Het kabinet komt samen met gemeenten met een eenmalige generieke tegemoetkoming die lagere inkomens gedeeltelijk moet compenseren voor de stijgende energieprijzen. Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ontvangen via de categoriale bijzondere bijstand eenmalig circa 200 euro, om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Er is voor een generieke uitkering gekozen omdat maatwerk voor deze grote groep – tegen de 800.000 huishoudens - niet uitvoerbaar is voor gemeenten.

Niet-bijstandsgerechtigden moeten de compensatie zelf aanvragen

Zoals het nu naar uitziet, moet u als gemeente deze compensatie ergens in het eerste kwartaal van 2022 uitkeren aan de mensen op wie dat van toepassing is. Dat zal een piekbelasting op uw organisatie geven. Burgers die bijstand ontvangen zijn natuurlijk al bekend bij de gemeente en ontvangen het bedrag automatisch. Andere groepen die in aanmerking komen – waaronder IOW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen – moeten de tegemoetkoming zelf aanvragen bij hun gemeente. U als gemeente moet vaststellen of deze burger inderdaad een laag inkomen heeft en daarmee recht op de compensatie.

De eenmalige energietoeslag lagere inkomens kan een piekbelasting op uw organisatie geven. Met een goede voorbereiding leidt u ook deze regeling in goede banen!

De gemeente houdt de controle over het aanvraagformulier

Wéér een extra taak voor de gemeente. Na de TOZO en de TONK, die als paddenstoelen uit de grond schoten en per direct in gebruik werden genomen, moet de gemeente zich nu over de energiecompensatie buigen. Maar net als bij de TOZO en de TONK kan Schulinck In-Form daarin een grote ondersteunende rol spelen, zonder dat de gemeente de controle verliest. Bij Schulinck In-Form hebben we al heel veel formulieren voor de minima in gebruik die niet veel afwijken van wat met de energietoeslag van u als gemeente wordt gevraagd. Wij kunnen gemakkelijk een formulier bouwen dat precies is afgestemd op wat de gemeente met de regeling van plan is én er daarbij voor zorgen dat er geen logisch misbruik van kan worden gemaakt.

Elke vraag en vervolgstap wordt ingericht zoals u dat wilt

De belangrijkste vraag die zo’n formulier stelt is natuurlijk: wat is het inkomen? U kunt als gemeente natuurlijk heel simpel vragen: heeft u meer dan 1000 euro aan inkomen per maand? Is het antwoord ‘ja’, dan krijgt de aanvrager de compensatie niet en zegt hij ‘nee’, dan krijgt hij het wel. Maar u kunt ook alle inkomstencomponenten opvragen en die op de achtergrond door het formulier automatisch bij elkaar laten optellen – het is maar net wat u wilt als gemeente. Ook de vervolgstap is op maat te maken: wilt u een medewerker laten meekijken, of automatisch beschikken? Daarbij kan misbruik worden voorkomen door controles in te bouwen: heeft de burger de compensatie al gehad via de categoriale bijstand? Is er niet twee keer aangevraagd, door één persoon of door twee partners in hetzelfde huishouden? Door die checks automatisch uit te voeren via het aanvraagformulier wordt misbruik vrijwel uitgesloten.

Een verwijzing naar een andere regeling is ook mogelijk

Laten we nog eens verder kijken. Mensen die in aanmerking komen voor de energiecompensatieregeling, zullen vaker dan anderen wonen in slecht geïsoleerde huurwoningen. Wanneer u als gemeente budget heeft om zo’n woning te verbeteren, dan kan gemakkelijk een vraag in het formulier worden opgenomen of de burger direct ook een aanvraag wil indienen voor de dienst die de gemeente daarvoor in huis heeft. Met het bieden van die optie slaat u twee vliegen in één klap.

Maatwerk tegen een kostenbesparend tarief

Schulinck In-Form kan iedere gewenste oplossing bouwen. Het mooie is dat we een basisformulier hebben klaarstaan, dat precies kan worden aangepast zoals u het als gemeente wilt hebben. Maatwerk, tegen een kostenbesparend tarief!  Dat sluit heel erg aan bij de agile werkwijze zoals ons moederbedrijf Wolters Kluwer voorstaat. Maar het allerbelangrijkste is dat de mensen die geholpen moeten worden, ook heel snel geholpen kúnnen worden!

Wilt u weten hoe Schulinck u kan helpen met uw automatische aanvraagprocessen? Kijk naar de oplossingen van Schulinck In-Form.