Snellere behandeling van aanvragen omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan onder de Omgevingswet: kan dat ook anders? 

Onder de Wabo moet een groot gedeelte van de aanvragen omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan behandeld worden met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Het gaat hier veelal om de complexe(re) vergunningaanvragen met een grote(re) impact op de omgeving. Onder de Omgevingswet gaat voor dit soort aanvragen (die heten dan: aanvraag omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit) de reguliere voorbereidingsprocedure gelden.

Dit betekent voor het bevoegd gezag dat het complexe(re) aanvragen binnen een veel kortere termijn moet behandelen. Maar kan dat misschien ook anders? Op 15 september om 13.00 uur staan Samantha Philipsen en Alphons van den Bergh tijdens het gratis webinar ‘Snellere behandeling van aanvragen omgevingsvergunning’ stil bij deze vraag.

Wat leer je?

In dit webinar ontdek je de mogelijkheden om de gegeven termijn voor de afhandeling van een aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan op te rekken, onder de Omgevingswet. Of anderszins meer tijd te kopen, en hoe je die dan in je eigen gemeentepraktijk kunt toepassen.

Aanmelden

Registreren en aanmelden kan via deze link. Vragen over je aanmelding? Mail dan: service@onlineseminar.nl of bel 020-8457405.

Wanneer:               15 september 2022 om 13.00 uur
Tijdsbesteding:      30 minuten
Presentatoren:       Samantha Philipsen en Alphons van den Bergh
Aanmelden:           Via de link

Deelname is gratis.