Ook tellen de maanden mee waarin voorafgaand aan de Wsnp al gespaard is voor de schuldeisers. Voor de Msnp kan je niet wachten op het inwerkingtreden van de wet maar, moet je daar nu al mee aan de slag. Gelukkig is dat simpel: voeg daarvoor de uitleg met de aangepaste looptijd van 1,5 jaar toe aan de voorstellen aan de schuldeisers. Zo voorkom je onnodig extra werk in de schuldregelingen die je vandaag start.

 

Wil je als gemeente op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van Schuldhulp, Jeugdwet, de Participatiewet of de Wmo? Neem dan een abonnement op onze Kennisbanken Schuldhulpverlening, Jeugd, Participatiewet en/of Wmo.