Onze digitale aanvraagformulieren zijn meer dan alleen pdf’s. Het zijn slimme formulieren. Ze stellen alleen de relevante vragen, afhankelijk van wat er wordt ingevuld. De digitale formulieren worden gekoppeld aan backoffice applicaties. Na afronding van de aanvraag door de belanghebbende wordt de volledige aanvraag met alle uploads en documenten doorgezet naar het gemeentelijk systeem. Maar een aanvraag kan alleen compleet zijn, als er rekening wordt gehouden met het gemeentelijk beleid.

Individualiseren

De hoofdlijnen van gemeentelijk beleid komen bij veel gemeenten overeen. Maar toch zijn er verschillen. Juist die verschillen doen ertoe. Onze digitale formulieren kunnen precies worden afgestemd op een gemeente of samenwerkingsverband.

Een digitaal formulier wordt afgestemd op de wensen van de gemeente. De gemeente bepaalt de volgorde en de inhoud. De formulieren kunnen zo worden ingericht dat er direct ‘achter’ het formulier een controle door een professional wordt gedaan.  Maar bepaalde aanvragen kunnen ook automatisch worden gecontroleerd. Hiervoor is het gemeentelijk beleid van belang.

Gemeentelijk beleid

Gemeentelijk beleid is van belang bij alle soorten aanvragen en formulieren. Van aanvragen minimaregelingen tot bijzondere bijstand. Van wijzigingsformulieren tot aanvragen algemene bijstand.

In de formulieren voor minimaregelingen en bijzondere bijstand houden wij bijvoorbeeld rekening met draagkracht. Door de informatie die in het formulier wordt uitgevraagd, kunnen we controleren of er recht bestaat op hetgeen wordt aangevraagd. Zie hieronder 2 voorbeelden van hoe beleid kan worden opgenomen in een formulier.

Bijzondere bijstand

Een aanvrager ontvangt algemene bijstand. Een draagkrachtberekening is dan niet nodig, omdat al vaststaat dat geen sprake is van draagkracht. Het voorbeeld betreft mensen die niet-uitkeringsgerechtigd (Nugger) zijn.

Voorbeeld

Het gemeentelijk beleid is dat: om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand het inkomen maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm is. En dat 35% van inkomen boven die 110% voor de draagkracht wordt meegenomen.

Stap 1: het formulier heeft de leefvorm en woonsituatie uitgevraagd. Hierdoor kan worden vastgesteld wat de toepasselijke bijstandsnorm is.

Stap 2: de inkomsten zijn ingevuld. Op de achtergrond wordt een berekening gemaakt. Hieruit blijkt dan direct of er sprake is van draagkracht of niet. De draagkrachtperiode wordt vastgesteld voor de periode van 1 jaar. Als er sprake is van draagkracht, dan is er stap 3.

Stap 3: de hoogte van de kosten van bijzondere bijstand zijn door de aanvrager aangegeven. Deze zijn € 100,- per maand. Na de berekening van stap 2 blijkt dat er een draagkracht is van € 50,- per maand. Dit zal leiden tot een gedeeltelijke toekenning.

Er zijn 2 mogelijke uitwerkingen:

  1. Er wordt gekeken naar de kosten bijzondere bijstand en draagkracht per jaar. Dat betekent dat de aanvrager pas na 6 maanden bijzondere bijstand krijgt uitbetaald van € 100,- per maand.
  2. Er wordt gekeken naar de kosten bijzondere bijstand en draagkracht per maand. Dat betekent dat de aanvrager € 50,- per maand aan bijzondere bijstand krijgt uitbetaald vanaf de eerste maand na aanvraag.

Algemene bijstand

Voorbeeld

Het gemeentelijk beleid is dat voor het vermogen 1 keer de toepasselijke bijstandsnorm wordt vrijgelaten op de lopende bankrekening, niet zijnde een spaarrekening.

Stap 1: het formulier heeft de leefvorm en woonsituatie uitgevraagd. Hierdoor kan worden vastgesteld wat de toepasselijke bijstandsnorm is.

Stap 2: de aanvrager moet al zijn bankrekeningen invullen. Hierbij moet hij aangeven wat voor bankrekening het betreft en het saldo dat erop staat.

Stap 3: 1 keer de toepasselijke bijstandsnorm wordt van het vermogen op een lopende bankrekening getrokken. Wat dan overblijft wordt meegenomen in de verdere vermogensvaststelling.

 

Het toevoegen van gemeentelijk beleid maakt de formulieren efficiënt. Dit komt duidelijk tot uiting bij gemeentelijke samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

Het toevoegen van gemeentelijk beleid maakt de formulieren efficiënt. Dit komt duidelijk tot uiting bij gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Deze gemeenten werken samen maar hebben soms allen nog hun eigen beleid. De verschillen tussen het beleid kunnen ook worden opgenomen in het formulier.

Wij kunnen controleren waar de aanvrager op het moment van de aanvraag woont. Het formulier is zo ingericht dat het de juiste route en het juiste beleid toepast. Hier dus nog een voorbeeld van onze slimme oplossingen.

Voor consulenten is dit van grote toegevoegde waarde. Om te moeten werken met verschillend beleid kost tijd. Op deze manier is dit al verwerkt in de formulieren. Zij zien dan het van toepassing zijnde beleid door de conclusies die automatisch zijn getrokken door het ingevulde formulier.

Schulinck In-Form

Schulinck In-Form, onderdeel van Wolters Kluwer, kan u helpen met digitale formulieren op maat. Bent u benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen/? Kijk hier naar de oplossingen van Schulinck In-Form.