In de Omgevingswet is een veilige en gezonde leefomgeving opgenomen als één van de hoofddoelen. Daarmee legt de wet een expliciete koppeling tussen gezondheid en ruimtelijke ontwikkeling. De wet ziet in ieder geval toe op een gezond leefmilieu, maar nodigt ook uit om leefstijl en gezondheidsbevordering mee te nemen. In de praktijk is dit nog niet zo eenvoudig. Er zijn veel onderwerpen die een relatie hebben met gezondheid en een gezonde leefomgeving. In deze blog behandelen we één van deze onderwerpen om meer zicht te krijgen op het belang van een gezonde leefomgeving èn de praktijk.

Lees hier de blog van Mark Groen:

Klik op bovenstaande afbeelding of op deze link om het blog te downloaden in PDF.

Meer weten?
Tijdens de opleiding ‘Gezondheid en de Omgevingswet’ worden concrete handvatten geboden om gezondheid in het omgevingsbeleid een plek te geven. In één dag leert u welke begrippen onder Gezondheid in het kader van de Omgevingswet worden gehanteerd en hoe u zelf gezondheid meeneemt bij de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet.

Klik hier voor meer informatie over de opleiding Gezondheid en de Omgevingswet.