Een e-step betalen met een minimuminkomen

21 april 2021

De gemeente is niet verplicht een Wmo maatwerkvoorziening te verstrekken, als het probleem van de cliënt kan worden opgelost met …

Participatiewet, Wmo

Lees meer

Een scootmobiel inruilen voor een driewielfiets

14 april 2021

Aan een inwoner met een halfzijdige verlamming verstrekt de gemeente een scootmobiel. Na een aantal jaren verbetert de gezondheid van …

Wmo

Lees meer

Rechtsbescherming bij een besluit tot wijziging van de tenaamstelling van een vergunning

12 april 2021

Tegen een besluit tot wijziging van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning kan bezwaar, beroep en/of hoger beroep worden ingesteld als …

Omgevingsrecht

Lees meer

Een nieuwe bevoegdheid tot kwijtschelding in de Awb

7 april 2021

Per 1 april 2021 is in de Awb geregeld dat een bestuursorgaan een geldschuld geheel of gedeeltelijk kan kwijtschelden als …

Participatiewet

Lees meer

Een online aanvraag automatisch afwijzen, mag dat?

31 maart 2021

De meeste gemeenten en uitvoerende organisaties bieden tegenwoordig de mogelijkheid aan de burgers om online hun aanvragen te doen voor …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

Verplichte terugvordering en boete of volledige beleidsvrijheid

24 maart 2021

Op onze juridische helpdesk krijgen wij regelmatig vragen van gemeenten over de uitvoering van de terugvorderingsbepaling bij schending van de …

Participatiewet

Lees meer

Integrale afweging met sectorale waarden

23 maart 2021

In december 2020 publiceerde F. Kistenkas een artikel waarin hij waarschuwde voor het gevaar van een integrale Omgevingswet waarin sectorale …

Omgevingsrecht

Lees meer

Hoe blijft u als gemeente in control op de geldstromen?

17 maart 2021

De Nederlandse provincies geven aan dat vrijwel alle gemeenten financiële tekorten hebben. Bijna een derde van de Nederlandse gemeenten kreeg …

Sociaal Domein, Omgevingsrecht

Lees meer

Letselschade: Wmo voorziening of verzekeringsclaim?

10 maart 2021

Het is mogelijk dat iemand Wmo ondersteuning nodig heeft vanwege beperkingen die door de schuld van een ander zijn ontstaan. …

Wmo

Lees meer

De nieuwe kaders van het intakeproces voor schuldhulpverlening

3 maart 2021

We zien op onze helpdesk dat meerdere gemeenten met vragen rondlopen over hun inrichting van de vroegsignalerings- en intakefase schuldhulpverlening. …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Enkel elektronisch bekendmaken van omgevingsvergunningen geoorloofd?

2 maart 2021

Is het enkel elektronisch bekendmaken van een natuurvergunning toegestaan zonder dat het recht op toegang tot de rechter (artikel 6 …

Omgevingsrecht

Lees meer

Maatwerk en schaalbaarheid

1 maart 2021

Als senior configuration consultant praat ik veel en vaak over automatisering met medewerkers van de organisaties en gemeenten waarvoor ik …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer