Bijstandsgerechtigden niet langer veilig voor beslag

6 januari 2021

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: een grote groep schuldenaren met beslag op een bijstandsuitkering gaat …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer

Voorkomen is beter dan genezen

17 december 2020

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het afgelopen met de omgevingsvergunning van rechtswege (art. 16.64 lid 4 Ow), voor …

Omgevingsrecht

Lees meer

Switchen tussen dagbesteding en beschut werk. Simpel?

16 december 2020

Mensen op een dagbestedingsplek die zich kunnen ontwikkelen, zetten de stap naar (beschut) werk vaak niet. Dit is daarom ook …

Participatiewet, Wmo

Lees meer

Mogen gemeenten persoonsgegevens delen met derden zoals het BKR?

9 december 2020

In de afgelopen weken heeft een nieuwe verplichting voor de gemeenten de gemoederen flink bezig gehouden. Dat is de verplichting …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Hoe een circusolifant de inwerkingtreding van de Omgevingswet overschaduwde

3 december 2020

Onder druk wordt alles vloeibaar. Verder uitstel van de Omgevingswet zou de urgentie voor verdere voorbereidingen weghalen. Bovendien zou uitblijven …

Omgevingsrecht

Lees meer

Maatregelen VNG beheersen extra kosten abonnementstarief niet

2 december 2020

Sinds dit jaar is het abonnementstarief in de Wmo definitief van kracht. Voorzien werd dat dit lage vaste eigen bijdrage-tarief …

Wmo

Lees meer

Meneer Bobek, de belanghebbende, het relativiteitsbeginsel en de onderdelentrechter

26 november 2020

Alleen een belanghebbende kan bezwaar of beroep instellen tegen overheidsbesluiten. Het systeem van rechtsbescherming is daarmee in de basis eenvoudig …

Omgevingsrecht

Lees meer

Een participatieplaats leidt niet tot een arbeidsovereenkomst

25 november 2020

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als de overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving, artikel 7:610 BW. …

Participatiewet

Lees meer

Hardnekkige misverstanden rondom het pgb in de Jeugdwet

18 november 2020

Door vragen die wij van gemeenten ontvangen merken we dat zo’n 6 jaar na invoering van de Jeugdwet nog altijd …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Minderjarige vreemdelingen

11 november 2020

In het nieuwe inburgeringstelsel zijn vreemdelingen vanaf zestien jaar oud in principe inburgeringsplichtig, zo volgt uit artikel 3 Wet inburgering …

Inburgering

Lees meer

De risico’s van opgewekt vertrouwen

5 november 2020

Stel: een ambtenaar van het cluster vergunningverlening mailt aan een burger dat hij zonder vergunning een garage mag bouwen. Jaren …

Omgevingsrecht

Lees meer

‘Gratis’ mondkapjes voor minima?

4 november 2020

Steeds meer gemeenten verstrekken ‘gratis’ mondkapjes voor minima.¹ Ook de FNV pleit voor gratis mondkapjes voor mensen met de laagste …

Participatiewet

Lees meer