Participatie en AVG

24 september 2020

In de Troonrede werd afgelopen week aangekondigd in deze onzekere (corona-) tijd niet te bezuinigen, maar juist te investeren in …

Omgevingsrecht

Lees meer

Woonplaatsbeginsel beschermd wonen

23 september 2020

Door het wetsvoorstel “invoering woonplaatsbeginsel beschermd wonen” komt er mogelijk een einde aan de landelijke toegankelijkheid van beschermd wonen. Op …

Wmo

Lees meer

Geboorteverlof; het recht op bijstand en de arbeidsverplichting

16 september 2020

Ouders kunnen 5 weken geboorteverlof krijgen na de geboorte van hun kind. Dit geboorteverlof kan tot vragen leiden bij de …

Participatiewet

Lees meer

Moet de gemeente alle vormen van (specialistische) jeugdhulp in de regio beschikbaar hebben?

9 september 2020

Recent heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld over het jeugdhulpaanbod van een gemeente. In deze uitspraak was het noodzakelijk dat …

Jeugd

Lees meer

Impactanalyse VNG: Wkb toch handhaafbaar?

8 september 2020

Op 13 augustus 2020 heeft de VNG een impactanalyse Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gepubliceerd. De VNG onderzoekt daarin de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Beroepsprocedure? Houd het relativiteitsvereiste in ogenschouw!

3 september 2020

Hoewel vaak wordt gedacht, maakt het relativiteitsvereiste geen onderdeel uit van het belanghebbende-begrip. Het relativiteitsvereiste gaat over de beoordeling van …

Omgevingsrecht

Lees meer

Een inburgeringstermijn van drie jaar

2 september 2020

In het nieuwe inburgeringstelsel hoeven niet alle inburgeringsplichtigen op hetzelfde niveau in te burgeren. Er zijn namelijk drie leerroutes waarbinnen …

Inburgering

Lees meer

Armoede en schulden bij statushouders

26 augustus 2020

Statushouders zijn mensen met een verblijfsvergunning asiel. Zij verkeren vaak in een kwetsbare financiële positie, door (risico op) armoede en …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Bijstand overgemaakt naar leefgeldrekening nogmaals betalen!

19 augustus 2020

De CRvB heeft een belangrijke uitspraak gedaan over een situatie die wel eens voorkomt: de gemeente maakt de bijstand per …

Participatiewet

Lees meer

Toezicht en handhaving van omgevingsrecht met drones

17 augustus 2020

Het is een publiek geheim dat toezichthouders hun taken bij voorkeur uitvoeren tijdens ‘technisch weer’ oftewel ‘mooi weer’: geen regen, …

Omgevingsrecht

Lees meer

Trainingsprogramma ter voorkoming van een Wmo-maatwerkvoorziening

12 augustus 2020

Minister De Jonge (VWS) en Hoekstra (financiën) hebben het rapport ‘Zorgkeuzes in Kaart 2020’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In …

Wmo

Lees meer

Systematiek planschade aan grote veranderingen onderhevig onder de Omgevingswet

3 augustus 2020

De vergoeding van planschade uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gaat op in het hoofdstuk ‘nadeelcompensatie’ in de Omgevingswet Nadeelcompensatie …

Omgevingsrecht

Lees meer