De toetsing van brancheringsregels aan de Dienstenrichtlijn

30 april 2020

Brancheringsregels in bestemmingsplannen kunnen een instrument zijn om detailhandel binnen een gemeente of regio te reguleren. Locaties worden bijvoorbeeld aangewezen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Huisartsverwijzing naar niet-gecontracteerde jeugdhulp

29 april 2020

Huisartsen mogen jeugdigen en hun ouders naar jeugdhulp verwijzen. De gemeente heeft in deze gevallen een zogenaamde leveringsplicht. Zij moet …

Jeugd

Lees meer

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

22 april 2020

Vorig jaar informeerde minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, de Tweede kamer over de beoogde wetswijziging om gegevensuitwisseling in het …

Wmo

Lees meer

Schuldhulpverlening in tijden van corona

15 april 2020

COVID-19 zal voor een groot aantal werknemers op zowel de lange als de korte termijn leiden tot minder werk en …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Rechtmatigheidsverantwoording: relatie tot externe controle en nut audittool

14 april 2020

Vanaf 2021 moet het college van B&W zich verantwoorden over het rechtmatig handelen van de gemeente. Nu geven accountants een …

Lees meer

Corona en tijdige besluitvorming

9 april 2020

Het corona-virus houdt (bestuurlijk) Nederland nu al een tijdje in zijn greep. Door de afgekondigde maatregelen kunnen ook gemeentelijke besluitvormingsprocedures …

Omgevingsrecht

Lees meer

Een resultaatgericht pgb

8 april 2020

Op 15 januari verscheen een concept-wetsvoorstel waarmee (onder andere) het ‘resultaatgericht beschikken’ binnen de Wmo 2015 mogelijk gemaakt moet worden. …

Wmo

Lees meer

Re-integratieverplichting en geloof

1 april 2020

Een belanghebbende kan op grond van zijn geloof of levensovertuiging bezwaren hebben tegen bepaalde vormen van arbeid of de omstandigheden …

Participatiewet

Lees meer

‘Participatie van jeugdigen’

25 maart 2020

Jeugdigen hebben het recht om hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Het is belangrijk dat hun mening …

Jeugd

Lees meer

Energiebesparingsplicht voor bedrijven, handhaving door gemeenten

19 maart 2020

Er komt de afgelopen jaren erg veel op gemeenten af. Nog los van de huidige buitengewoon lastige omstandigheden als gevolg …

Omgevingsrecht

Lees meer

De onderwijsroute in het nieuwe inburgeringsstelsel

18 maart 2020

Op 1 juli 2021 gaat naar verwachting de nieuwe Wet inburgering 2021 in. Op dit moment is de volgende stap …

Inburgering

Lees meer

Misverstand rond het ‘nieuwe’ huwelijksvermogensrecht in beeld

11 maart 2020

Al enige tijd bestaat er een hardnekkig misverstand over het ‘nieuwe’ huwelijksvermogensrecht. Veel Nederlanders denken dat als zij nu trouwen, …

Schuldhulpverlening

Lees meer